KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2018 - 16:10
KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.462.090 1.366.629 410.082 484.778
Satışların Maliyeti
18 -244.870 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.220 1.366.629 410.082 484.778
BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.220 1.366.629 410.082 484.778
Genel Yönetim Giderleri
19 -781.429 -792.571 -275.200 -307.023
Pazarlama Giderleri
19 -154 -209 -53 -68
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 15.260 10.634 8.904 5.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.513 -1.360 -417 -392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
449.384 583.123 143.316 182.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 570.267 153.500 56.350 24.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.019.651 736.623 199.666 206.574
Finansman Gelirleri
23 230.896 132.260 93.312 50.731
Finansman Giderleri
24 -136 -157 -17 -76
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.250.411 868.726 292.961 257.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-249.723 -121.580 -65.226 -51.526
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -155.453 -53.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -94.270 -121.580 -11.581 -51.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.000.688 747.146 227.735 205.703
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.000.688 747.146 227.735 205.703
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.000.688 747.146 227.735 205.703
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 750.000 754.619 -29.277 218.976 1.003.615 -12.403 2.685.530 2.685.530
Transferler
-12.403 12.403
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.414 747.146 760.560 760.560
Dönem Sonu Bakiyeler
22 750.000 754.619 -15.863 218.976 991.212 747.146 3.446.090 3.446.090
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 750.000 754.619 -13.055 218.976 991.212 1.217.317 3.919.069 3.919.069
Transferler
17.648 1.199.669 -1.217.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.784 1.000.688 993.904 993.904
Dönem Sonu Bakiyeler
22 750.000 754.619 -19.839 236.624 2.190.881 1.000.688 4.912.973 4.912.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
733.756 861.662
Dönem Karı (Zararı)
1.000.688 747.146
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-263.187 148.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 50.234 38.659
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.872 12.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-427.867 -41.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -427.867 -41.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 92.574 138.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.097 -33.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.810 -59.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 48.810 -59.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.761 -512
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -20.761 -512
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -21.828 -25.565
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.213 -2.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -4.213 -2.992
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 43.459
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 43.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.105 11.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -13.105 12.020
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
726.404 861.662
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 7.352
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-491.773 -599.869
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 -533.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-449.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -42.079 -66.369
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
241.983 261.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 241.983 261.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.768.768 1.274.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.010.751 1.536.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.000.688 747.146 227.735 205.703
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.784 13.414 451 -1.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -8.480 16.768 564 -1.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.696 -3.354 -113 347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.696 -3.354 -113 347
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.784 13.414 451 -1.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
993.904 760.560 228.186 204.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
993.904 760.560 228.186 204.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.010.751 1.768.768
Finansal Yatırımlar
1.718.850 841.289
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 1.718.850 841.289
Ticari Alacaklar
137.624 186.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 137.624 186.434
Diğer Alacaklar
20.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 20.000
Peşin Ödenmiş Giderler
29.982 6.030
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 29.982 6.030
ARA TOPLAM
3.917.207 2.802.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.917.207 2.802.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
10 14.566 13.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 14.566 13.805
Maddi Duran Varlıklar
167.706 171.808
Mobilya ve Demirbaşlar
12 167.706 171.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.083 11.136
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.083 11.136
Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.124
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.448.456 1.457.974
TOPLAM VARLIKLAR
5.365.663 4.260.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10.133 14.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 10.133 14.346
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 53.645 46.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.141 11.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.807 8.067
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.334 3.609
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.754 36.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 23.754 36.859
ARA TOPLAM
98.673 109.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.673 109.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
254.766 225.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 254.766 225.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 99.251 6.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.017 232.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
452.690 341.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.912.973 3.919.069
Ödenmiş Sermaye
17 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.839 -13.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -19.839 -13.055
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.624 218.976
Yasal Yedekler
17 236.624 218.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 2.190.881 991.212
Net Dönem Karı veya Zararı
1.000.688 1.217.317
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.912.973 3.919.069
TOPLAM KAYNAKLAR
5.365.663 4.260.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715132


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.580 Değişim: 0,66% Hacim : 6.762 Mio.TL Son veri saati : 10:48
Düşük 1.572 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,3969 Değişim: -0,30%
Düşük 7,3844 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
8,9828 Değişim: -0,03%
Düşük 8,9624 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
444,34 Değişim: -0,31%
Düşük 444,15 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.