KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2021 - 18:26
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 66.183.695 52.285.843
Satışların Maliyeti
16 -59.238.292 -49.145.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.945.403 3.140.669
BRÜT KAR (ZARAR)
6.945.403 3.140.669
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.545.456 -1.624.020
Pazarlama Giderleri
18 -116.933 -155.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.119.146 3.872.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.252.276 -2.614.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.149.884 2.619.562
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.149.884 2.619.562
Finansman Giderleri
24 -113.717 -270.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.036.167 2.349.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.385.741 -522.323
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.253.776 -289.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -131.965 -233.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.650.426 1.826.956
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.650.426 1.826.956
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.650.426 1.826.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 26 0,20440000 0,08030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.406.020 -4.205.602
Dönem Karı (Zararı)
4.650.426 1.826.956
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.650.426 1.826.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.838.171 1.392.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 512.298 521.571
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,14 1.409.653 416.886
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47.089 -269.274
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-47.089 -164.961
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -104.313
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.422.432 201.062
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.385.741 522.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.224.083 -6.353.160
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.534.947 21.540.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 71.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.534.947 21.469.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.761.388 -9.131.969
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.067.796 -16.232.399
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.987.341 -225.582
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.693.063 -1.238.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.705.722 1.012.960
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.465.281 -2.303.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.712.680 -3.133.636
Alınan Faiz
57.549 164.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -43.914 -232.183
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.320.295 -1.004.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-292.258 -207.335
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -292.258 -207.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-676.832 -587.070
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-666.372 -587.070
Ödenen Faiz
-10.460 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.436.930 -5.000.007
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.586.810 856.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.023.740 -4.143.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.094.328 27.936.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.118.068 23.792.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.118.068 24.094.328
Ticari Alacaklar
18.390.712 17.336.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.390.712 17.336.035
Diğer Alacaklar
34.234 41.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 34.234 41.295
Stoklar
7 31.028.962 34.096.758
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.661.482 1.628.396
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.780.383 43.971
ARA TOPLAM
93.013.841 77.240.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.013.841 77.240.783
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.323.734 13.384.428
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.003.218 3.092.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 305.956 376.098
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.718 4.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 60.772 178.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.697.398 17.035.717
TOPLAM VARLIKLAR
109.711.239 94.276.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 484.090 1.105.740
Ticari Borçlar
24.481.695 15.854.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 22.076.511 13.383.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.405.184 2.471.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 354.597 328.982
Diğer Borçlar
214.444 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 214.444 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 1.494.116 5.550.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.701.495 556.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.250.742 1.317.261
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.070.021 1.201.810
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.070.021 1.201.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.695.320 1.407.040
ARA TOPLAM
37.746.520 27.322.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.746.520 27.322.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.388.846 1.969.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.388.846 1.969.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.388.846 1.969.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.135.366 29.292.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.575.873 64.984.386
Ödenmiş Sermaye
15 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.420.869 3.479.808
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.420.869 3.479.808
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.577.126 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.156.257 -1.097.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.636.756 1.636.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.385.715 28.044.462
Net Dönem Karı veya Zararı
4.650.426 7.341.253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.575.873 64.984.386
TOPLAM KAYNAKLAR
109.711.239 94.276.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 28.493.919 58.038.541 58.038.541
Transferler
8.397.200 -8.397.200 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-268.124 1.826.956 1.826.956 1.558.832 1.558.832
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -970.034 1.187.299 28.493.919 1.826.956 30.320.875 59.597.373 59.597.373
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 35.385.715 64.984.386 64.984.386
Transferler
7.341.253 -7.341.253 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.939 4.650.426 4.650.426 4.591.487 4.591.487
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.156.257 1.636.756 35.385.715 4.650.426 40.036.141 69.575.873 69.575.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.650.426 1.826.956
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.939 -268.124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -73.674 -335.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.735 67.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 14.735 67.031
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.939 -268.124
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.591.487 1.558.832
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.591.487 1.558.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931001


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2411 Değişim: -0,34%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0240 Değişim: 0,19%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0456
Açılış: 10,005
485,57 Değişim: 0,62%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.