KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 23:37
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.681.942.094 2.028.470.217
Satışların Maliyeti
20 -2.333.826.475 -1.766.359.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
348.115.619 262.110.885
BRÜT KAR (ZARAR)
20 348.115.619 262.110.885
Genel Yönetim Giderleri
21 -66.123.791 -55.110.768
Pazarlama Giderleri
21 -165.782.397 -136.957.881
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -17.853.795 -16.119.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 151.248.078 32.994.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -34.834.452 -26.826.252
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
214.769.262 60.091.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 14.097.748 9.366.603
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.806.707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 32.456.654 15.746.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
257.516.957 85.203.683
Finansman Gelirleri
24 5.086.425 13.893.115
Finansman Giderleri
24 -142.265.917 -69.457.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.337.465 29.639.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.994.356 10.547.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.030.083 -606.104
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-964.273 11.154.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
117.343.109 40.187.453
DÖNEM KARI (ZARARI)
117.343.109 40.187.453
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
117.343.109 40.187.453
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.637.236 -49.872.831
Dönem Karı (Zararı)
117.343.109 40.187.453
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
117.343.109 40.187.453
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.434.862 32.046.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 60.079.075 51.604.418
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
554.778 164.322
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 554.778 164.322
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.239.006 6.815.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.239.006 6.815.993
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 -8.297.498 -4.919.379
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
74.119.585 29.489.686
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.025.937 -6.299.613
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
82.145.522 35.789.299
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-53.004.313 -24.747.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-32.456.654 -15.746.034
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -32.456.654 -15.746.034
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.994.356 -10.547.980
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.518.851 -319.662
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.518.851 -319.662
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-312.324 253.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-129.865.756 -117.586.567
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.097.855 -109.475.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-186.983.641 -117.078.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.114.214 7.602.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.953.200 -2.096.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.953.200 -2.096.396
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-113.128.840 -59.084.937
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.519.547 2.773.665
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
201.882.941 52.919.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.744.946 7.144.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
217.627.887 45.774.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.104.716 2.188.507
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-317.088 8.708.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-317.088 8.708.290
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
38.554 22.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.875.437 -13.540.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.866.502 -13.559.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.935 18.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.912.215 -45.352.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.852.881 -5.827.704
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.154.125 -384.256
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.267.973 1.691.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.403.497 -61.926.396
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3 3.051.587
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-4.387.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.004.749 357.276
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.004.749 357.276
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.984.329 -47.122.954
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.307.418 -42.609.936
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.676.911 -4.513.018
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.093.036 -31.399.485
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.730.935 -28.892.269
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-362.101 -2.507.216
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.092.444
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.092.444
Alınan Temettüler
5 17.937.788 6.887.567
Alınan Faiz
8.025.937 6.299.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.621.560 95.709.447
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
727.788.506 323.560.229
Kredilerden Nakit Girişleri
727.788.506 323.560.229
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-572.019.647 -162.303.651
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-572.019.647 -162.303.651
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.108.827 -5.121.148
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.457.893 -5.124.635
Ödenen Temettüler
-26.542.239 -16.266.019
Ödenen Faiz
-76.272.842 -39.035.329
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.765.498 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.855.299 -16.089.780
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.178 995.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.888.477 -15.094.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
361.785 15.456.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.250.262 361.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.250.262 361.785
Ticari Alacaklar
789.743.400 493.730.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 781.316.456 489.417.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.426.944 4.312.730
Diğer Alacaklar
26.530.857 11.979.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 23.377.115 10.396.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.153.742 1.583.470
Stoklar
8 329.959.713 216.830.873
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.366.589 2.847.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.366.589 2.847.042
Diğer Dönen Varlıklar
18 56.933.844 40.487.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
56.933.844 40.487.046
ARA TOPLAM
1.247.784.665 766.236.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.247.784.665 766.236.932
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 176.161.024 187.912.982
Diğer Alacaklar
10.386.332 18.575.859
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10.312.500 18.562.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
73.832 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 281.121.314 182.937.923
Maddi Duran Varlıklar
10.a 1.641.563.244 748.597.403
Arazi ve Arsalar
403.737.267 183.225.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
32.030.382 14.045.311
Binalar
213.023.937 100.332.512
Tesis, Makine ve Cihazlar
940.737.758 426.957.150
Taşıtlar
461.366 623.151
Mobilya ve Demirbaşlar
13.704.848 13.072.293
Yapılmakta Olan Yatırımlar
37.867.686 10.341.986
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.b 17.377.860 3.036.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.567.202 8.825.241
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.567.202 8.825.241
Peşin Ödenmiş Giderler
9 362.101 3.092.444
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
362.101 3.092.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.139.539.077 1.152.978.628
TOPLAM VARLIKLAR
3.387.323.742 1.919.215.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 385.642.814 185.661.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
385.642.814 185.661.284
Banka Kredileri
385.642.814 185.661.284
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 52.760.738 44.173.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.760.738 44.173.385
Banka Kredileri
46.102.447 42.666.926
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.658.291 1.506.459
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.056.051 46.394
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
1.056.051 46.394
Ticari Borçlar
660.156.982 441.564.165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 51.891.507 56.797.551
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 608.265.475 384.766.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.660.960 3.875.430
Diğer Borçlar
9.049.038 18.425.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.831.338 6.125.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.217.700 12.300.286
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.694 23.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 61.694 23.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.010.455 134.497
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.135.427 1.047.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.135.427 1.047.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 36.885 45.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.885 45.825
ARA TOPLAM
1.115.571.044 694.997.328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.115.571.044 694.997.328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 72.893.749 78.891.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.893.749 78.891.714
Banka Kredileri
60.790.662 77.400.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.103.087 1.490.859
Ticari Borçlar
10.429.300 18.485.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 10.429.300 18.485.589
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.368.021 36.169.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 52.368.021 36.169.930
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 185.208.744 29.057.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.899.814 162.604.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.436.470.858 857.601.756
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.950.852.884 1.061.613.804
Ödenmiş Sermaye
19 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
19 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.321.081.846 559.683.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.034.751.841 317.157.291
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 1.057.648.792 336.915.821
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.896.951 -19.758.530
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
148.129.262 89.079.638
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 138.200.743 153.446.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.164.054 15.102.327
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
31.164.054 15.102.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.621.303 64.510.334
Yasal Yedekler
19 66.621.303 64.510.334
Diğer Özkaynak Payları
-884.162 -1.326.243
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
354.062.133 321.991.686
Net Dönem Karı veya Zararı
117.343.109 40.187.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.950.852.884 1.061.613.804
TOPLAM KAYNAKLAR
3.387.323.742 1.919.215.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 0 0 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134
Transferler
-16.129.033 -16.129.033 -615.279 -16.744.312 0 0 0 51.424.144 -34.679.832 16.744.312 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.122.903 0 -6.122.903 0 0 45.310.086 0 97.023.380 136.210.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.968.669 0 5.968.669 0 0 0 0 0 40.187.453 40.187.453 182.366.685 0 182.366.685
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 40.187.453 40.187.453 40.187.453 40.187.453
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.122.903 -6.122.903 45.310.086 97.023.380 136.210.563 0 0 5.968.669 5.968.669 0 142.179.232 142.179.232
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 442.081 0 442.081 442.081
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 0 1.061.613.804
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 0 1.061.613.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 0 1.061.613.804
Transferler
-16.982.826 -16.982.826 -368.375 -17.351.201 0 0 0 57.538.654 -40.187.453 17.351.201 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737.715.797 0 -3.138.421 0 734.577.376 0 0 59.417.999 0 -15.245.974 778.749.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.061.727 0 16.061.727 0 0 0 0 0 117.343.109 117.343.109 912.154.237 0 912.154.237
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 117.343.109 117.343.109 117.343.109 117.343.109
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
737.715.797 -3.138.421 734.577.376 59.417.999 -15.245.974 778.749.401 0 0 16.061.727 16.061.727 0 794.811.128 794.811.128
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 2.110.969 -25.468.207 -25.468.207 -23.357.238 -23.357.238
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 442.081 0 442.081 442.081
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.057.648.792 0 -22.896.951 0 1.034.751.841 0 0 148.129.262 0 138.200.743 1.321.081.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.164.054 0 31.164.054 66.621.303 -884.162 0 0 354.062.133 117.343.109 471.405.242 1.950.852.884 0 1.950.852.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
117.343.109 40.187.453
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
778.749.399 136.210.563
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 894.580.713 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.923.026 -7.653.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
59.417.997 45.310.086
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -481.403 -1.304.894
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 59.899.400 46.614.980
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 -16.139.009 102.075.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-155.187.276 -3.521.763
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -156.864.916 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 784.605 1.530.725
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 893.035 -5.052.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.061.727 5.968.669
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
16.061.727 5.968.669
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 16.061.727 5.968.669
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
794.811.126 142.179.232
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
912.154.235 182.366.685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
912.154.235 182.366.685http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006322


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,68% Hacim : 15.291 Mio.TL Son veri saati : 13:41
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.387
16,3240 Değişim: 1,54%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3543
Açılış: 16,0758
17,4147 Değişim: 0,68%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
972,33 Değişim: 0,63%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.