KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 - 18:13
KAP ***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PLGAZ*** PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 120.644.186 126.816 3.399.474 37.032.102 6.812.451 208.015.029 208.015.029
Transferler
30 15.898.453 -9.086.002 -6.812.450
Dönem Karı (Zararı)
41 20.292.754 69.487.672 69.487.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41 49.202.639 -7.721
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 169.846.825 119.095 19.297.927 27.946.100 20.292.754 277.502.701 277.502.701
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 169.846.825 119.095 19.297.927 27.946.100 20.292.754 277.502.701 277.502.701
Transferler
30 20.292.754 -20.292.754
Dönem Karı (Zararı)
41 22.240.590 114.019.831 114.019.831
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41 91.800.674 -21.433
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 261.647.499 97.662 19.297.927 48.238.854 22.240.590 391.522.532 391.522.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.833.298 33.332.804
Dönem Karı (Zararı)
22.240.590 20.292.754
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 22.240.590 20.292.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-73.603.287 -34.398.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 9.884.000 7.068.103
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
99.202
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37 99.202
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-472 38.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -472 7.542
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 30.755
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 29.053.054 21.575.110
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-112.639.071 -63.080.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
185.195.995 47.438.847
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.260.063 1.399.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -50.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -94.209.584 1.399.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
145.179 129.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 145.179 129.221
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.921.749 -6.555
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
173.358.174 -4.061.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -128.999.848 5.740.882
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 302.358.022 -9.802.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -21.160 117.273
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.197.056 8.084.589
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.197.056 8.084.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.698.558 41.776.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 5.484.825 -5.363.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 93.213.733 47.140.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
133.833.298 33.332.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.333.281 -55.308.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-539.396 197.271
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -539.396 197.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.793.885 -55.506.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -79.793.885 -55.506.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.382.632 -33.544.682
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.975.000 102.255.349
Kredilerden Nakit Girişleri
47 7.975.000 102.255.349
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 80.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24.407.632 -135.800.031
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 24.407.632 -135.800.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.882.649 -55.520.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.882.649 -55.520.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 72.279.428 127.800.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
238.162.077 72.279.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 238.231.286 72.353.141
Ticari Alacaklar
172.330.828 78.070.765
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 50.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 172.280.349 78.070.765
Diğer Alacaklar
404.903 550.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 404.903 550.082
Stoklar
10 2.055.175 133.426
Peşin Ödenmiş Giderler
1.446.830 2.105.890
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.446.830 2.105.890
Diğer Dönen Varlıklar
6.183.314 8.646.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 6.183.314 8.646.812
ARA TOPLAM
420.652.336 161.860.116
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
420.652.336 161.860.116
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
725.386.934 542.294.580
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 719.300.000 540.200.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 5.167.029 198.595
Taşıtlar
14 558.316 411.670
Mobilya ve Demirbaşlar
14 223.422 234.924
Özel Maliyetler
14 138.167
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 1.249.391
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55.124 59.125
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 55.124 59.125
Diğer Duran Varlıklar
4.913.931 7.370.897
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 4.913.931 7.370.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
730.355.989 549.724.602
TOPLAM VARLIKLAR
1.151.008.325 711.584.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
147.166.058 112.563.777
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
147.166.058 112.563.777
Banka Kredileri
47 147.166.058 112.563.777
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.893.564 2.219.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.893.564 2.219.649
Banka Kredileri
47 1.893.564 2.219.649
Ticari Borçlar
341.149.071 167.790.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 28.220.483 157.220.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 312.928.588 10.570.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 191.206 230.208
Diğer Borçlar
178.475 99.225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 178.475 99.225
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.581.092 817.848
Kısa Vadeli Karşılıklar
138.916 121.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 74.756 56.914
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 64.160 64.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.533.028 1.873.768
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 2.533.028 1.873.768
ARA TOPLAM
494.831.410 285.716.446
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
494.831.410 285.716.446
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.201.558 6.095.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.201.558 6.095.122
Banka Kredileri
47 4.201.558 6.095.122
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 80.000.000
Diğer Borçlar
92.676.564 83.558.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 92.676.564 83.558.758
Uzun Vadeli Karşılıklar
113.162 101.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 113.162 101.646
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 87.663.099 58.610.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.654.383 148.365.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
759.485.793 434.082.017
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
391.522.532 277.502.701
Ödenmiş Sermaye
30 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
261.745.161 169.965.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
261.647.499 169.846.825
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 261.647.499 169.846.825
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 97.662 119.095
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.787.315 19.297.927
Yasal Yedekler
30 29.787.315 19.297.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 37.749.466 27.946.100
Net Dönem Karı veya Zararı
41 22.240.590 20.292.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
391.522.532 277.502.701
TOPLAM KAYNAKLAR
1.151.008.325 711.584.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 860.006.940 332.829.305
Satışların Maliyeti
31 -802.904.983 -266.913.836
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.101.957 65.915.469
BRÜT KAR (ZARAR)
57.101.957 65.915.469
Genel Yönetim Giderleri
33 -8.272.640 -11.416.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.571.200 2.954.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.978.993 -2.363.483
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.421.524 55.090.231
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 22.504
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -11.828
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.444.028 55.078.403
Finansman Gelirleri
37 4.801.737 3.117.593
Finansman Giderleri
37 -24.489.211 -27.579.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.756.554 30.616.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.515.964 -10.323.306
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.349.362 -2.623.686
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.166.602 -7.699.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.240.590 20.292.754
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.240.590 20.292.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 22.240.590 20.292.754
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.779.241 49.194.919
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 117.693.172 63.080.307
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -27.478 -9.898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.886.453 -13.875.490
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -25.886.453 -13.875.490
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.779.241 49.194.919
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.019.831 69.487.673
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.019.831 69.487.673http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6636 Değişim: -0,01%
Düşük 8,6572 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1793 Değişim: 0,18%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1903
Açılış: 10,1609
491,66 Değişim: 0,01%
Düşük 490,83 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.