KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 22:12
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 379.180.858 364.133.580
Satışların Maliyeti
11 -325.851.557 -297.743.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.329.301 66.389.630
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11 53.329.301 66.389.630
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.025.968 -11.048.074
Pazarlama Giderleri
12 -28.012.797 -27.180.239
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -3.318.611 -2.822.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 29.570.777 4.489.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.842.561 -1.966.729
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.700.141 27.861.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 5.251.310 4.335.695
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -7.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 264.550 4.688.854
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.208.558 36.885.953
Finansman Gelirleri
15 1.414.621 776.040
Finansman Giderleri
15 -20.762.161 -14.065.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.861.018 23.596.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.331.608 -1.824.721
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -239.801 -323.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -3.091.807 -1.500.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.529.410 21.772.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.529.410 21.772.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.529.410 21.772.006
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,39000000 0,48430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
209.584 27.783.040
Dönem Karı (Zararı)
17.529.410 21.772.006
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.529.410 21.772.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.560.593 13.874.089
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 11.369.308 8.312.342
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-68.534 -71.092
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -68.534 -71.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.495.866 997.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.495.866 997.881
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.084.994 -4.333.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.841.827 6.296.174
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.382.742 -1.045.939
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.224.569 7.342.113
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.495.999 5.570.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-264.550 -4.688.854
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -264.550 -4.688.854
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 3.331.608 1.824.721
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-158.872 -1.943
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-158.872 -1.943
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-397.065 -32.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.131.420 -7.792.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.947.285 -36.703.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.903.173 -8.979.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.044.112 -27.723.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.847.357 -2.954.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.847.357 -2.954.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.038.520 -18.714.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
834.034 1.830.945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.119.232 46.576.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.314.895 9.427.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.804.337 37.149.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
458.047 2.895.343
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.090.049 -171.582
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.090.049 -171.582
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
720.836 1.831.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.359.032 -2.383.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.340.283 -2.202.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-18.749 -180.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.417 27.853.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.077.102 -348.890
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-557.067 -19.047
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.885.170 297.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-971.870 -8.941.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
358.111 1.943
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
358.111 1.943
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.899.520 -6.220.620
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.520.141 -5.847.034
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-379.379 -373.586
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-531.180 1.136.668
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-531.180 1.136.668
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-282.023 -4.905.787
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-282.023 -4.905.787
Alınan Faiz
1.382.742 1.045.939
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.783.449 714
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.499.843 139.106.952
Kredilerden Nakit Girişleri
30.499.843 139.106.952
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.888.889 -114.244.500
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.888.889 -114.244.500
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.013.511 -14.004.627
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.039.666
Ödenen Temettüler
-2.460.000
Ödenen Faiz
-8.774.328 -8.397.111
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.021.163 18.841.897
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
314.705 229.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.335.868 19.071.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.193.004 1.329.702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.528.872 20.401.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13.528.872 1.193.004
Ticari Alacaklar
311.609.924 292.348.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 298.230.616 283.012.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.379.308 9.335.196
Diğer Alacaklar
17.348.885 6.517.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 11.333.788 83.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.015.097 6.433.961
Stoklar
158.161.177 169.199.697
Peşin Ödenmiş Giderler
2.617.227 3.451.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.617.227 3.451.261
Diğer Dönen Varlıklar
36.281.292 35.429.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 36.281.292 35.429.115
ARA TOPLAM
539.547.377 508.138.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
539.547.377 508.138.573
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 54.028.387 46.114.555
Diğer Alacaklar
13.359 13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 78.191.598 83.320.562
Maddi Duran Varlıklar
7 741.822.815 751.713.962
Arazi ve Arsalar
162.713.500 162.713.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.177.101 13.344.008
Binalar
79.718.824 80.397.486
Tesis, Makine ve Cihazlar
441.042.464 449.717.529
Taşıtlar
474.108 501.615
Mobilya ve Demirbaşlar
10.416.323 10.659.698
Yapılmakta Olan Yatırımlar
34.280.495 34.380.126
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.805.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.048.118 2.826.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.048.118 2.826.000
Peşin Ödenmiş Giderler
551.805 269.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
551.805 269.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
882.462.074 884.258.221
TOPLAM VARLIKLAR
1.422.009.451 1.392.396.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 97.592.787 65.255.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.592.787 65.255.444
Banka Kredileri
97.592.787 65.255.444
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 53.813.918 40.841.356
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.813.918 40.841.356
Banka Kredileri
50.345.377 40.841.356
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.468.541
Ticari Borçlar
321.124.829 349.291.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 23.451.131 25.628.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
297.673.698 323.663.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.816.143 1.803.146
Diğer Borçlar
30.548.011 12.764.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 28.052.927 9.914.320
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.495.084 2.850.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.112.452 2.391.616
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
931.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.180.547 2.391.616
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 273.742 51.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
405.611 308.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
405.611 308.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.266 20.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.266 20.016
ARA TOPLAM
510.688.759 472.727.320
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
510.688.759 472.727.320
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.643.225 25.555.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.643.225 25.555.556
Banka Kredileri
11.666.667 25.555.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
976.558
Ticari Borçlar
47.034.805 49.739.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.034.805 49.739.044
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.407.515 22.965.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.407.515 22.965.781
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 43.310.554 39.968.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.396.099 138.229.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
638.084.858 610.956.565
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
783.924.593 781.440.229
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.537.877 -5.537.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
354.422.120 352.043.990
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
322.856.081 327.487.629
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 334.551.898 338.600.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.695.817 -11.112.581
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.329.640 5.838.102
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
26.236.399 18.718.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.341.013 7.797.614
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8.341.013 7.797.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
62.790.880 60.800.423
Yasal Yedekler
62.790.880 60.800.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
284.914.446 255.655.173
Net Dönem Karı veya Zararı
17.529.410 49.216.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
783.924.593 781.440.229
TOPLAM KAYNAKLAR
1.422.009.451 1.392.396.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 261.716.422 -9.811.574 251.904.848 1.519.701 253.424.549 0 44.991.591 44.991.591 11.952.344 56.943.935 59.129.038 217.659.060 47.082.544 264.741.604 690.165.850 690.165.850
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 -5.537.877 0 0 0 261.716.422 0 -9.811.574 0 251.904.848 0 0 1.519.701 0 0 253.424.549 0 0 0 0 0 44.991.591 0 0 44.991.591 0 0 0 11.952.344 0 56.943.935 59.129.038 0 0 0 217.659.060 47.082.544 264.741.604 690.165.850 0 690.165.850
Transferler
-2.154.586 -2.154.586 -85.432 -2.240.018 0 0 0 49.322.562 -47.082.544 2.240.018 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -328.669 0 -328.669 0 0 -216.973 0 0 -545.642 0 0 0 0 0 909.418 0 0 909.418 0 0 0 748.058 0 1.657.476 0 0 0 0 0 21.772.006 21.772.006 22.883.840 0 22.883.840
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 21.772.006 21.772.006 21.772.006 21.772.006
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.669 -328.669 -216.973 -545.642 0 909.418 909.418 748.058 1.657.476 0 1.111.834 1.111.834
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.671.385 -20.632.784 -20.632.784 -18.961.399 -18.961.399
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 -5.537.877 0 0 0 259.561.836 0 -10.140.243 0 249.421.593 0 0 1.217.296 0 0 250.638.889 0 0 0 0 0 45.901.009 0 0 45.901.009 0 0 0 12.700.402 0 58.601.411 60.800.423 0 0 0 246.348.838 21.772.006 268.120.844 694.088.291 0 694.088.291
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 255.655.173 49.216.305 304.871.478 781.440.229 781.440.229
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 -5.537.877 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 255.655.173 49.216.305 304.871.478 781.440.229 0 781.440.229
Transferler
-4.048.312 -4.048.312 -137.230 -4.185.542 0 0 0 53.401.847 -49.216.305 4.185.542 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -583.236 0 -583.236 0 0 -371.232 0 7.518.140 6.563.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.399 0 543.399 0 0 0 0 0 17.529.410 17.529.410 24.636.481 0 24.636.481
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 17.529.410 17.529.410 17.529.410 17.529.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-583.236 -583.236 -371.232 7.518.140 6.563.672 0 0 543.399 543.399 0 7.107.071 7.107.071
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.574 -24.142.574 -22.152.117 -22.152.117
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,3328 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9532 Değişim: 0,06%
Düşük 34,8196 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.389,56 Değişim: -1,06%
Düşük 2.383,28 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.