KAP ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:08
KAP ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -69.447 2.192.704 -5.392.102 16.449.823 30.209.582 30.209.582
Transferler
16.449.823 -16.449.823 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13.023.621 13.023.621 13.023.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-816.795 -816.795 -816.795
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.478.369 -3.478.369 -3.478.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -886.242 2.192.704 7.579.352 13.023.621 38.938.039 38.938.039
Transferler
13.023.621 -13.023.621 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-11.426.576 -11.426.576 -11.426.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
610.400 610.400 610.400
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -275.842 2.192.704 20.602.973 -11.426.576 28.121.863 28.121.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.076.838 20.755.498
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
20.676.483 110.761.625
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.154.408 99.817.481
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
18.522.075 10.944.144
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-14.599.645 -88.848.002
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-13.378.182 -65.582.352
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-515.770
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-1.221.463 -22.749.880
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
6.076.838 21.913.623
Ödenen Faiz
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.158.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.990.625 -2.389.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.990.625 -2.389.836
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.990.625 -2.389.836
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-541.837 -16.499.272
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.739 49.356
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-700.000 -15.216.849
Ödenen Faiz
-8.576 -9.333.915
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.002.136
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.544.376 1.866.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.544.376 1.866.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.853.221 986.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.397.597 2.853.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.397.597 2.853.221
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
8 42.680.311 18.945.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 661.964 4.060.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
42.018.347 14.884.289
Diğer Alacaklar
9 201.680 124.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 74.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
201.680 49.731
Stoklar
10 1.795.460 1.419.502
Peşin Ödenmiş Giderler
13 407.958 316.841
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 3.430.568 788.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.430.568 788.189
ARA TOPLAM
54.913.574 24.447.300
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.913.574 24.447.300
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 21.017 37.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.017 37.247
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 395.582 395.582
Maddi Duran Varlıklar
15 36.071.827 35.400.412
Arazi ve Arsalar
2.955.425 2.955.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
19.704.049 19.704.049
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
775.617 775.617
Mobilya ve Demirbaşlar
29.291.211 27.520.619
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.314.761 14.094.728
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-40.598.120 -39.278.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 559.520 562.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
559.520 562.176
Peşin Ödenmiş Giderler
13 48.128 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
48.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 1.815.566 1.515.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
29 0 0
Diğer Duran Varlıklar
29 268.830 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
268.830
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.180.470 37.910.949
TOPLAM VARLIKLAR
94.094.044 62.358.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 700.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 700.000
Banka Kredileri
45 0 700.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 0 69.641
Ticari Borçlar
8 3.861.938 4.282.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 536.806 1.700.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.325.132 2.582.067
Diğer Borçlar
1.163.121 1.425.187
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 166.739 598.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28 996.382 826.794
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 53.027.203 10.531.368
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 0 1.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 0 75.069
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
658.523 953.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 658.523 953.596
ARA TOPLAM
58.710.785 18.039.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.710.785 18.039.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
26,28 6.022.206 3.700.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.022.206 3.700.084
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.085.573 1.296.395
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
153.617 384.042
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 153.617 384.042
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.261.396 5.380.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.972.181 23.420.210
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 28.121.863 38.938.039
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-275.842 -886.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-275.842 -886.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -275.842 -886.242
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.022.162 1.022.162
Yasal Yedekler
791.955 791.955
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Diğer Yedekler
30 1.170.542 1.170.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 20.602.973 7.579.352
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -11.426.576 13.023.621
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.121.863 38.938.039
TOPLAM KAYNAKLAR
94.094.044 62.358.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.154.408 26.888.888 124.077 25.011.507
Satışların Maliyeti
31 -13.378.182 -26.552.540 -7.413.464 -21.756.976
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-11.223.774 336.348 -7.289.387 3.254.531
BRÜT KAR (ZARAR)
-11.223.774 336.348 -7.289.387 3.254.531
Genel Yönetim Giderleri
32 -682.128 -851.099 -275.985 -457.313
Pazarlama Giderleri
32 -539.335 -3.617.281 -319.138 -3.443.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 114.739 4.835.233 38.503 2.464.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -1.026.417 -5.811.614 1.778.424 -1.012.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.356.915 -5.108.413 -6.067.583 804.493
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.356.915 -5.108.413 -6.067.583 804.493
Finansman Gelirleri
8.047.861 2.398.781
Finansman Giderleri
25-36 -7.905.922 -881.760 -2.706.711 -337.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.214.976 -5.990.173 -6.375.513 467.157
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 1.788.400 -5.570.434 307.196 28.134
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
1.136.208
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
652.192 -5.570.434 307.196 28.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.426.576 -11.560.607 -6.068.317 495.291
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.426.576 -11.560.607 -6.068.317 495.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.426.576 -11.560.607 -6.068.317 495.291
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
275.842 0 -1.532 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
353.643 -1.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-77.801 433 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-77.801 433
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
275.842 0 -1.532 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.150.734 -11.560.607 -6.069.849 495.291
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.150.734 -11.560.607 -6.069.849 495.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867564


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 0,19% Hacim : 5.048 Mio.TL Son veri saati : 11:43
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.402
8,3201 Değişim: -0,33%
Düşük 8,2921 03.08.2021 Yüksek 8,3816
Açılış: 8,3479
9,8941 Değişim: -0,29%
Düşük 9,8542 03.08.2021 Yüksek 9,9683
Açılış: 9,9231
484,68 Değişim: -0,42%
Düşük 482,54 03.08.2021 Yüksek 487,52
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.