KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 - 11:21
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459
Diğer Düzeltmeler
-1 -1 -1
Transferler
276.398 -276.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.242 396.957 367.715 367.715
Dönem Karı (Zararı)
396.957 396.957 396.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.242 -29.242 -29.242
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -53.178 133.222 -783.828 396.957 11.777.173 11.777.173
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Diğer Düzeltmeler
3.572 3.572 3.572
Transferler
479.741 -479.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.232 -201.767 -216.999 -216.999
Dönem Karı (Zararı)
-201.767 -201.767 -201.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.232 -15.232 -15.232
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -61.423 133.222 -304.087 -201.767 11.649.945 11.649.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-286.916 -1.632.307
Dönem Karı (Zararı)
-201.767 396.957
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-201.767 396.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-631.132 -1.004.145
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
313.460 233.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.408 36.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.408 36.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.199 7.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7.199 7.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-37.973 57.138
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-955.226 -1.339.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
565.890 -921.373
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-891 55.786
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-373.582 1.228.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-373.582 1.228.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.454 -2.198.477
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-139.800 -1.823.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179.654 -375.378
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.167 -20.191
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.317.090 -54.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.317.090 -54.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.290 20.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.816 47.430
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.816 47.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-267.009 -1.528.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.752 -103.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.155 -380
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.127 -328.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 97.020
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 97.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.268 -426.469
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.268 -426.469
Alınan Temettüler
44.141 468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
861.294 1.488.276
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-49.791 149.724
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-49.791 149.724
Ödenen Faiz
-21.743 -9.715
Alınan Faiz
932.828 1.348.267
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
568.251 -473.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
568.251 -473.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.229.412 1.736.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.797.663 1.263.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.797.663 1.229.412
Finansal Yatırımlar
8.421 7.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.421 7.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7.a 8.421 7.530
Ticari Alacaklar
8.146.768 7.773.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 8.146.768 7.773.186
Diğer Alacaklar
9.a 3.084.538 2.944.738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 3.084.538 2.944.738
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 48.543 8.376
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 48.543 8.376
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 13.727
ARA TOPLAM
13.099.660 11.963.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.099.660 11.963.242
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9.b 675.180 495.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.b 675.180 495.526
Maddi Duran Varlıklar
12 723.657 939.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
224.736 256.060
Taşıtlar
363.333 506.786
Mobilya ve Demirbaşlar
42.417 48.979
Özel Maliyetler
93.171 127.265
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 125.537 173.296
Diğer Haklar
125.537 173.296
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.d 106.233 62.483
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.730.607 1.770.395
TOPLAM VARLIKLAR
14.830.267 13.733.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 80.320 84.699
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 80.320 84.699
Banka Kredileri
18 80.320 84.699
Ticari Borçlar
2.717.881 1.400.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 2.717.881 1.400.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 17.257 24.547
Diğer Borçlar
58.477 68.293
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 58.477 68.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
2.873.935 1.578.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.873.935 1.578.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 45.911 91.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.911 91.323
Banka Kredileri
18 45.911 91.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 260.476 200.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 260.476 200.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
306.387 291.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.180.322 1.870.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.649.945 11.863.372
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -61.423 -46.191
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.423 -46.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -61.423 -46.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.b 133.222 133.222
Yasal Yedekler
22.b 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d -304.087 -783.828
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d -201.767 476.169
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.649.945 11.863.372
TOPLAM KAYNAKLAR
14.830.267 13.733.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 7.388.623 610.289 254.318 154.923
Satışların Maliyeti
23.b -6.656.241 -78.438 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
732.382 531.851 254.318 154.923
BRÜT KAR (ZARAR)
732.382 531.851 254.318 154.923
Genel Yönetim Giderleri
24.a -1.905.568 -1.749.352 -669.989 -577.523
Pazarlama Giderleri
24.b -19.729 -20.230 -6.351 -6.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 9.900 469.506 5.459 90.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -4.752 -108.856 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.187.767 -877.081 -416.563 -338.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 44.141 468 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.143.626 -876.613 -416.563 -338.279
Finansman Gelirleri
27.a 932.828 1.348.267 227.118 630.086
Finansman Giderleri
27.b -28.942 -17.559 -6.805 54.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-239.740 454.095 -196.250 346.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.973 -57.138 3.900 -17.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.c 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.c 37.973 -57.138 3.900 -17.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-201.767 396.957 -192.350 329.023
DÖNEM KARI (ZARARI)
-201.767 396.957 -192.350 329.023
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-201.767 396.957 -192.350 329.023
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.232 -29.242 -8.064 -8.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -21.009 -36.553 -10.339 -10.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.777 7.311 2.275 2.125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d 5.777 7.311 2.275 2.125
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.232 -29.242 -8.064 -8.498
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-216.999 367.715 -200.414 320.525
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-216.999 367.715 -200.414 320.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794333


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.906 Değişim: -0,22% Hacim : 8.454 Mio.TL Son veri saati : 11:58
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.934
Açılış: 1.928
13,5525 Değişim: 0,34%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5746
Açılış: 13,5068
15,3135 Değişim: 0,08%
Düşük 15,1919 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
801,44 Değişim: 0,12%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 802,39
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.