KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.04.2018 - 14:19
KAP ***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -34.047 133.222 -811.298 -248.928 11.122.949 11.122.949
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Transferler
-248.928 248.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.098 -106.943 -61.845 -61.845
Dönem Karı (Zararı)
-106.943 -106.943 -106.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.098 45.098 45.098
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 11.051 133.222 -1.060.225 -106.943 11.061.105 11.061.105
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459
Diğer Düzeltmeler
-1 -1 -1
Transferler
276.398 -276.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.289 11.626 -10.663 -10.663
Dönem Karı (Zararı)
11.626 11.626 11.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.289 -22.289 -22.289
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -46.225 133.222 -783.828 11.626 11.398.795 11.398.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-290.251 2.187.105
Dönem Karı (Zararı)
11.626 -106.943
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.626 -106.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-166.444 -125.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
68.214 66.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.005 41.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.005 41.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.844 21.865
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.109 -6.983
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-262.616 -247.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-133.130 2.445.430
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
53.840 394.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
592.699 -1.134.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
592.699 -1.134.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-891.198 -76.017
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-889.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.798 -76.017
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-93.455 8.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.299 3.198.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
159.299 3.198.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.060 52.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.625 2.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.625 2.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-287.948 2.213.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -26.353
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.303 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.765 -359.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.765 -359.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.765 -351.959
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.909 211.482
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-11.707 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.941
Ödenen Faiz
-3.789 -16.599
Alınan Faiz
266.405 264.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.107 2.039.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.107 2.039.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.736.442 107.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.680.335 2.147.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.680.335 1.736.442
Finansal Yatırımlar
7 11.908 65.748
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.908 65.748
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7.a 11.908 65.748
Ticari Alacaklar
8.a 9.821.166 10.413.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 9.821.166 10.413.865
Diğer Alacaklar
9.a 1.437.281 547.368
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 1.436.768 547.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 513
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 102.027 8.572
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 6.291 3.988
ARA TOPLAM
13.059.008 12.775.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.059.008 12.775.983
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 100.000 100.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9.b 45.883 44.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.b 45.883 44.598
Maddi Duran Varlıklar
12 761.028 810.691
Tesis, Makine ve Cihazlar
164.548 166.127
Taşıtlar
372.541 408.403
Mobilya ve Demirbaşlar
62.417 66.729
Özel Maliyetler
161.522 169.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.656 9.443
Diğer Haklar
7.656 9.443
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.d 134.477 136.014
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.049.044 1.100.746
TOPLAM VARLIKLAR
14.108.052 13.876.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 125 527
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
125 527
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
125 527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 40.856 48.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.856 48.462
Banka Kredileri
18 40.856 48.462
Ticari Borçlar
8.b 2.316.065 2.156.766
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 2.316.065 2.156.766
Diğer Borçlar
9.c 50.587 20.962
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 50.587 20.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.341 18.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.a 34.341 18.281
ARA TOPLAM
2.441.974 2.244.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.441.974 2.244.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 3.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 3.699
Banka Kredileri
0 3.699
Uzun Vadeli Karşılıklar
267.283 218.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 267.283 218.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
267.283 222.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.709.257 2.467.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.398.795 11.409.459
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -46.225 -23.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.225 -23.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -46.225 -23.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
133.222 133.222
Yasal Yedekler
22.b 133.222 133.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d -783.828 -1.060.225
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 11.626 276.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.398.795 11.409.459
TOPLAM KAYNAKLAR
14.108.052 13.876.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 271.945 80.830.670
Satışların Maliyeti
23.b -71.531 -80.780.055
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.414 50.615
BRÜT KAR (ZARAR)
200.414 50.615
Genel Yönetim Giderleri
24.a -531.654 -594.615
Pazarlama Giderleri
24.b -7.424 -13.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 102.977 265.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -350 -47.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-236.037 -339.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-236.037 -339.484
Finansman Gelirleri
27.a 266.405 264.022
Finansman Giderleri
27.b -11.633 -38.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.735 -113.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.109 6.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.c 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.c -7.109 6.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.626 -106.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.626 -106.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.626 -106.943
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.289 45.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -27.861 56.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.572 -11.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.d 5.572 -11.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.289 45.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.663 -61.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.663 -61.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678181


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5057 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2827 Değişim: 0,12%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
498,76 Değişim: -0,11%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.