KAP ***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 12:15
KAP ***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 89.230 1.216.670 1.216.670
Transferler
89.230 -89.230 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 683.120 683.120 683.120
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 216.670 683.120 1.899.790 1.899.790
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926
Transferler
971.256 -971.256 0 0
Dönem Karı (Zararı)
267.674 267.674 267.674
Sermaye Arttırımı
200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 987.926 267.674 2.455.600 2.455.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.243.139 0
Dönem Karı (Zararı)
267.674 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.466 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
79.466
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
895.999 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
371.764 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
371.764
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.247
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.452 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.452
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.995.322 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.995.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.450.292 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.450.292
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.243.139 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.807 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-151.807
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.091.332 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.091.332 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.229.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.320.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.320.903 1.229.571
Ticari Alacaklar
174.673 577.858
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 174.673 577.858
Diğer Alacaklar
32.147 726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.147 726
Peşin Ödenmiş Giderler
4 76.533 34.286
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 41.443
Diğer Dönen Varlıklar
8 0 5.995.322
ARA TOPLAM
2.604.256 7.879.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.604.256 7.879.206
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.604.256 7.879.206
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.680 4.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.680 4.449
Diğer Borçlar
130.854 116.633
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 130.854 116.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 6.122 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 0 5.450.292
ARA TOPLAM
148.656 5.571.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.656 5.571.374
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
9 0 119.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 119.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
148.656 5.691.280
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.455.600 2.187.926
Ödenmiş Sermaye
10 1.200.000 1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
987.926 216.670
Net Dönem Karı veya Zararı
267.674 971.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.455.600 2.187.926
TOPLAM KAYNAKLAR
2.604.256 7.879.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 2.006.898 1.378.290 521.121 462.189
Satışların Maliyeti
12 -1.838.716 -1.206.324 -477.987 -420.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
168.182 171.966 43.134 42.017
BRÜT KAR (ZARAR)
168.182 171.966 43.134 42.017
Genel Yönetim Giderleri
0 0
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.829 37 22.829 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
191.011 172.003 65.963 42.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
191.011 172.003 65.963 42.017
Finansman Gelirleri
13 626.380 852.260 116.545 606.675
Finansman Giderleri
14 -470.251 -135.313 -148.283 -135.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
347.140 888.950 34.225 513.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-79.466 -205.830 -7.599 -113.036
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -199.372 -196.297 -7.599 -113.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 119.906 -9.533 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
267.674 683.120 26.626 400.354
DÖNEM KARI (ZARARI)
267.674 683.120 26.626 400.354
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
267.674 683.120 26.626 400.354
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
267.674 683.120 26.626 400.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
267.674 683.120 26.626 400.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795317


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4358 Değişim: 0,19%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,1966 Değişim: 0,22%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2136
Açılış: 10,1746
493,46 Değişim: 0,39%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.