KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 - 17:36
KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.114.791 1.462.090 716.055 410.082
Satışların Maliyeti
18 -1.159.751 -244.870 -307.949 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
955.040 1.217.220 408.106 410.082
BRÜT KAR (ZARAR)
955.040 1.217.220 408.106 410.082
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.137.701 -781.429 -423.311 -275.200
Pazarlama Giderleri
19 -71 -154 0 -53
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 126.735 15.260 100.460 8.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.646 -1.513 -1.189 -417
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-58.643 449.384 84.066 143.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 840.027 570.267 41.773 -5.524
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 61.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
781.384 1.019.651 125.839 199.666
Finansman Gelirleri
23 415.175 230.896 117.116 93.312
Finansman Giderleri
24 -1.665 -136 -334 -17
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.194.894 1.250.411 242.621 292.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-150.411 -249.723 -54.997 -65.226
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -76.498 -155.453 -33.289 -53.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -73.913 -94.270 -21.708 -11.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.044.483 1.000.688 187.624 227.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.044.483 1.000.688 187.624 227.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.044.483 1.000.688 187.624 227.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
663.387 733.756
Dönem Karı (Zararı)
1.044.483 1.000.688
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.044.483 1.000.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-212.509 -263.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 54.917 50.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.215 21.872
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -326.124 -427.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 73.913 92.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-189.427 -11.097
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.409 48.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -161.409 48.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.314 -20.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.314 -20.761
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -23.235 -21.828
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.125 -4.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.125 -4.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.972 -13.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -3.972 -13.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
642.547 726.404
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 20.840 7.352
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-698.476 -491.773
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-653.156 -449.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -45.320 -42.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.089 241.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -35.089 241.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.332.330 1.768.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.297.241 2.010.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.297.241 2.332.330
Finansal Yatırımlar
2.203.280 1.224.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 2.203.280 1.224.000
Ticari Alacaklar
231.762 70.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 231.762 70.353
Diğer Alacaklar
17.000 20.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 17.000 20.000
Peşin Ödenmiş Giderler
26.814 3.579
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 26.814 3.579
ARA TOPLAM
4.776.097 3.650.262
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.776.097 3.650.262
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
16.698 15.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 16.698 15.012
Maddi Duran Varlıklar
178.014 184.346
Mobilya ve Demirbaşlar
12 178.014 184.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.467 5.732
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.467 5.732
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.456.280 1.464.191
TOPLAM VARLIKLAR
6.232.377 5.114.453
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9.790 11.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.790 11.915
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 32.942 12.102
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.290 11.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.658 5.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.632 6.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.787 30.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 26.787 30.759
ARA TOPLAM
86.809 66.386
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.809 66.386
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
272.563 262.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 272.563 262.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 80.666 6.753
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.229 268.809
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
440.038 335.195
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.792.339 4.779.258
Ödenmiş Sermaye
17 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51.149 -19.747
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -51.149 -19.747
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.624 236.624
Yasal Yedekler
17 236.624 236.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 3.057.762 2.190.881
Net Dönem Karı veya Zararı
1.044.483 866.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.792.339 4.779.258
TOPLAM KAYNAKLAR
6.232.377 5.114.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -13.055 218.976 991.212 1.217.317 3.919.069 3.919.069
Transferler
17.648 1.199.669 -1.217.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.784 1.000.688 993.904 993.904
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -19.839 236.624 2.190.881 1.000.688 4.912.973 4.912.973
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258
Transferler
866.881 -866.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.402 1.044.483 1.013.081 1.013.081
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -51.149 236.624 3.057.762 1.044.483 5.792.339 5.792.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.044.483 1.000.688 187.624 227.735
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.402 -6.784 10.527 451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -39.253 -8.480 13.159 564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.851 1.696 -2.632 -113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 7.851 1.696 -2.632 -113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.402 -6.784 10.527 451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.013.081 993.904 198.151 228.186
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.013.081 993.904 198.151 228.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794397


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6855 Değişim: -0,01%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5491 Değişim: 0,00%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
783,48 Değişim: -0,17%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.