KAP ***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 12:09
KAP ***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926
Transferler
971.256 -971.256 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 241.048 241.048 241.048
Sermaye Arttırımı
200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 987.926 241.048 2.428.974 2.428.974
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365
Transferler
971.256 -971.256 0 0
Dönem Karı (Zararı)
351.315 351.315 351.315
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 1.959.182 -221.502 2.937.680 2.937.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-453.391 646.450
Dönem Karı (Zararı)
351.315 241.048
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.680 -79.825
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.402 -79.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-845.386 485.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-784.442 -96.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-784.442 -96.536
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.013 -25.859
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.931 62.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.931 62.592
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.995.322
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 5.995.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.450.292
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -5.450.292
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-453.391 646.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.203 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.203 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.203
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-471.594 646.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-471.594 646.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.957.233 1.229.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.485.639 1.876.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.485.639 1.957.233
Ticari Alacaklar
1.502.950 718.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.502.950 718.508
Diğer Alacaklar
726 726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
726 726
Peşin Ödenmiş Giderler
4 73.204 46.191
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
73.204 46.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 31.420
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
3.062.519 2.754.078
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.062.519 2.754.078
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
15.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.925 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.078.444 2.754.078
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.664 6.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.664 6.707
Diğer Borçlar
111.118 161.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 111.118 161.006
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 6.982 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
140.764 167.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.764 167.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.764 167.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.937.680 2.586.365
Ödenmiş Sermaye
9 1.200.000 1.200.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.386.365 987.926
Net Dönem Karı veya Zararı
351.315 398.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.937.680 2.586.365
TOPLAM KAYNAKLAR
3.078.444 2.754.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.151.710 1.485.777 626.473 654.144
Satışların Maliyeti
11 -1.076.365 -1.360.729 -585.489 -604.698
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.345 125.048 40.984 49.446
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
75.345 125.048 40.984 49.446
Genel Yönetim Giderleri
0 0
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.345 125.048 40.984 49.446
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.345 125.048 40.984 49.446
Finansman Gelirleri
12 444.811 509.835 207.373 194.584
Finansman Giderleri
13 -69.574 -321.968 -67.992 -79.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
450.582 312.915 180.365 164.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-99.267 -71.867 -39.752 -38.477
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -99.267 -191.773 -39.752 -38.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 0 119.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
351.315 241.048 140.613 126.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
351.315 241.048 140.613 126.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
351.315 241.048 140.613 126.101
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
351.315 241.048 140.613 126.101
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
351.315 241.048 140.613 126.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868556


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8851 Değişim: -0,33%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8436 Değişim: 0,94%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8619
Açılış: 16,6872
941,19 Değişim: 1,18%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.