KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2020 - 17:51
KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 25.442.600 2.114.791 9.569.333 716.055
Satışların Maliyeti
18 -19.610.227 -1.159.751 -7.794.026 -307.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.832.373 955.040 1.775.307 408.106
BRÜT KAR (ZARAR)
5.832.373 955.040 1.775.307 408.106
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.344.215 -1.137.701 -446.402 -423.311
Pazarlama Giderleri
19 -71
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.544 126.735 3.825 100.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -8.762 -2.646 -657 -1.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.485.940 -58.643 1.332.073 84.066
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 797.442 840.027 27.000 41.773
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-417.238 -417.238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.866.144 781.384 941.835 125.839
Finansman Gelirleri
23 322.951 415.175 165.975 117.116
Finansman Giderleri
24 -7.651 -1.665 -2.462 -334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.181.444 1.194.894 1.105.348 242.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.014.082 -150.411 -237.205 -54.997
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.060.897 -76.498 -328.250 -33.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 46.815 -73.913 91.045 -21.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.167.362 1.044.483 868.143 187.624
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.167.362 1.044.483 868.143 187.624
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.167.362 1.044.483 868.143 187.624
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.363.696 663.387
Dönem Karı (Zararı)
4.167.362 1.044.483
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.167.362 1.044.483
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
269.934 -212.509
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 81.441 54.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.110 -15.215
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 201.066 -326.124
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -51.683 73.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-240.771 -189.427
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.483 -161.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -222.483 -161.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.573 1.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -7.573 1.314
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -25.139 -23.235
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.366 -2.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.366 -2.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.790 -3.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 17.790 -3.972
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.196.525 642.547
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 167.171 20.840
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.873.615 -698.476
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.745.572 -653.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -128.043 -45.320
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.490.081 -35.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 2.490.081 -35.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.212.066 2.332.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.702.147 2.297.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.702.147 3.212.066
Finansal Yatırımlar
3.595.006 2.050.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 3.595.006 2.050.500
Ticari Alacaklar
459.895 237.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 459.895 237.412
Diğer Alacaklar
24.500 28.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 24.500 28.000
Peşin Ödenmiş Giderler
37.522 12.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 37.522 12.383
ARA TOPLAM
9.819.070 5.540.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.819.070 5.540.361
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
28.066 16.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 28.066 16.993
Maddi Duran Varlıklar
320.727 271.790
Mobilya ve Demirbaşlar
12 320.727 271.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.208 7.543
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.208 7.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.613.102 1.555.427
TOPLAM VARLIKLAR
11.432.172 7.095.788
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.009 11.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.009 11.375
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 327.277 160.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.091 10.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 13.201 6.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.890 3.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.188 31.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 49.188 31.398
ARA TOPLAM
402.565 213.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.565 213.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
331.592 280.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 331.592 280.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 64.390 116.073
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.982 396.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
798.547 610.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.633.625 6.485.734
Ödenmiş Sermaye
17 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.616 -50.145
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -69.616 -50.145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.624 236.624
Yasal Yedekler
17 236.624 236.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 4.794.636 3.057.762
Net Dönem Karı veya Zararı
4.167.362 1.736.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.633.625 6.485.734
TOPLAM KAYNAKLAR
11.432.172 7.095.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258
Transferler
866.881 -866.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.402 1.044.483 1.013.081 1.013.081
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -51.149 236.624 3.057.762 1.044.483 5.792.339 5.792.339
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734
Transferler
1.736.874 -1.736.874
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.471 4.167.362 4.147.891 4.147.891
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -69.616 236.624 4.794.636 4.167.362 10.633.625 10.633.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.167.362 1.044.483 868.143 187.624
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.471 -31.402 386 10.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -24.339 -39.253 483 13.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.868 7.851 -97 -2.632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 4.868 7.851 -97 -2.632
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.471 -31.402 386 10.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.147.891 1.013.081 868.529 198.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.147.891 1.013.081 868.529 198.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882875


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6733 Değişim: -0,10%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5217 Değişim: -0,18%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
785,06 Değişim: 0,03%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.