KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 21:46
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 779.332.429 713.595.349 400.151.571 349.461.769
Satışların Maliyeti
11 -677.670.160 -592.397.801 -351.818.603 -294.653.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.662.269 121.197.548 48.332.968 54.807.918
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
101.662.269 121.197.548 48.332.968 54.807.918
Genel Yönetim Giderleri
12 -24.679.092 -21.444.926 -12.653.124 -10.963.365
Pazarlama Giderleri
12 -50.410.514 -50.911.954 -22.397.717 -23.731.715
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -6.615.188 -5.869.661 -3.296.577 -3.046.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 27.064.549 11.348.331 -2.506.228 6.858.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.104.846 -3.892.530 -4.262.285 -1.925.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.917.178 50.426.808 3.217.037 21.998.890
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 5.298.295 4.338.907 46.985 3.212
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -9.648 -1.821.289 -2.205 -1.821.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 811.027 5.243.322 546.477 554.468
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.016.852 58.187.748 3.808.294 20.735.281
Finansman Gelirleri
15 3.938.068 2.197.628 2.523.447 1.421.588
Finansman Giderleri
15 -27.242.271 -34.685.106 -6.480.110 -20.053.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.712.649 25.700.270 -148.369 2.103.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.953.614 -933.601 377.994 891.120
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -465.175 -458.605 -225.374 -134.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -2.488.439 -474.996 603.368 1.025.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.759.035 24.766.669 229.625 2.994.662
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.759.035 24.766.669 229.625 2.994.662
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.759.035 24.766.669 229.625 2.994.662
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.093.732 84.701.708
Dönem Karı (Zararı)
17.759.035 24.766.668
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.759.035 24.766.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.368.402 35.863.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 24.947.205 16.940.418
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.256 -94.865
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.256 -94.865
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.257.273 2.204.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.257.273 2.204.506
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14.i -5.084.987 -4.333.747
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.192.373 10.099.886
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.096.732 -2.853.055
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.289.105 12.952.941
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.667.725 12.471.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.443.319
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.443.319
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-811.027 -5.243.322
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -811.027 -5.243.322
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.953.614 933.601
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-203.660 1.816.129
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-203.660 1.816.129
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-544.858 -374.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.862.875 24.715.353
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.588.497 20.472.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.720.333 16.847.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.868.164 3.624.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
414.567 -3.827.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
414.567 -3.827.208
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.803.313 -53.810.785
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
91.164 1.105.879
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.960.498 61.809.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.258.341 9.681.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.297.843 52.128.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.016.330 2.865.664
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.877 744.680
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
92.877 744.680
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.761.706 2.138.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.636.201 -6.783.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.654.951 -6.716.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-18.750 -66.806
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.264.562 85.345.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.765.211 -1.048.948
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -330.071 -364.979
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.924.452 770.347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
392 -23.046.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.041 725.159
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.041 725.159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.186.639 -13.113.631
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.995.761 -12.138.673
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.190.878 -974.958
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-9.957.704 -11.792.157
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-9.957.704 -11.792.157
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-889.247 -7.873.000
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-889.247 -7.873.000
Alınan Temettüler
10.719.209 7.619.436
Alınan Faiz
4.096.732 1.387.653
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.771.840 -60.830.692
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.268.835 203.276.281
Kredilerden Nakit Girişleri
62.268.835 203.276.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.088.389 -219.224.500
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.088.389 -219.224.500
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.098.855 -14.007.884
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.856.014
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-86.687
Ödenen Temettüler
3 -20.212.118 -19.541.399
Ödenen Faiz
-17.785.299 -12.711.905
Alınan Faiz
1.465.402
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-677.716 824.476
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.404 208.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-667.312 1.032.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.193.004 1.329.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
525.692 2.362.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
525.692 1.193.004
Ticari Alacaklar
318.859.325 292.348.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 303.655.965 283.012.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.203.360 9.335.196
Diğer Alacaklar
14.228.195 6.517.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 10.041.103 83.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.187.092 6.433.961
Stoklar
173.003.010 169.199.697
Peşin Ödenmiş Giderler
3.360.097 3.451.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.360.097 3.451.261
Diğer Dönen Varlıklar
32.394.569 35.429.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 32.394.569 35.429.115
ARA TOPLAM
542.370.888 508.138.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
542.370.888 508.138.573
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 49.222.053 46.114.555
Diğer Alacaklar
13.359 13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 79.164.496 83.320.562
Maddi Duran Varlıklar
7 732.013.961 751.713.962
Arazi ve Arsalar
162.713.500 162.713.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.010.196 13.344.008
Binalar
79.887.353 80.397.486
Tesis, Makine ve Cihazlar
433.931.245 449.717.529
Taşıtlar
446.601 501.615
Mobilya ve Demirbaşlar
10.153.233 10.659.698
Yapılmakta Olan Yatırımlar
31.871.833 34.380.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.035.063
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.698.494 2.826.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.698.494 2.826.000
Peşin Ödenmiş Giderler
1.159.030 269.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.159.030 269.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
869.306.456 884.258.221
TOPLAM VARLIKLAR
1.411.677.344 1.392.396.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 93.527.378 65.255.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.527.378 65.255.444
Banka Kredileri
93.527.378 65.255.444
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 53.405.210 40.841.356
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.405.210 40.841.356
Banka Kredileri
51.333.127 40.841.356
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.072.083
Ticari Borçlar
345.103.956 349.291.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 11.636.887 25.628.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 333.467.069 323.663.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.497.563 1.803.146
Diğer Borçlar
10.698.475 12.764.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.755.465 9.914.320
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.943.010 2.850.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
629.910 2.391.616
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
621.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.640 2.391.616
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 186.341 51.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
486.835 308.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
486.835 308.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.266 20.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.266 20.016
ARA TOPLAM
508.536.934 472.727.320
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.536.934 472.727.320
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 13.744.785 25.555.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.744.785 25.555.556
Banka Kredileri
11.666.667 25.555.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.078.118
Ticari Borçlar
41.508.583 49.739.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 41.508.583 49.739.044
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.861.249 22.965.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.861.249 22.965.781
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 42.363.074 39.968.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.477.691 138.229.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
632.014.625 610.956.565
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
779.662.719 781.440.229
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
345.241.894 352.043.990
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
318.432.433 327.487.629
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 330.543.428 338.600.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.110.995 -11.112.581
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.139.078 5.838.102
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21.670.383 18.718.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.886.048 7.797.614
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8.886.048 7.797.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
62.790.880 60.800.423
Yasal Yedekler
62.790.880 60.800.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
283.520.261 250.117.296
Net Dönem Karı veya Zararı
17.759.035 49.216.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
779.662.719 781.440.229
TOPLAM KAYNAKLAR
1.411.677.344 1.392.396.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 261.716.422 -9.811.574 251.904.848 18.139.069 44.991.591 315.035.508 0 0 4.449.877 4.449.877 59.129.038 212.121.183 47.082.544 259.203.727 699.282.751 699.282.751
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.716.422 0 -9.811.574 0 251.904.848 0 0 18.139.069 0 44.991.591 315.035.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.449.877 0 4.449.877 59.129.038 0 0 0 212.121.183 47.082.544 259.203.727 699.282.751 0 699.282.751
Transferler
-5.097.087 -5.097.087 -170.864 -5.267.951 0 0 0 52.350.495 -47.082.544 5.267.951 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.614.197 0 -1.614.197 0 0 -9.319.164 0 -10.101.720 -21.035.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.744.045 0 1.744.045 0 0 0 0 0 24.766.669 24.766.669 5.475.633 0 5.475.633
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 24.766.669 24.766.669 24.766.669 24.766.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.614.197 -1.614.197 -9.319.164 -10.101.720 -21.035.081 0 0 1.744.045 1.744.045 0 -19.291.036 -19.291.036
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.671.385 -20.632.784 -20.632.784 -18.961.399 -18.961.399
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.619.335 0 -11.425.771 0 245.193.564 0 0 8.649.041 0 34.889.871 288.732.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.193.922 0 6.193.922 60.800.423 0 0 0 243.838.894 24.766.669 268.605.563 685.796.985 0 685.796.985
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 781.440.229
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 0 781.440.229
Transferler
-8.056.782 -8.056.782 -272.455 -8.329.237 0 0 0 57.545.542 -49.216.305 8.329.237 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -998.414 0 -998.414 0 0 -426.569 0 2.952.124 1.527.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.088.434 0 1.088.434 0 0 0 0 0 17.759.035 17.759.035 20.374.610 0 20.374.610
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 17.759.035 17.759.035 17.759.035 17.759.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-998.414 -998.414 -426.569 2.952.124 1.527.141 0 0 1.088.434 1.088.434 0 2.615.575 2.615.575
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.577 -24.142.577 -22.152.120 -22.152.120
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.543.428 0 -12.110.995 0 318.432.433 0 0 5.139.078 0 21.670.383 345.241.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.886.048 0 8.886.048 62.790.880 0 0 0 283.520.261 17.759.035 301.279.296 779.662.719 0 779.662.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.759.035 24.766.669 229.625 2.994.662
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.527.141 -21.035.081 -5.036.532 -21.395.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.248.018 -2.017.746 -518.973 -1.606.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-426.569 -9.319.164 -55.338 -9.099.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -429.967 -355.540 -65.177 -138.567
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3.398 -8.963.624 9.839 -8.960.602
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 3.107.499 -10.619.857 -4.806.333 -11.577.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.229 921.686 344.112 887.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 249.607 403.549 103.795 321.382
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 -155.378 518.137 240.317 566.001
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.088.434 1.744.045 545.035 992.965
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.088.434 1.744.045 545.035 992.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 1.088.434 1.744.045 545.035 992.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.615.575 -19.291.036 -4.491.497 -20.402.870
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.374.610 5.475.633 -4.261.872 -17.408.208
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.374.610 5.475.633 -4.261.872 -17.408.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780748


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 0,53% Hacim : 34.329 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4644 Değişim: -0,12%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0537 Değişim: 0,20%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0776
Açılış: 9,036
442,27 Değişim: 0,08%
Düşük 438,61 19.01.2021 Yüksek 443,59
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.