KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:36
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 673.977.945 433.147.815 328.182.140 132.964.121
Satışların Maliyeti
15 -617.705.554 -388.938.947 -310.493.302 -127.629.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.272.391 44.208.868 17.688.838 5.334.978
BRÜT KAR (ZARAR)
56.272.391 44.208.868 17.688.838 5.334.978
Genel Yönetim Giderleri
16 -14.591.660 -10.282.220 -3.598.711 -3.560.836
Pazarlama Giderleri
17 -1.612.542 -1.023.462 -259.030 -128.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 22.695.816 4.490.227 2.689.874 1.254.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -51.079.110 -6.678.157 -5.911.401 -37.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.684.895 30.715.256 10.609.570 2.862.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 2.000 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.684.895 30.717.256 10.609.570 2.862.715
Finansman Giderleri
23 -1.347.982 -609.546 -464.898 -218.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.336.913 30.107.710 10.144.672 2.643.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-145.331 -6.742.984 -359.680 -471.246
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -769.609 -6.971.192 -732.263 -779.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 624.278 228.208 372.583 307.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.191.582 23.364.726 9.784.992 2.172.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.191.582 23.364.726 9.784.992 2.172.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
10.191.582 23.364.726 9.784.992 2.172.524
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,44800000 1,02700000 0,43010000 0,09550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.191.420 -36.865.890
Dönem Karı (Zararı)
10.191.582 23.364.726
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.191.582 23.364.726
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.184.028 12.933.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.669.270 1.593.336
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.871.452 5.275.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-370.550 -486.754
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-370.550 -486.754
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.868.525 -190.231
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
145.331 6.742.984
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.341.051 -64.970.585
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.746.717 -39.239.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 768.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.746.717 -40.007.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.447.891 -2.511.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.925.400 -19.007.795
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.222.232 6.355.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
82.637.186 4.667.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.585.046 1.688.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.388.027 -10.567.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.716.661 -28.672.700
Alınan Faiz
370.550 486.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.895.791 -144.190
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -8.535.754
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.202.073 -1.438.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.202.073 -1.440.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.202.073 -1.440.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.989.347 -38.304.881
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
330.255 -7.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.319.602 -38.312.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.173.539 54.298.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.493.141 15.986.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 105.493.141 37.173.539
Ticari Alacaklar
126.958.356 47.502.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 126.958.356 47.502.686
Diğer Alacaklar
101.372 41.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 101.372 41.763
Stoklar
7 57.067.689 76.993.089
Peşin Ödenmiş Giderler
8 40.305.813 22.325.586
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 5.529.052
Diğer Dönen Varlıklar
11 64.141 1.656.086
ARA TOPLAM
329.990.512 191.221.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
329.990.512 191.221.801
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 48.198.358 33.299.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.094.228 460.387
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.695.791 697.846
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.988.377 34.457.629
TOPLAM VARLIKLAR
380.978.889 225.679.430
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
223.459.347 102.329.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 216.060.486 97.515.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.398.861 4.813.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.809.234 1.506.809
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 6.772.332 19.509.785
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 33.754.946 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 722.498 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.217.026 3.537.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 8.695.502 2.571.949
ARA TOPLAM
277.430.885 129.455.310
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
277.430.885 129.455.310
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.852.036 6.548.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.852.036 6.548.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
282.282.921 136.003.805
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.695.968 89.675.625
Ödenmiş Sermaye
22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.561.593 8.732.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.561.593 8.732.832
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 11.151.021 11.151.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.589.428 -2.418.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 5.989.086 4.789.305
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
50.471.600 28.044.462
Net Dönem Karı veya Zararı
10.191.582 23.626.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.695.968 89.675.625
TOPLAM KAYNAKLAR
380.978.889 225.679.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.222.446 2.501.076 28.044.462 18.561.264 83.517.484 83.517.484
Transferler
2.288.229 16.273.035 -18.561.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-568.022 23.364.726 22.796.704 22.796.704
Kar Payları
-16.273.035 -16.273.035 -16.273.035
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.790.468 4.789.305 28.044.462 23.364.726 90.041.153 90.041.153
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 11.151.021 -2.418.189 4.789.305 28.044.462 23.626.919 89.675.625 89.675.625
Transferler
1.199.781 22.427.138 -23.626.919 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.171.239 10.191.582 9.020.343 9.020.343
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.151.021 0 0 -3.589.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.989.086 0 0 0 50.471.600 10.191.582 0 98.695.968 98.695.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.191.582 23.364.726 9.784.992 2.172.524
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.171.239 -568.022 -970.293 -313.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.544.906 -578.876 -1.293.723 -253.824
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
373.667 10.854 323.430 -59.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
373.667 10.854 323.430 -59.199
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.171.239 -568.022 -970.293 -313.023
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.020.343 22.796.704 8.814.699 1.859.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.020.343 22.796.704 8.814.699 1.859.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211056


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9493 Değişim: -0,12%
Düşük 28,9032 11.12.2023 Yüksek 28,9590
Açılış: 28,959
31,1646 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,1832
Açılış: 31,1832
1.865,18 Değişim: -0,08%
Düşük 1.861,53 11.12.2023 Yüksek 1.865,26
Açılış: 1.865,26
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.