KAP ***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 20:04
KAP ***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 178.734.765 103.030.149
Satışların Maliyeti
19 -145.523.604 -87.112.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.211.161 15.917.583
BRÜT KAR (ZARAR)
33.211.161 15.917.583
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.168.499 -1.551.055
Pazarlama Giderleri
20 -2.885.785 -2.231.830
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -481.534 -8.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 41.120.257 14.747.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -43.141.163 -21.284.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.654.437 5.590.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.228.458 546.649
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -861.395 -946.456
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.021.500 5.190.338
Finansman Gelirleri
23 17.267.886 4.384.580
Finansman Giderleri
23 -9.888.328 -10.119.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.401.058 -544.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.632.426 447.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.155.910 -275.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.523.484 723.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.768.632 -96.775
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.768.632 -96.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
29.768.632 -96.775
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 25 0,45280000 -0,00240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.610.019 4.276.933
Dönem Karı (Zararı)
29.768.632 -96.775
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.768.632 -96.775
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
758.084 3.122.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 1.118.869 1.012.804
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.409 690.587
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 395.981 674.678
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -342.572 15.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
984.271 347.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 984.271 561.045
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -213.054
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.125.019 1.794.828
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.125.019 1.794.828
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.523.484 -723.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.015.700 1.250.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,5 17.178.087 21.354.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 17.178.087 21.354.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,8 2.425.694 2.021.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -74.957.418 -26.415.736
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.567.451 -30.210.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,5 36.489.408 62.460.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.589.786 -21.258.393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,17 -11.769.732 -2.393.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.224.502 -4.307.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -13.319.862 -4.302.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 6.095.360 -5.156
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.488.984 4.276.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -121.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.958.360 290.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
864.938
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 864.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.343.497 -160.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.326.381
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -17.116 -160.159
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -62.614.863 -414.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.523.809 1.240.035
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 60.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 169.141.522 60.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.880.650
Kredilerden Nakit Girişleri
7 6.880.650
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.492.694 -3.905.787
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -17.492.694 -3.905.787
Ödenen Faiz
23 -1.125.019 -1.794.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.955.430 5.807.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.955.430 5.807.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.552.184 32.622.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.507.614 38.429.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 167.507.614 103.552.184
Finansal Yatırımlar
6 66.775.661 4.160.798
Ticari Alacaklar
180.434.299 198.008.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.275.519 16.555.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 170.158.780 181.452.972
Diğer Alacaklar
1.179.296 3.650.924
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 465.847 465.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 713.449 3.185.119
Stoklar
9 182.103.646 106.803.656
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.647.670 17.502.060
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 22.200.015 22.512.369
Diğer Dönen Varlıklar
17 18.426.535 5.106.673
ARA TOPLAM
661.274.736 461.297.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
661.274.736 461.297.031
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 12.616.250 12.616.250
Diğer Alacaklar
452.263 406.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 452.263 406.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.510.692 2.512.846
Maddi Duran Varlıklar
11 84.339.188 76.097.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 240.893 255.818
Peşin Ödenmiş Giderler
10 99.902 1.678.061
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.332.488 4.518.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.591.676 98.084.853
TOPLAM VARLIKLAR
764.866.412 559.381.884
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.910.097 18.447.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 14.249.911 19.367.895
Ticari Borçlar
5 257.800.755 221.311.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.629.755 1.186.791
Diğer Borçlar
117.728 286.145
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 201.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 117.728 84.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 83.096.246 86.686.032
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 28.295.375 22.512.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.251.674 1.135.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 666.511 550.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 585.163 585.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 531.400 12.575.679
ARA TOPLAM
393.882.941
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.380 Değişim: -0,05% Hacim : 27.521 Mio.TL Son veri saati : 17:11
Düşük 2.376 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0475 Değişim: 0,77%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2255 Değişim: 1,11%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
962,69 Değişim: 1,47%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,17
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.