KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:45
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 121.252.415 87.942.570 68.966.572 41.803.055
Satışların Maliyeti
16 -115.184.233 -81.790.931 -66.039.059 -38.796.080
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.068.182 6.151.639 2.927.513 3.006.975
BRÜT KAR (ZARAR)
6.068.182 6.151.639 2.927.513 3.006.975
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.902.956 -2.851.923 -1.278.936 -1.495.436
Pazarlama Giderleri
18 -283.324 -159.963 -127.674 -61.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.449.980 3.659.733 2.195.490 1.848.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.329.587 -2.247.404 -2.333.660 -1.509.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.002.295 4.552.082 1.382.733 1.788.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 996 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -2.933 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.002.295 4.550.145 1.382.733 1.788.484
Finansman Giderleri
24 -510.488 -75.212 -240.205 -48.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.491.807 4.474.933 1.142.528 1.739.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-848.641 -987.403 -326.318 -383.267
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -554.938 -987.226 -265.892 -435.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -293.703 -177 -60.426 51.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.643.166 3.487.530 816.210 1.356.631
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.643.166 3.487.530 816.210 1.356.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.643.166 3.487.530 816.210 1.356.631
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) 26 0,11620000 0,15330000 0,03590000 0,05960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.787.585 7.794.247
Dönem Karı (Zararı)
2.643.166 3.487.530
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.643.166 3.487.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.065.353 3.070.218
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 1.045.282 881.486
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
363.505 610.960
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-295.678 -543.357
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-295.678 -543.357
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.103.603 1.131.789
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 848.641 987.403
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22,23 0 1.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.948.549 1.431.749
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.808.750 2.402.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
71.490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.737.260 2.402.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.204.074 -2.082.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.204.074 -2.082.865
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.764.626 -16.473.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.288.230 15.253.318
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.135.664 12.324.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.152.566 2.929.031
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.076.829 2.331.703
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.076.829 2.331.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.240.030 7.989.497
Alınan Faiz
251.543 480.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -517.404 -104.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.281.694 -571.194
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-457.123 -981.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -457.123 -987.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.973.654 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.913.476 0
Ödenen Faiz
-60.178 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.218.362 6.813.098
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
162.220 -383.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.056.142 6.429.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.936.576 20.457.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.880.434 26.887.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.880.434 27.936.576
Ticari Alacaklar
33.046.535 40.735.245
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 71.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 33.046.535 40.663.755
Diğer Alacaklar
300.438 116.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 300.438 116.665
Stoklar
7 28.532.014 13.767.388
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.443.253 1.455.493
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.396.121 353.255
ARA TOPLAM
92.598.795 84.364.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.598.795 84.364.622
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.513.660 13.828.702
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.270.831 3.449.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 321.579 416.287
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.880 17.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 45.376 240.229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.158.326 17.951.663
TOPLAM VARLIKLAR
109.757.121 102.316.285
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.054.415 1.889.350
Ticari Borçlar
42.349.055 24.041.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 38.490.590 22.354.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.858.465 1.686.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 437.381 353.391
Diğer Borçlar
198.118 137.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 198.118 137.063
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 253.704 5.767.460
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 897.595 5.647.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 252.805 979.561
Kısa Vadeli Karşılıklar
636.000 1.295.251
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 636.000 1.295.251
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 515.246 1.551.429
ARA TOPLAM
47.594.319 41.662.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.594.319 41.662.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 0 816.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.876.496 1.798.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.876.496 1.798.490
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.876.496 2.614.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.470.815 44.277.744
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.286.306 58.038.541
Ödenmiş Sermaye
15 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.479.815 3.875.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.479.815 3.875.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 4.577.126 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.097.311 -701.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.187.299 1.187.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.493.919 20.096.719
Net Dönem Karı veya Zararı
2.643.166 8.397.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.286.306 58.038.541
TOPLAM KAYNAKLAR
109.757.121 102.316.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.577.126 -631.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959.489 0 0 0 15.142.345 5.182.184 20.324.529 49.711.492 0 49.711.492
Transferler
0 0 0 0 227.810 4.954.374 -5.182.184 -227.810 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -110.091 0 0 3.487.530 3.487.530 3.377.439 3.377.439
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -741.850 1.187.299 20.096.719 3.487.530 23.584.249 53.088.931 53.088.931
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 28.493.919 58.038.541 58.038.541
Transferler
8.397.200 -8.397.200 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.401 2.643.166 2.643.166 2.247.765 2.247.765
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.311 1.187.299 28.493.919 2.643.166 31.137.085 60.286.306 60.286.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.643.166 3.487.530 816.210 1.356.631
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-395.401 -110.091 -127.277 -43.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -494.251 -141.143 -159.096 -55.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.850 31.052 31.819 12.187
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 98.850 31.052 31.819 12.187
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-395.401 -110.091 -127.277 -43.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.247.765 3.377.439 688.933 1.313.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.247.765 3.377.439 688.933 1.313.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866834


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.