KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 - 19:17
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 203.219.527 168.764.823
Satışların Maliyeti
16 -188.019.551 -155.228.978
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.199.976 13.535.845
BRÜT KAR (ZARAR)
15.199.976 13.535.845
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.502.665 -3.965.279
Pazarlama Giderleri
18 -584.922 -397.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.128.970 10.371.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.207.029 -12.602.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.034.330 6.942.516
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 996 71.901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.933 -6.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.032.393 7.007.702
Finansman Giderleri
24 -185.093 -345.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.847.300 6.662.049
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.450.100 -1.479.865
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.694.451 -1.342.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 244.351 -137.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.397.200 5.182.184
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.397.200 5.182.184
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.397.200 5.182.184
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (kr) 26 0,36910000 0,22780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.073.947 24.366.101
Dönem Karı (Zararı)
8.397.200 5.182.184
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.397.200 5.182.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.404.876 2.274.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.882.480 1.593.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,14 1.295.251 939.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.111.253 -1.645.761
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.049.134 -1.355.873
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -62.119 -289.888
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-113.639 -28.024
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.450.100 1.479.865
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22,23 1.937 -65.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.375.454 18.531.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.773.517 19.593.830
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.702.027 19.593.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.751.278 -2.505.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.751.278 -2.505.185
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
242.753 532.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.504.724 -2.943.835
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.972.533 -2.028.971
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.467.809 -914.864
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
899.308 3.854.065
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
899.308 3.854.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.426.622 25.987.827
Alınan Faiz
1.049.134 1.190.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -180.431 -314.542
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.221.378 -2.497.427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.774.151 -2.115.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,22,23 6.018 121.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.780.169 -2.237.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.067.346 -9.855.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.855.866
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.067.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.232.450 12.394.844
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
246.238 -1.412.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.478.688 10.982.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.457.888 9.475.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.936.576 20.457.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.936.576 20.457.888
Ticari Alacaklar
40.735.245 24.764.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 71.490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 40.663.755 24.764.376
Diğer Alacaklar
116.665 59.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 116.665 59.211
Stoklar
7 13.767.388 14.010.141
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.455.493 4.627.459
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 493.512
Diğer Dönen Varlıklar
11 353.255 6.812
ARA TOPLAM
84.364.622 64.419.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.364.622 64.419.399
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.828.702 13.583.507
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.449.240 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 416.287 652.809
Peşin Ödenmiş Giderler
8 17.205 414
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 240.229 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.951.663 14.236.730
TOPLAM VARLIKLAR
102.316.285 78.656.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.889.350 0
Ticari Borçlar
24.041.440 14.473.777
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 22.354.926 12.382.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.686.514 2.091.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 353.391 239.481
Diğer Borçlar
137.063 4.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 137.063 4.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 5.767.460 9.494.146
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.647.933 81.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 979.561 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.295.251 766.555
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.295.251 766.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.551.429 2.375.974
ARA TOPLAM
41.662.878 27.436.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.662.878 27.436.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 816.376 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 49.896
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.798.490 1.434.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.798.490 1.434.158
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 23.908
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.614.866 1.507.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.277.744 28.944.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.038.541 49.711.492
Ödenmiş Sermaye
15 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.875.216 3.945.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.875.216 3.945.367
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.577.126 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-701.910 -631.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.187.299 959.489
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.096.719 15.142.345
Net Dönem Karı veya Zararı
8.397.200 5.182.184
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.038.541 49.711.492
TOPLAM KAYNAKLAR
102.316.285 78.656.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -631.989 1.320.481 725.589 11.569.138 3.807.107 15.376.245 41.272.433 41.272.433
Transferler
233.900 3.573.207 -3.807.107 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
230 3.256.645 5.182.184 8.439.059 8.439.059
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -631.759 4.577.126 959.489 15.142.345 5.182.184 49.711.492 49.711.492
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -631.759 4.577.126 959.489 15.142.345 5.182.184 49.711.492 49.711.492
Transferler
227.810 4.954.374 -5.182.184 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.151 8.397.200 8.327.049 8.327.049
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 -701.910 4.577.126 1.187.299 20.096.719 8.397.200 58.038.541 58.038.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.397.200 5.182.184
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-70.151 3.256.875
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 3.659.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -89.937 295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.786 -402.572
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 19.786 -402.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.151 3.256.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.327.049 8.439.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.327.049 8.439.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818934


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.