KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2021 - 15:06
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Diğer Düzeltmeler
3.572 3.572 3.572
Transferler
479.741 -479.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.351 158.419 203.770 203.770
Dönem Karı (Zararı)
158.419 158.419 158.419
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.351 45.351 45.351
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
2.288 2.288 2.288
Transferler
160.707 -160.707
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.848 330.922 213.074 213.074
Dönem Karı (Zararı)
330.922 330.922 330.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.848 -117.848 -117.848
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-327.417 -1.014.014
Dönem Karı (Zararı)
330.922 158.419
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
330.922 158.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-714.303 -1.232.781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
350.016 421.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.275 37.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.275 37.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.063 6.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34.063 6.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.278 48.439
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.195.935 -1.746.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
207.166 112.285
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.280 -2.750
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.398.523 -1.313.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.398.523 -1.313.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.488.328 -1.333.575
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.497.228 -1.134.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.900 -199.118
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-770 -139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.112.399 2.674.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.112.399 2.674.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.686 -291
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.234 87.667
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.234 87.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-176.215 -962.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-66.191 -9.752
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-85.011 -42.185
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-89.504 -15.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.454 -59.754
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.032 -59.754
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.422 0
Alınan Temettüler
55.950 44.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.065.572 1.636.266
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-74.413 -66.321
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-74.413 -66.321
Ödenen Faiz
-229.671 -27.588
Alınan Faiz
1.369.656 1.730.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
648.651 606.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.484.702 1.836.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.484.702 1.836.051
Finansal Yatırımlar
0 10.280
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 10.280
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7.a 10.280
Ticari Alacaklar
14.484.794 9.086.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 14.484.794 9.086.271
Diğer Alacaklar
9.a 1.614.775 4.079.195
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 1.581.967 4.079.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 32.808
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 9.285 8.515
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 9.285 8.515
ARA TOPLAM
18.593.556 15.020.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.593.556 15.020.312
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9.b 670.736 694.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.b 670.736 694.644
Maddi Duran Varlıklar
12 436.192 640.835
Tesis, Makine ve Cihazlar
203.540 203.463
Taşıtlar
189.158 317.511
Mobilya ve Demirbaşlar
21.460 38.104
Özel Maliyetler
22.034 81.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 109.659 109.578
Diğer Haklar
109.659 109.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.d 88.749 67.979
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.405.336 1.613.036
TOPLAM VARLIKLAR
19.998.892 16.633.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 35.288 80.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 35.288 80.340
Banka Kredileri
18 35.288 80.340
Ticari Borçlar
7.187.648 4.075.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 7.187.648 4.075.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 31.942 24.256
Diğer Borçlar
143.726 155.960
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 143.726 155.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
7.398.604 4.335.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.398.604 4.335.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 29.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 29.361
Banka Kredileri
18 0 29.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 314.212 197.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 314.212 197.468
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.212 226.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.712.816 4.562.634
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.286.076 12.070.714
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -118.688 -840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.688 -840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -118.688 -840
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.b 133.222 133.222
Yasal Yedekler
22.b 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d -143.380 -304.087
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 330.922 158.419
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.286.076 12.070.714
TOPLAM KAYNAKLAR
19.998.892 16.633.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 3.748.157 7.764.268
Satışların Maliyeti
23.b -1.645.462 -6.656.241
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.102.695 1.108.027
BRÜT KAR (ZARAR)
2.102.695 1.108.027
Genel Yönetim Giderleri
24.a -2.916.809 -2.631.885
Pazarlama Giderleri
24.b -23.845 -24.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 52.287 19.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b 0 -4.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-785.672 -1.533.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 55.950 44.141
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-729.722 -1.489.701
Finansman Gelirleri
27.a 1.369.656 1.730.175
Finansman Giderleri
27.b -263.734 -33.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
376.200 206.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.278 -48.439
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.c -87.299 -45.757
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.c 42.021 -2.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
330.922 158.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
330.922 158.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
330.922 158.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-117.848 45.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -96.597 37.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.251 8.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d -21.251 8.178
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-117.848 45.351
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.074 203.770
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
213.074 203.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911365


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.