KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:43
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.482.119.720 1.212.551.349 514.798.126 433.218.920
Satışların Maliyeti
11 -1.291.601.359 -1.069.508.636 -460.194.205 -391.838.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
190.518.361 143.042.713 54.603.921 41.380.444
BRÜT KAR (ZARAR)
190.518.361 143.042.713 54.603.921 41.380.444
Genel Yönetim Giderleri
12 -40.417.634 -37.149.780 -13.471.974 -12.470.688
Pazarlama Giderleri
12 -98.068.297 -73.680.128 -32.810.820 -23.269.614
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -11.299.899 -10.799.371 -4.360.831 -4.184.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 40.397.234 30.246.015 21.176.200 3.181.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -20.583.987 -13.118.799 -10.644.488 -4.013.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.545.778 38.540.650 14.492.008 623.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 7.507.015 5.365.256 1.232.934 66.961
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 0 -9.648 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 11.343.642 3.436.707 3.921.103 2.625.680
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.396.435 47.332.965 19.646.045 3.316.113
Finansman Gelirleri
15 2.232.418 4.978.020 597.350 1.039.952
Finansman Giderleri
15 -47.825.460 -31.396.187 -21.542.553 -4.153.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.803.393 20.914.798 -1.299.158 202.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.871.386 -2.181.581 8.507.722 772.033
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -422.926 -387.652 60.487 77.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 5.294.312 -1.793.929 8.447.235 694.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.674.779 18.733.217 7.208.564 974.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.674.779 18.733.217 7.208.564 974.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.674.779 18.733.217 7.208.564 974.182
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.554.348 10.931.764
Dönem Karı (Zararı)
38.674.779 18.733.217
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.674.779 18.733.217
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.813.031 61.739.562
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 39.250.805 37.405.039
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
120.680 61.462
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 120.680 61.462
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.664.779 2.492.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.664.779 2.492.128
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14.i -4.919.379 -5.084.987
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.620.127 24.720.908
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.855.416 -6.280.418
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.475.543 31.001.326
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.044.044 1.660.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.343.642 -3.436.707
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -11.343.642 -3.436.707
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -4.871.386 2.181.581
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.665 -270.620
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-44.665 -270.620
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
291.668 2.010.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-113.383.162 -77.264.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.078.678 -69.904.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.150.234 -71.773.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.071.556 1.868.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.182.220 402.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.182.220 402.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-78.362.980 34.052.868
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.972.510 1.020.386
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.767.972 -37.899.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.837.003 6.400.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.930.969 -44.299.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.058.611 1.440.121
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.960.321 732.963
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.960.321 732.963
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.587 -2.079.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.522.285 -5.027.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.495.766 -5.007.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-26.519 -20.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.895.352 3.208.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.834.627 -3.055.390
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-377.578 -550.821
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
553.209 11.329.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.675.125 8.927.875
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 3.051.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.636 713.322
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.636 713.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.171.046 -7.939.987
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.367.532 -6.304.649
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.803.514 -1.635.338
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-40.782.672 -416.994
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-40.782.672 -416.994
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-684.036 -428.093
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-684.036 -428.093
Alınan Temettüler
1.980.990 10.719.209
Alınan Faiz
3.855.416 6.280.418
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.918.518 -20.816.666
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.251.053 75.461.545
Kredilerden Nakit Girişleri
153.251.053 75.461.545
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.951.456 -41.088.389
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.951.456 -41.088.389
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-7.022.396 -3.900.078
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.175.493 -3.414.634
Ödenen Temettüler
3 -4.050.000 -20.212.118
Ödenen Faiz
-24.133.190 -27.662.992
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.310.955 -957.027
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.329.649 2.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.981.306 -954.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.456.092 1.193.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
474.786 238.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
474.786 15.456.092
Ticari Alacaklar
471.832.659 370.032.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 465.988.893 358.117.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.843.766 11.915.322
Diğer Alacaklar
26.866.250 2.600.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 25.130.661 66.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.735.589 2.533.750
Stoklar
236.108.916 157.745.936
Peşin Ödenmiş Giderler
2.648.197 5.620.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.648.197 5.620.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 42.003 87.351
Diğer Dönen Varlıklar
40.522.620 28.871.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 40.522.620 28.871.730
ARA TOPLAM
778.495.431 580.414.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
778.495.431 580.414.528
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 206.211.762 85.837.114
Diğer Alacaklar
20.638.359 13.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 20.625.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 153.769.002 120.655.150
Maddi Duran Varlıklar
7 750.494.465 753.717.617
Arazi ve Arsalar
183.225.000 183.225.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14.186.718 14.640.000
Binalar
89.776.721 92.043.235
Tesis, Makine ve Cihazlar
431.433.560 446.856.908
Taşıtlar
665.011 790.593
Mobilya ve Demirbaşlar
12.996.654 9.781.236
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18.210.801 6.380.645
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.588.300 2.565.460
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.342.436 5.186.648
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.342.436 5.186.648
Peşin Ödenmiş Giderler
1.269.264 585.228
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.269.264 585.228
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.144.313.588 968.560.576
TOPLAM VARLIKLAR
1.922.809.019 1.548.975.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 135.171.631 31.228.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.171.631 31.228.891
Banka Kredileri
135.171.631 31.228.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 45.599.297 36.066.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.599.297 36.066.746
Banka Kredileri
43.286.619 34.251.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.312.678 1.815.337
Diğer Finansal Yükümlülükler
46.114 46.394
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
46.114 46.394
Ticari Borçlar
468.392.609 389.599.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 53.769.744 42.874.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 414.622.865 346.725.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.612.649 2.270.967
Diğer Borçlar
29.992.252 11.662.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 16.439.935 8.070.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22 13.552.317 3.591.996
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.642 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.642 1.053
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.063.883 670.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.063.883 670.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
458 26.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
458 26.980
ARA TOPLAM
686.883.535 471.573.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
686.883.535 471.573.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 90.557.965 85.306.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
90.557.965 85.306.202
Banka Kredileri
89.250.598 84.586.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.307.367 719.884
Ticari Borçlar
18.732.258 29.837.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 18.732.258 29.837.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.210.128 27.321.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
33.210.128 27.321.115
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 36.705.198 36.689.516
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.205.549 179.154.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
866.089.084 650.727.970
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.056.719.935 898.247.134
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
560.490.573 440.217.395
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
325.093.888 339.409.227
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 340.917.678 353.044.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.823.790 -13.635.627
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
64.455.732 44.384.831
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4 170.940.953 56.423.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.452.972 9.133.658
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15.452.972 9.133.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.510.334 62.790.880
Yasal Yedekler
64.510.334 62.790.880
Diğer Özkaynak Payları
-1.768.324 -1.768.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
317.895.000 291.729.092
Net Dönem Karı veya Zararı
38.674.779 34.679.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.056.719.935 898.247.134
TOPLAM KAYNAKLAR
1.922.809.019 1.548.975.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 0 0 47.327.458 -34.679.832 12.647.626 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.188.163 0 -2.188.163 0 0 20.591.351 0 114.517.616 132.920.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.319.314 0 6.319.314 0 0 0 0 0 38.674.779 38.674.779 177.914.897 0 177.914.897
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 38.674.779 38.674.779 38.674.779 38.674.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.188.163 -2.188.163 20.591.351 114.517.616 132.920.804 0 0 6.319.314 6.319.314 0 139.240.118 139.240.118
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.719.454 -21.161.550 -21.161.550 -19.442.096 -19.442.096
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.