KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 22:15
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.200.267.794 644.235.542 967.321.594 460.427.848
Satışların Maliyeti
11 -1.039.510.757 -567.956.720 -831.407.154 -400.484.989
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.757.037 76.278.822 135.914.440 59.942.859
BRÜT KAR (ZARAR)
160.757.037 76.278.822 135.914.440 59.942.859
Genel Yönetim Giderleri
12 -31.559.352 -16.319.920 -26.945.660 -13.973.579
Pazarlama Giderleri
12 -81.376.745 -41.116.049 -65.257.477 -32.891.517
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -8.370.250 -4.024.839 -6.939.068 -3.650.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 36.317.376 9.673.259 19.221.034 7.332.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.016.694 -4.115.259 -9.939.499 -5.056.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.751.372 20.376.014 46.053.770 11.703.440
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 11.434.769 1.631.952 6.274.081 1.350.231
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -5.134 -5.134 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 5.707.850 2.525.409 7.422.539 3.261.407
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.888.857 24.528.241 59.750.390 16.315.078
Finansman Gelirleri
15 2.849.151 190.871 1.635.068 332.406
Finansman Giderleri
15 -46.385.461 -21.598.573 -26.282.907 -12.463.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.352.547 3.120.539 35.102.551 4.183.647
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.852.288 -1.228.316 -3.636.336 -142.092
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.002.135 -415.816 -483.413 -88.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -3.850.153 -812.500 -3.152.923 -53.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.500.259 1.892.223 31.466.215 4.041.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.500.259 1.892.223 31.466.215 4.041.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.500.259 1.892.223 31.466.215 4.041.555
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.108.189 -21.929.385
Dönem Karı (Zararı)
34.500.259 31.466.215
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.500.259 31.466.215
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.052.361 33.718.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 26.781.745 25.740.887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
227.857 64.488
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 227.857 64.488
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.733.519 3.013.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.733.519 3.013.584
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14.i -8.297.498 -4.919.379
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.812.464 11.569.196
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.949.179 -1.960.891
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.761.643 13.530.087
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.507.207 1.623.807
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.707.850 -7.422.539
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -5.707.850 -7.422.539
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.852.288 3.636.336
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-163.571 -22.758
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -163.571 -22.758
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-679.386 434.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.839.787 -86.013.639
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.994.708 -33.734.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.910.782 -42.222.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.083.926 8.487.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.955.771 -843.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.955.771 -843.904
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-69.885.473 -89.616.397
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-890.490 2.469.216
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.889.648 31.946.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.920.176 -28.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
92.809.824 31.974.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.245.205 5.670.347
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.603.101 9.275.113
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.603.101 9.275.113
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
88.619 2.058.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.733.716 -13.237.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.701.331 -13.211.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-32.385 -26.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.287.167 -20.829.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.084.052 -1.223.552
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-728.633 -407.231
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.337 530.754
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.850.967 -53.247.886
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 0 3.051.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.920.235 25.174
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.920.235 25.174
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.720.998 -16.904.350
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.629.877 -15.076.403
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.091.121 -1.827.947
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6.041.896 -42.375.364
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6.041.896 -42.375.364
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.277.133 -986.809
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.277.133 -986.809
Alınan Temettüler
17.937.788 1.980.990
Alınan Faiz
4.949.179 1.960.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.483.506 60.518.138
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.372.382 106.659.694
Kredilerden Nakit Girişleri
304.372.382 106.659.694
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-237.545.567 -17.450.879
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-238.471.073 -17.450.879
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
925.506 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.108.826 -7.034.439
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.111.578 -832.708
Ödenen Temettüler
3 -26.542.239 -4.050.000
Ödenen Faiz
-30.580.666 -16.773.530
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.226.284 -14.659.133
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.334 684.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.236.618 -13.974.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
361.785 15.456.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.598.403 1.481.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.598.403 361.785
Ticari Alacaklar
600.231.690 493.730.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 593.835.034 489.417.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.396.656 4.312.730
Diğer Alacaklar
10.249.953 11.979.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8.479.284 10.396.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.770.669 1.583.470
Stoklar
286.716.346 216.830.873
Peşin Ödenmiş Giderler
3.737.532 2.847.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.737.532 2.847.042
Diğer Dönen Varlıklar
51.876.100 40.487.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 51.876.100 40.487.046
ARA TOPLAM
954.410.024 766.236.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
954.410.024 766.236.932
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 155.113.707 187.912.982
Diğer Alacaklar
14.450.859 18.575.859
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 14.437.500 18.562.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 177.249.757 182.937.923
Maddi Duran Varlıklar
7 738.855.094 748.597.403
Arazi ve Arsalar
183.225.000 183.225.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.663.970 14.045.311
Binalar
98.500.301 100.332.512
Tesis, Makine ve Cihazlar
413.899.122 426.957.150
Taşıtlar
539.429 623.151
Mobilya ve Demirbaşlar
13.455.899 13.072.293
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15.571.373 10.341.986
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 17.551.919 3.036.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.452.735 8.825.241
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.452.735 8.825.241
Peşin Ödenmiş Giderler
5.369.578 3.092.444
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.369.578 3.092.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.119.043.649 1.152.978.628
TOPLAM VARLIKLAR
2.073.453.673 1.919.215.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 258.995.277 187.878.293
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
258.995.277 187.878.293
Banka Kredileri
258.995.277 187.878.293
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 47.267.278 41.956.376
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.267.278 41.956.376
Banka Kredileri
40.511.555 40.449.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.755.723 1.506.459
Diğer Finansal Yükümlülükler
971.900 46.394
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
971.900 46.394
Ticari Borçlar
535.562.783 441.564.165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 56.135.397 56.797.551
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 479.427.386 384.766.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.438.347 3.875.430
Diğer Borçlar
8.528.523 18.425.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.831.338 6.125.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22 6.697.185 12.300.286
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
111.759 23.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
111.759 23.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
407.999 134.497
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.442.839 1.047.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.442.839 1.047.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.496 45.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.496 45.825
ARA TOPLAM
861.740.201 694.997.328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
861.740.201 694.997.328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 88.059.129 78.891.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.059.129 78.891.714
Banka Kredileri
76.368.370 77.400.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.690.759 1.490.859
Ticari Borçlar
14.210.765 18.485.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 14.210.765 18.485.589
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.287.297 36.169.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.287.297 36.169.930
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 30.834.591 29.057.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.391.782 162.604.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.035.131.983 857.601.756
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.038.321.690 1.061.613.804
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
510.334
Yasal Yedekler
66.621.303 64.510.334
Diğer Özkaynak Payları
-1.326.243 -1.326.243
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
344.742.797 321.991.686
Net Dönem Karı veya Zararı
34.500.259 40.187.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.038.321.690 1.061.613.804
TOPLAM KAYNAKLAR
2.073.453.673 1.919.215.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 353.044.854 -13.635.627 339.409.227 44.384.831 56.423.337 440.217.395 9.133.658 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 898.247.134
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.044.854 0 -13.635.627 0 339.409.227 0 0 44.384.831 0 56.423.337 440.217.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.133.658 0 9.133.658 62.790.880 -1.768.324 0 0 291.729.092 34.679.832 326.408.924 898.247.134 0 898.247.134
Transferler
-8.104.488 -8.104.488 -425.578 -8.530.066 43.209.898 -34.679.832 8.530.066 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.230.318 0 -2.230.318 0 0 20.310.059 0 67.568.192 85.647.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.656.351 0 2.656.351 0 0 0 0 0 31.466.215 31.466.215 119.770.499 119.770.499
Dönem Karı (Zararı)
0 31.466.215 31.466.215 31.466.215 31.466.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.230.318 -2.230.318 20.310.059 67.568.192 85.647.933 2.656.351 2.656.351 88.304.284 88.304.284
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344.940.366 0 -15.865.945 0 329.074.421 0 0 64.269.312 0 123.991.529 517.335.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.790.009 0 11.790.009 64.510.334 -1.768.324 0 0 313.777.440 31.466.215 345.243.655 998.575.537 998.575.537
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 336.915.821 -19.758.530 317.157.291 89.079.638 153.446.717 559.683.646 15.102.327 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.915.821 0 -19.758.530 0 317.157.291 0 0 89.079.638 0 153.446.717 559.683.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.102.327 0 15.102.327 64.510.334 -1.326.243 0 0 321.991.686 40.187.453 362.179.139 1.061.613.804 1.061.613.804
Transferler
-7.846.586 -7.846.586 -185.279 -8.031.865 0 48.219.318 -40.187.453 8.031.865 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.744.598 0 -1.744.598 0 0 -5.394.826 0 -31.162.667 -38.302.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.237.238 0 3.866.956 0 0 0 0 0 34.500.259 34.500.259 65.124 65.124
Dönem Karı (Zararı)
0 34.500.259 34.500.259 34.500.259 34.500.259
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.744.598 -1.744.598 -5.394.826 -31.162.667 -38.302.091 0 0 2.237.238 3.866.956 -34.435.135 -34.435.135
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.