KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 - 18:32
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 260.580.380 203.219.527
Satışların Maliyeti
16 -243.441.575 -188.019.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.138.805 15.199.976
BRÜT KAR (ZARAR)
17.138.805 15.199.976
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.463.274 -5.502.665
Pazarlama Giderleri
18 -630.063 -584.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.395.633 2.388.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.886.619 -262.127
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.554.482 11.239.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 815 996
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -14.605 -2.933
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.540.692 11.237.287
Finansman Giderleri
24 -994.892 -389.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.545.800 10.847.300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.204.547 -2.450.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.043.468 -2.694.451
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -161.079 244.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.341.253 8.397.200
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.341.253 8.397.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.341.253 8.397.200
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 26 0,32270000 0,36910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
303.196 10.073.947
Dönem Karı (Zararı)
7.341.253 8.397.200
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.341.253 8.397.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.601.352 4.404.876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 2.103.964 1.882.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,14 1.088.846 1.295.251
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-337.705 -1.111.253
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-337.705 -1.049.134
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 0 -62.119
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
527.910 -113.639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.204.547 2.450.100
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22,23 13.790 1.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.687.747 -2.375.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.368.808 -14.773.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
71.490 -71.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.297.318 -14.702.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
224.189 2.751.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
224.189 2.751.278
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.329.370 242.753
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.415.382 8.504.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.971.478 9.972.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.556.096 -1.467.809
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.535.992 899.308
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.254.858 10.426.622
Alınan Faiz
338.092 1.049.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -583.986 -180.431
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.705.768 -1.221.378
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.276.473 -1.774.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,22,23 2.198 6.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.278.671 -1.780.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.008.153 -1.067.346
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.008.153 -1.067.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.981.430 7.232.450
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-860.818 246.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.842.248 7.478.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.936.576 20.457.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.094.328 27.936.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.094.328 27.936.576
Ticari Alacaklar
17.336.035 40.735.245
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 71.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.336.035 40.663.755
Diğer Alacaklar
41.295 116.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 41.295 116.665
Stoklar
7 34.096.758 13.767.388
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.628.396 1.455.493
Diğer Dönen Varlıklar
11 43.971 353.255
ARA TOPLAM
77.240.783 84.364.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.240.783 84.364.622
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.384.428 13.828.702
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.092.422 3.449.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 376.098 416.287
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.767 17.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 178.002 240.229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.035.717 17.951.663
TOPLAM VARLIKLAR
94.276.500 102.316.285
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.105.740 1.889.350
Ticari Borçlar
15.854.968 24.041.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 13.383.448 22.354.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.471.520 1.686.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 328.982 353.391
Diğer Borçlar
0 137.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 137.063
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 5.550.320 5.767.460
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 556.539 5.647.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.317.261 979.561
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.201.810 1.295.251
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.201.810 1.295.251
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.407.040 1.551.429
ARA TOPLAM
27.322.660 41.662.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.322.660 41.662.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 0 816.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.969.454 1.798.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.969.454 1.798.490
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.969.454 2.614.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.292.114 44.277.744
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.984.386 58.038.541
Ödenmiş Sermaye
15 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.479.808 3.875.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.479.808 3.875.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 4.577.126 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.097.318 -701.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.636.756 1.187.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.044.462 20.096.719
Net Dönem Karı veya Zararı
7.341.253 8.397.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.984.386 58.038.541
TOPLAM KAYNAKLAR
94.276.500 102.316.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -631.759 959.489 15.142.345 5.182.184 20.324.529 49.711.492 49.711.492
Transferler
227.810 4.954.374 -5.182.184 -227.810 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.151 8.397.200 8.397.200 8.327.049 8.327.049
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 28.493.919 58.038.541 58.038.541
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 28.493.919 58.038.541 58.038.541
Transferler
449.457 7.947.743 -8.397.200 -449.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.408 7.341.253 7.341.253 6.945.845 6.945.845
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 35.385.715 64.984.386 64.984.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.341.253 8.397.200
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-395.408 -70.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -494.260 -89.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.852 19.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 98.852 19.786
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-395.408 -70.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.945.845 8.327.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.945.845 8.327.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909437


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,46% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5340 Değişim: 0,30%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5372
Açılış: 7,5113
9,0121 Değişim: -0,04%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0372
Açılış: 9,0161
409,50 Değişim: -0,21%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 411,25
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.