KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 13:44
KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 2.427.820 25.442.600 547.400 9.569.333
Satışların Maliyeti
45 -19.610.227 5.832.373 547.400 1.775.307
Genel Yönetim Giderleri
47 -1.616.343 -1.344.215 -569.860 -446.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 792.437 4.485.940 -20.593 1.332.073
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 2.180.971 797.442 195.427 27.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -249.660 -417.238 -14.789 -417.238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.723.748 4.866.144 160.045 941.835
Finansman Gelirleri
51 735.201 322.951 349.009 165.975
Finansman Giderleri
51 -7.766 -7.651 -630 -2.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.451.183 5.181.444 508.424 1.105.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-498.965 -1.014.082 -127.427 -237.205
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -334.932 -1.060.897 -79.992 -328.250
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -164.033 46.815 -47.435 91.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.952.218 4.167.362 380.997 868.143
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.952.218 4.167.362 380.997 868.143
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.952.218 4.167.362 380.997 868.143
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.293.057 4.363.696
Dönem Karı (Zararı)
19 2.952.218 4.167.362
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.952.218 4.167.362
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
646.892 269.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 118.885 81.441
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 29.042 39.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.042 39.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
201.066
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
24 201.066
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 498.965 -51.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-73.361 -240.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
248.148 -222.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 248.148 -222.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,12 -298.731 -7.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-298.731 -7.573
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.013 -3.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.013 -3.366
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 -18.765 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 17.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.790
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.525.749 4.196.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -4.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -228.095 167.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-380.629 -1.873.615
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-324.951 -1.745.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -55.678 -128.043
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.678 -128.043
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.912.428 2.490.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 2.912.428 2.490.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.236.244 3.212.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.148.672 5.702.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.148.672 2.236.244
Finansal Yatırımlar
10.334.206 10.009.255
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 10.334.206 10.009.255
Ticari Alacaklar
245.134 493.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 245.134 493.282
Diğer Alacaklar
21.000 23.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.000 23.000
Peşin Ödenmiş Giderler
40.275 6.528
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 40.275 6.528
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 263.953
ARA TOPLAM
16.053.240 12.768.309
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.053.240 12.768.309
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
31.841 28.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 31.841 28.810
Maddi Duran Varlıklar
347.654 409.512
Mobilya ve Demirbaşlar
20 347.654 409.512
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.081 4.430
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.081 4.430
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.641.677 1.701.853
TOPLAM VARLIKLAR
17.694.917 14.470.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.461 12.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.461 12.474
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 334.932 228.094
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.337 12.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 9.760 8.906
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 5.577 3.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.196 65.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 44.196 65.356
ARA TOPLAM
402.926 318.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.926 318.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
346.278 267.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 346.278 267.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 735.850 585.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.082.128 853.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.485.054 1.171.485
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.209.863 13.298.677
Ödenmiş Sermaye
34 10.660.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 94.434 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
236.624
Yasal Yedekler
34 236.624 236.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 2.371.632 4.794.636
Net Dönem Karı veya Zararı
34 2.952.218 6.826.811
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.209.863 13.298.677
TOPLAM KAYNAKLAR
17.694.917 14.470.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 754.619 50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734
Transferler
1.736.874 -1.736.874
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.471 4.167.362 4.147.891 4.147.891
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 754.619 -69.616 236.624 4.794.636 4.167.362 10.633.625 10.633.625
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 754.619 -64.013 236.624 4.794.636 6.826.811 13.298.677 13.298.677
Transferler
6.826.811 -6.826.811
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.032 2.952.218 2.911.186 2.911.186
Sermaye Arttırımı
9.910.000 -660.185 -9.249.815
Dönem Sonu Bakiyeler
10.660.000 94.434 105.045 236.624 2.371.632 2.952.218 16.209.863 16.209.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.677 4.868 7.862 -96
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.677 4.868 7.862 -96
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.032 -19.471 -23.586 386
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.