KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 21:05
KAP ***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 364.133.580 289.810.246
Satışların Maliyeti
11 -297.743.950 -235.393.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.389.630 54.416.284
BRÜT KAR (ZARAR)
11 66.389.630 54.416.284
Genel Yönetim Giderleri
12 -11.048.074 -9.537.806
Pazarlama Giderleri
12 -27.180.239 -20.935.170
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -2.822.969 -2.751.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.489.785 4.819.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.966.729 -4.853.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.861.404 21.157.118
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.335.695 5.763.548
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.060.744
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 4.688.854 1.515.604
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.885.953 27.375.526
Finansman Gelirleri
15 776.040 872.096
Finansman Giderleri
15 -14.065.266 -5.174.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.596.727 23.072.938
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.824.721 859.125
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -323.762 -569.377
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.500.959 1.428.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.772.006 23.932.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.772.006 23.932.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.772.006 23.932.063
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,48430000 0,53240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 172.665.882 -8.969.972 163.695.910 -566.598 163.129.312 48.091.944 48.091.944 9.740.693 57.832.637 55.024.248 201.405.899 60.019.544 261.425.443 593.338.364 0 593.338.364
Transferler
-1.118.001 -1.118.001 -31.098 -1.149.099 61.168.643 -60.019.544 1.149.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-636.603 -636.603 -72.253 -708.856 1.999.265 1.999.265 440.961 2.440.226 23.932.063 23.932.063 25.663.433 0 25.663.433
Dönem Karı (Zararı)
23.932.063 23.932.063 23.932.063 0 23.932.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-636.603 -636.603 -72.253 -708.856 1.999.265 1.999.265 440.961 2.440.226 1.731.370 0 1.731.370
Kar Payları
4.104.790 -47.400.247 -47.400.247 -43.295.457 0 -43.295.457
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 171.547.881 -9.606.575 161.941.306 -669.949 161.271.357 50.091.209 50.091.209 10.181.654 60.272.863 59.129.038 215.174.295 23.932.063 239.106.358 575.706.340 0 575.706.340
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 261.716.422 -9.811.574 251.904.848 1.519.701 253.424.549 44.991.591 44.991.591 11.952.344 56.943.935 59.129.038 217.659.060 47.082.544 264.741.604 690.165.850 0 690.165.850
Transferler
-2.154.586 -2.154.586 -85.432 -2.240.018 49.322.562 -47.082.544 2.240.018
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.669 -328.669 -216.973 -545.642 909.418 909.418 748.058 1.657.476 21.772.006 21.772.006 22.883.840 0 22.883.840
Dönem Karı (Zararı)
21.772.006 21.772.006 21.772.006 0 21.772.006
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.669 -328.669 -216.973 -545.642 909.418 909.418 748.058 1.657.476 1.111.834 0 1.111.834
Kar Payları
1.671.385 -20.632.784 -20.632.784 -18.961.399 0 -18.961.399
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 259.561.836 -10.140.243 249.421.593 1.217.296 250.638.889 45.901.009 45.901.009 12.700.402 58.601.411 60.800.423 246.348.838 21.772.006 268.120.844 694.088.291 0 694.088.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.783.040 17.402.774
Dönem Karı (Zararı)
21.772.006 23.932.063
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.772.006 23.932.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.874.089 5.157.075
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 8.312.342 6.378.151
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-71.092 26.678
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -71.092 26.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
997.881 888.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 997.881 888.948
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.333.751 -5.518.996
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.296.174 2.504.549
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.045.939 -96.438
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.342.113 2.600.987
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.570.723 2.737.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.688.854 -1.515.604
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -4.688.854 -1.515.604
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.824.721 -859.125
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.943 816.185
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.943 816.185
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-32.112 -301.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.792.668 -12.081.433
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.703.130 -23.409.609
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.979.982 -14.691.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.723.148 -8.717.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.954.651 -660.482
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.954.651 -670.185
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.714.580 -11.239.595
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.830.945 1.025.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.576.836 22.503.971
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.427.752 3.945.606
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.149.084 18.558.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.895.343 1.336.914
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.582 -632.090
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-171.582 -632.090
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.831.512 807.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.383.361 -1.813.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.202.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-180.745 -1.813.972
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.853.427 17.007.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-348.890 -712.471
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.047 -277.519
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
297.550 1.385.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.941.857 -11.488.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.943 322.785
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.943 322.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.220.620 -11.477.363
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.847.034 -11.454.309
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-373.586 -23.054
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.136.668
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.136.668
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-4.905.787 -429.897
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-4.905.787 -429.897
Alınan Faiz
1.045.939 96.438
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
714 -1.612.485
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
139.106.952 18.854.284
Kredilerden Nakit Girişleri
139.106.952 18.735.184
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
119.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-114.244.500 -26.975.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-114.244.500 -26.975.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-14.004.627 7.365.262
Ödenen Temettüler
-2.460.000
Ödenen Faiz
-8.397.111 -857.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.841.897 4.302.252
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
229.435 12.014
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.071.332 4.314.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.329.702 502.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.401.034 4.816.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.772.006 23.932.063
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-545.642 -708.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-410.836 -795.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-216.973 -72.253
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -216.973 -72.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
82.167 159.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 82.167 159.151
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.657.476 2.440.226
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
957.282 2.104.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 957.282 2.104.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
748.058 440.961
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5 -3.022 4.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 751.080 436.266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.864 -105.225
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 -47.864 -105.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.111.834 1.731.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.883.840 25.663.433
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.883.840 25.663.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20.401.034 1.329.702
Ticari Alacaklar
288.583.493 250.218.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 248.371.459 237.729.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
40.212.034 12.488.886
Diğer Alacaklar
18.378.028 8.940.609
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7.747.391 1.264.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.630.637 7.675.986
Stoklar
164.552.439 145.837.859
Peşin Ödenmiş Giderler
2.707.148 4.538.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.707.148 4.538.093
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 171.581
Diğer Dönen Varlıklar
28.078.562 26.141.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 28.078.562 26.141.384
ARA TOPLAM
522.700.704 437.177.421
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
522.700.704 437.177.421
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
74.639.378 73.682.096
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 74.639.378 73.682.096
Diğer Alacaklar
13.359 13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 74.482.093 72.476.747
Maddi Duran Varlıklar
7 612.469.774 614.771.847
Arazi ve Arsalar
162.713.500 162.713.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.702.894 13.860.000
Binalar
79.056.313 79.739.500
Tesis, Makine ve Cihazlar
332.347.389 319.726.099
Taşıtlar
376.616 399.442
Mobilya ve Demirbaşlar
11.538.831 11.779.410
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12.734.231 26.553.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.136.561 1.926.208
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.136.561 1.926.208
Peşin Ödenmiş Giderler
6.398.623 1.492.836
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.398.623 1.492.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
770.139.788 764.363.093
TOPLAM VARLIKLAR
1.292.840.492 1.201.540.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 104.098.231 83.904.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.098.231 83.904.341
Banka Kredileri
104.098.231 83.904.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 12.795.671 9.961.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.795.671 9.961.784
Banka Kredileri
12.795.671 9.961.784
Ticari Borçlar
294.234.388 240.777.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 27.028.871 17.070.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
267.205.517 223.707.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.539.293 2.643.950
Diğer Borçlar
25.047.760 22.210.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 22.876.338 19.867.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.171.422 2.343.004
Ertelenmiş Gelirler
1.854.701 23.189
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
787.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.067.591 23.189
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 133.133
Kısa Vadeli Karşılıklar
773.000 1.285.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
773.000 1.285.045
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
129.446 310.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
129.446 310.185
ARA TOPLAM
444.605.623 361.116.573
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
444.605.623 361.116.573
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 55.555.556 53.333.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.555.556 53.333.333
Banka Kredileri
55.555.556 53.333.333
Ticari Borçlar
44.959.644 45.819.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.959.644 45.819.864
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.204.610 19.144.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.204.610 19.144.782
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 33.426.768 31.960.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.146.578 150.258.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
598.752.201 511.374.664
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
694.088.291 690.165.850
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.537.877 -5.537.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
250.638.889 253.424.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
249.421.593 251.904.848
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 259.561.836 261.716.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.140.243 -9.811.574
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.217.296 1.519.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.601.411 56.943.935
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 45.901.009 44.991.591
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
45.901.009 44.991.591
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12.700.402 11.952.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.800.423 59.129.038
Yasal Yedekler
10 60.800.423 59.129.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
246.348.838 217.659.060
Net Dönem Karı veya Zararı
21.772.006 47.082.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
694.088.291 690.165.850
TOPLAM KAYNAKLAR
1.292.840.492 1.201.540.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679619


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4503 Değişim: -0,06%
Düşük 8,4492 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2688 Değişim: -0,02%
Düşük 10,2499 17.05.2021 Yüksek 10,2734
Açılış: 10,2709
501,76 Değişim: 0,12%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 502,17
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.