KAP ***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2022 - 09:10
KAP ***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulunun Kar Payı Dağıtımı Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 09.04.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNLS00025 Peşin 0,2085396 20,85396 10 0,1876856 18,76856
B Grubu, PNLSN, TREPNLS00017 Peşin 0,2085396 20,85396 10 0,1876856 18,76856

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 23.05.2022 25.05.2022 24.05.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNLS00025 0 0
B Grubu, PNLSN, TREPNLS00017 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.04.2022 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar verilmiştir:
1) Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 65.628.337,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 66.769.960,43 TL olduğuna,
2) SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 65.628.337,-TL tutarındaki net dönem kârından
a) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 66.769.960,43 TL tutarındaki net dönem kârının %5'ine tekabül eden 3.338.498,02 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
b) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %20'sine tekabül eden 12.512.377,08 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,
c) Kalan net dönem kârından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16 ncı maddesi uyarınca, 3.128.094,27 TL tutarında ikinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
d) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 15.640.471,35 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 3.750.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 1.189.047,14 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
e) Kalan 45.460.320,49 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
f) Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 15.640.471,35 TL ve net 14.076.424,22 TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,2085396 TL, net 0,1876857 TL olup, sermayeye oranı brüt %20,85396, net %18,76857) olarak tespit edilmesine,
g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 23.05.2022 tarihinde başlanmasına,
3) Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,
4) 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,-TL olmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmasına.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PANELSAN-KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.658.674,6
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 86.328.200 88.909.425,33
4. Vergiler ( - ) 20.699.863 22.139.464,9
5. Net Dönem Kârı 65.628.337 66.769.960,43
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.338.498,02 3.338.498,02
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.289.838,98 63.431.462,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 62.289.838,98 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 272.046,43 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.561.885,41 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 12.512.377,08 0
* Nakit 12.512.377,08 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.128.094,27 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.189.047,14 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 45.460.320,49 46.601.943,92
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 1.876.856,56 0 3 0,1876857 18,76857
B Grubu 12.199.567,65 0 19,5 0,1876857 18,76857
TOPLAM 14.076.424,22 0 22,5 0,1876857 18,76857

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
(**) Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârına oranıdır.
(**) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019024


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5478 Değişim: 0,45%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,2178 Değişim: 0,65%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
907,20 Değişim: 0,60%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.