" />

KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:13
KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 169.846.825 119.095 19.297.927 27.946.100 20.292.754 277.502.701 277.502.701
Transferler
30 20.292.754 -20.292.754
Dönem Karı (Zararı)
41 22.240.590 114.019.831 114.019.831
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41 91.800.674 -21.433
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 261.647.499 97.662 19.297.927 48.238.854 22.240.590 391.522.532 391.522.532
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 261.647.499 97.662 29.787.315 37.749.466 22.240.590 391.522.532 391.522.532
Transferler
30 22.240.590 -22.240.590
Dönem Karı (Zararı)
41 18.595.385 64.756.877 64.756.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41 46.172.777 -11.285
Kar Payları
30 99.203 99.203 99.203
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 307.820.276 86.377 29.787.315 60.089.259 18.595.385 456.378.612 456.378.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.967.185 133.833.298
Dönem Karı (Zararı)
18.595.385 22.240.590
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 18.595.385 22.240.590
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-30.098.099 -73.603.287
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 14.668.345 9.884.000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
65.423 99.202
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37 65.423 99.202
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-252.663 -472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -252.663 -472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 14.616.664 29.053.054
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-59.195.868 -112.639.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.469.899 185.195.995
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.216.215 -94.260.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 50.479 -50.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -92.266.694 -94.209.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
62.411 145.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 62.411 145.179
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -247.758 -1.921.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
150.554.040 173.358.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 105.329.443 -128.999.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 45.224.597 302.358.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -111.130 -21.160
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.327.942 9.197.056
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 11.327.942 9.197.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.899.391 98.698.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -80.167.568 5.484.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 45.268.177 93.213.733
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.967.185 133.833.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-98.072.267 -80.333.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.221 -539.396
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 27.221 -539.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-98.099.488 -79.793.885
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -98.099.488 -79.793.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.958.256 112.382.632
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.434.891 87.975.000
Kredilerden Nakit Girişleri
47 145.434.891 7.975.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 80.000.000 80.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-231.393.147 24.407.632
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -231.393.147 24.407.632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.063.338 165.882.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.063.338 165.882.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 238.162.077 72.279.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
157.098.739 238.162.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 157.068.038 238.231.286
Ticari Alacaklar
264.547.043 172.330.828
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 50.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 264.547.043 172.280.349
Diğer Alacaklar
342.492 404.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 342.492 404.903
Stoklar
10 2.302.933 2.055.175
Peşin Ödenmiş Giderler
83.875.090 1.446.830
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 81.924.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.951.090 1.446.830
Diğer Dönen Varlıklar
6.513.274 6.183.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 6.513.274 6.183.314
ARA TOPLAM
514.648.870 420.652.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
514.648.870 420.652.336
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
867.990.614 725.386.934
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 861.700.000 719.300.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 5.051.002 5.167.029
Taşıtlar
14 591.573 558.316
Mobilya ve Demirbaşlar
14 150.572 223.422
Özel Maliyetler
14 497.467 138.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.232 55.124
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 51.232 55.124
Diğer Duran Varlıklar
2.456.966 4.913.931
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 2.456.966 4.913.931
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
870.498.812 730.355.989
TOPLAM VARLIKLAR
1.385.147.682 1.151.008.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.101.366 147.166.058
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.101.366 147.166.058
Banka Kredileri
47 143.101.366 147.166.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.937.629 1.893.564
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.937.629 1.893.564
Banka Kredileri
47 1.937.629 1.893.564
Ticari Borçlar
491.703.112 341.149.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 133.549.926 28.220.483
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 358.153.186 312.928.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 39.199 191.206
Diğer Borçlar
122.061 178.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 122.061 178.475
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.203.705 1.581.092
Kısa Vadeli Karşılıklar
179.793 138.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 115.633 74.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 64.160 64.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
497.300 2.533.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 497.300 2.533.028
ARA TOPLAM
639.784.165 494.831.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
639.784.165 494.831.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.263.929 84.201.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.263.929 84.201.558
Banka Kredileri
47 2.263.929 4.201.558
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 80.000.000 80.000.000
Diğer Borçlar
104.060.920 92.676.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 104.060.920 92.676.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
380.293 113.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 380.293 113.162
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 102.279.763 87.663.099
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
288.984.905 264.654.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
928.769.070 759.485.793
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
456.378.612 391.522.532
Ödenmiş Sermaye
30 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
307.906.653 261.745.161
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
307.820.276 261.647.499
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 307.820.276 261.647.499
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 86.377 97.662
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.951.509 29.787.315
Yasal Yedekler
30 41.951.509 29.787.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 47.925.065 37.749.466
Net Dönem Karı veya Zararı
41 18.595.385 22.240.590
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
456.378.612 391.522.532
TOPLAM KAYNAKLAR
1.385.147.682 1.151.008.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.098.116.248 860.006.940
Satışların Maliyeti
31 -1.014.552.370 -802.904.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.563.878 57.101.957
BRÜT KAR (ZARAR)
83.563.878 57.101.957
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.308.232 -8.272.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.151.841 2.571.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.975.590 -2.978.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.431.897 48.421.524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 22.504
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.431.897 48.444.028
Finansman Gelirleri
37 4.205.310 4.801.737
Finansman Giderleri
37 -54.903.244 -24.489.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.733.963 28.756.554
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.138.578 -6.515.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.541.822 -3.349.362
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.596.756 -3.166.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.595.385 22.240.590
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.595.385 22.240.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 18.595.385 22.240.590
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46.161.492 91.779.241
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 59.195.868 117.693.172
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -14.468 -27.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.019.908 -25.886.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -13.019.908 -25.886.453
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.161.492 91.779.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.756.877 114.019.831
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.756.877 114.019.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823415


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0879 Değişim: 0,03%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0681 Değişim: -0,25%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.580,37 Değişim: -0,79%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.