KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 15:02
KAP ***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 582.104 369.210
Satışların Maliyeti
18 -214.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
368.040 369.210
BRÜT KAR (ZARAR)
368.040 369.210
Genel Yönetim Giderleri
19 -245.302 -241.539
Pazarlama Giderleri
19 -78 -97
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.159 2.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -423 -562
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.396 129.669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 470.791
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
596.187 129.669
Finansman Gelirleri
23 59.896 34.532
Finansman Giderleri
24 -50 -5
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
656.033 164.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-140.959 1.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -42.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -98.358 1.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
515.074 166.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
515.074 166.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
515.074 166.129
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -29.277 218.976 1.003.615 -12.403 2.685.552 2.685.552
Transferler
-12.403 12.403
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
187 166.129 166.316 166.316
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -29.090 218.976 991.212 166.129 2.851.868 2.851.868
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -13.055 218.976 991.212 1.217.317 3.919.069 3.919.069
Transferler
1.217.317 -1.217.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.603 515.074 507.471 507.471
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -20.658 218.976 2.208.529 515.074 4.426.540 4.426.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.534 66.712
Dönem Karı (Zararı)
515.074 166.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-314.867 16.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13 16.776 12.115
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 5.291 6.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -433.391
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 96.457 -1.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.981 -116.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 48.162 -65.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -202 -54.546
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -67.059
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.769 4.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.769 4.216
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -23
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -16.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
163.226 66.712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -3.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.644 -19.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 13 -17.644 -19.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.890 47.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 141.890 47.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.768.768 1.274.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.910.658 1.321.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
515.074 166.129
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.603 187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -9.504 234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.901 -47
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.901 -47
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.603 187
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
507.471 166.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
507.471 166.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.910.658 1.768.768
Finansal Yatırımlar
1.274.680 841.289
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 1.274.680 841.289
Ticari Alacaklar
138.272 186.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 138.272 186.434
Peşin Ödenmiş Giderler
75.213 6.030
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 75.213 6.030
ARA TOPLAM
3.398.823 2.802.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.398.823 2.802.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
10 14.007 13.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 14.007 13.805
Maddi Duran Varlıklar
174.028 171.808
Mobilya ve Demirbaşlar
12 174.028 171.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.784 11.136
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.784 11.136
Peşin Ödenmiş Giderler
2.124
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.456.920 1.457.974
TOPLAM VARLIKLAR
4.855.743 4.260.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
12.577 14.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 12.577 14.346
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 42.601 46.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.462 11.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.506 8.067
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.956 3.609
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.746 36.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 20.746 36.859
ARA TOPLAM
84.386 109.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.386 109.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
241.683 225.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 241.683 225.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 103.134 6.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
344.817 232.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
429.203 341.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.426.540 3.919.069
Ödenmiş Sermaye
17 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.658 -13.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -20.658 -13.055
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
218.976 218.976
Yasal Yedekler
17 218.976 218.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 2.208.529 991.212
Net Dönem Karı veya Zararı
515.074 1.217.317
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.426.540 3.919.069
TOPLAM KAYNAKLAR
4.855.743 4.260.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679352


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4498 Değişim: -0,07%
Düşük 8,4489 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2640 Değişim: -0,07%
Düşük 10,2499 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
501,12 Değişim: -0,01%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 502,17
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.