KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 23:00
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 713.595.349 576.553.771 349.461.769 286.743.525
Satışların Maliyeti
11 -592.397.801 -474.115.945 -294.653.851 -238.721.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.197.548 102.437.826 54.807.918 48.021.542
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
121.197.548 102.437.826 54.807.918 48.021.542
Genel Yönetim Giderleri
12 -21.444.926 -19.409.579 -10.963.365 -9.871.773
Pazarlama Giderleri
12 -50.911.954 -46.619.468 -23.731.715 -25.684.298
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -5.869.661 -5.832.206 -3.046.692 -3.080.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 11.348.331 5.172.833 6.858.546 353.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.892.530 -4.309.757 -1.925.802 544.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.426.808 31.439.649 21.998.890 10.282.531
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.338.907 5.807.737 3.212 44.189
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.821.289 -1.091.432 -1.821.289 -30.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 5.243.322 2.596.802 554.468 1.081.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.187.748 38.752.756 20.735.281 11.377.230
Finansman Gelirleri
15 2.197.628 4.178.100 1.421.588 3.306.004
Finansman Giderleri
15 -34.685.106 -13.683.816 -20.053.327 -8.509.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.700.270 29.247.040 2.103.542 6.174.102
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-933.601 -301.313 891.120 -1.160.438
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -458.605 -911.466 -134.843 -342.089
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -474.996 610.153 1.025.963 -818.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.766.669 28.945.727 2.994.662 5.013.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.766.669 28.945.727 2.994.662 5.013.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.766.669 28.945.727 2.994.662 5.013.664
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,55100000 0,64390000 0,06660000 0,11150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 172.665.882 -8.969.972 163.695.910 -566.598 163.129.312 48.091.944 48.091.944 9.740.693 57.832.637 55.024.248 201.405.899 60.019.544 261.425.443 593.338.364 593.338.364
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.874.055 -1.874.055 -62.196 -1.936.251 61.955.795 -60.019.544 1.936.251 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.309.653 -1.309.653 -196.439 -1.506.092 -2.425.320 -2.425.320 673.369 -1.751.951 28.945.727 28.945.727 25.687.684 25.687.684
Dönem Karı (Zararı)
28.945.727 28.945.727 28.945.727 28.945.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.309.653 -1.309.653 -196.439 -1.506.092 -2.425.320 -2.425.320 673.369 -1.751.951 -3.258.043 -3.258.043
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
4.104.790 -47.400.247 -47.400.247 -43.295.457 -43.295.457
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 170.791.827 -10.279.625 160.512.202 -825.233 159.686.969 45.666.624 45.666.624 10.414.062 56.080.686 59.129.038 215.961.447 28.945.727 244.907.174 575.730.591 575.730.591
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 261.716.422 -9.811.574 251.904.848 1.519.701 253.424.549 44.991.591 44.991.591 11.952.344 56.943.935 59.129.038 217.659.060 47.082.544 264.741.604 690.165.850 690.165.850
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
44.991.591 44.991.591 16.619.368 61.610.959 -44.991.591 -44.991.591 -7.502.467 -52.494.058 9.116.901 9.116.901
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
44.991.591 44.991.591 16.619.368 61.610.959 -44.991.591 -44.991.591 -7.502.467 -52.494.058 9.116.901 9.116.901
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 261.716.422 -9.811.574 44.991.591 296.896.439 18.139.069 315.035.508 4.449.877 4.449.877 59.129.038 217.659.060 47.082.544 264.741.604 699.282.751 699.282.751
Transferler
-5.097.087 -5.097.087 -170.864 -5.267.951 52.350.495 -47.082.544 5.267.951 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.614.197 -10.101.720 -11.715.917 -9.319.164 -21.035.081 1.744.045 1.744.045 24.766.669 24.766.669 5.475.633 5.475.633
Dönem Karı (Zararı)
24.766.669 24.766.669 24.766.669 24.766.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.614.197 -10.101.720 -11.715.917 -9.319.164 -21.035.081 1.744.045 1.744.045 -19.291.036 -19.291.036
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
1.671.385 -20.632.784 -20.632.784 -18.961.399 -18.961.399
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 256.619.335 -11.425.771 34.889.871 280.083.435 8.649.041 288.732.476 6.193.922 6.193.922 60.800.423 249.376.771 24.766.669 274.143.440 685.796.985 685.796.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.701.708 35.401.876
Dönem Karı (Zararı)
24.766.668 28.945.727
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.766.668 28.945.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.863.267 17.495.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 16.940.418 12.892.168
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-94.865 6.845
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -94.865 6.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.204.506 1.872.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.204.506 1.872.304
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14.i -4.333.747 -5.518.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.099.886 5.545.333
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.853.055 -205.487
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.952.941 5.750.820
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.471.473 4.576.734
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.443.319 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.443.319
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.243.322 -2.596.802
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -5.243.322 -2.596.802
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 933.601 301.313
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.816.129 802.684
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.816.129 802.684
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-374.131 -386.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.715.353 -10.035.794
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.472.463 -8.284.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.847.798 -5.241.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.624.665 -3.043.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.827.208 -860.439
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.803.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.827.208 2.942.734
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53.810.785 -34.418.330
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.105.879 2.149.726
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.809.538 37.584.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.681.151 5.613.643
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
52.128.387 31.970.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.865.664 1.821.464
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
744.680 -256.221
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
744.680 -256.221
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.138.561 905.972
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.783.439 -8.677.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.716.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-66.806 -8.677.523
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
85.345.288 36.405.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.048.948 -1.539.014
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -364.979 -849.185
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
770.347 1.385.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.046.540 -6.841.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
725.159 464.187
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
725.159 464.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.113.631 -14.947.541
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.138.673 -14.924.491
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-974.958 -23.050
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-11.792.157 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-11.792.157
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-7.873.000 -3.249.027
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-7.873.000 -3.249.027
Alınan Temettüler
7.619.436 10.685.624
Alınan Faiz
1.387.653 205.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.830.692 -27.791.027
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
203.276.281 64.783.729
Kredilerden Nakit Girişleri
203.276.281 64.783.729
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.224.500 -57.726.598
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.224.500 -54.725.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.001.598
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-14.007.884 10.199.011
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-86.687
Ödenen Temettüler
3 -19.541.399 -40.905.457
Ödenen Faiz
-12.711.905 -4.141.712
Alınan Faiz
1.465.402
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
824.476 769.579
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
208.426 2.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.032.902 772.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.329.702 502.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.362.604 1.275.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.766.669 28.945.727 2.994.662 5.013.664
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.035.081 -1.378.445 -21.395.835 -564.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.017.746 -1.637.066 -1.606.910 -841.312
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-9.319.164 -196.439 -9.099.169 -124.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -355.540 -196.439 -138.567 -124.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-8.963.624 -8.960.602
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 -10.619.857 -11.577.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
921.686 455.060 887.383 401.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 403.549 327.413 321.382 168.262
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9 518.137 127.647 566.001 232.872
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.744.045 -1.879.598 992.965 -4.425.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4 0 -2.552.967 0 -4.657.457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-2.552.967 -4.657.457
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.744.045 673.369 992.965 232.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 1.744.045 644.557 992.965 208.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
5 28.812 24.117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.291.036 -3.258.043 -20.402.870 -4.989.413
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.475.633 25.687.684 -17.408.208 24.251
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.475.633 25.687.684 -17.408.208 24.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.362.604 1.329.702
Ticari Alacaklar
236.435.678 250.218.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 227.571.457 237.729.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.864.221 12.488.886
Diğer Alacaklar
24.731.555 8.940.609
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 13.056.780 1.264.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.674.775 7.675.986
Stoklar
199.648.644 145.837.859
Peşin Ödenmiş Giderler
3.432.214 4.538.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.432.214 4.538.093
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 171.581
Diğer Dönen Varlıklar
32.461.801 26.141.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 32.461.801 26.141.384
ARA TOPLAM
499.072.496 437.177.421
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
499.072.496 437.177.421
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 63.062.239 73.682.096
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
73.682.096
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.062.239
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
63.062.239
Diğer Alacaklar
13.359 13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 76.080.496 72.476.747
Maddi Duran Varlıklar
7 607.763.927 614.771.847
Arazi ve Arsalar
162.713.500 162.713.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.538.287 13.860.000
Binalar
78.576.747 79.739.500
Tesis, Makine ve Cihazlar
327.366.081 319.726.099
Taşıtlar
353.790 399.442
Mobilya ve Demirbaşlar
11.493.801 11.779.410
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.721.721 26.553.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.566.052 1.926.208
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.566.052 1.926.208
Peşin Ödenmiş Giderler
9.365.836 1.492.836
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 9.365.836 1.492.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
758.851.909 764.363.093
TOPLAM VARLIKLAR
1.257.924.405 1.201.540.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 67.327.171 83.904.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
67.327.171 83.904.341
Banka Kredileri
67.327.171 83.904.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 10.202.819 9.961.784
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.202.819 9.961.784
Banka Kredileri
10.202.819 9.961.784
Ticari Borçlar
318.486.670 240.777.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 26.994.513 17.070.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 291.492.157 223.707.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.345.876 2.643.950
Diğer Borçlar
8.879.366 22.210.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 5.791.682 19.867.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.087.684 2.343.004
Türev Araçlar
1.356.632 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.356.632
Ertelenmiş Gelirler
2.161.750 23.189
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
524.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.637.010 23.189
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 93.627
Kısa Vadeli Karşılıklar
369.666 1.285.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
369.666 1.285.045
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
243.379 310.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
243.379 310.185
ARA TOPLAM
414.466.956 361.116.573
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.466.956 361.116.573
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 59.444.444 53.333.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.444.444 53.333.333
Banka Kredileri
59.444.444 53.333.333
Ticari Borçlar
43.807.977 45.819.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 43.807.977 45.819.864
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.885.157 19.144.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.885.157 19.144.782
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 31.522.886 31.960.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.660.464 150.258.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
572.127.420 511.374.664
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
685.796.985 690.165.850
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.537.877 -5.537.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
288.732.476 253.424.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.193.564 251.904.848
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 256.619.335 261.716.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.425.771 -9.811.574
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8.649.041 1.519.701
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34.889.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.193.922 56.943.935
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 44.991.591
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 44.991.591
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6.193.922 11.952.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.800.423 59.129.038
Yasal Yedekler
60.800.423 59.129.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
249.376.771 217.659.060
Net Dönem Karı veya Zararı
24.766.669 47.082.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
685.796.985 690.165.850
TOPLAM KAYNAKLAR
1.257.924.405 1.201.540.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701714


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.939 Değişim: 1,52% Hacim : 20.466 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.945
Açılış: 1.928
13,5280 Değişim: 0,16%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2585 Değişim: -0,28%
Düşük 15,1919 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
800,77 Değişim: 0,04%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 802,56
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.