KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:54
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
5.607.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.243.344 -10.804.502 -1.995.940 -7.722.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.350.006 4.483.326 2.797.924 1.737.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 996 71.670 0 70.470
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.933 -6.715 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.348.069 4.548.281 2.797.924 1.807.803
Finansman Giderleri
25 -121.841 -314.578 -46.629 -29.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.226.228 4.233.703 2.751.295 1.778.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.601.251 -1.002.820 -613.848 -392.382
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.660.636 -1.787.727 -673.410 -1.452.293
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 59.385 784.907 59.562 1.059.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.624.977 3.230.883 2.137.447 1.386.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.624.977 3.230.883 2.137.447 1.386.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.624.977 3.230.883 2.137.447 1.386.266
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 27 0,24730000 0,14200000 0,09400000 0,06090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.542.494 9.718.550
Dönem Karı (Zararı)
5.624.977 3.230.883
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.624.977 3.230.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.799.414 -571.050
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.347.012 1.170.409
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
747.649 -187.960
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-775.429 -661.630
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-775.429 -661.630
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
876.994 -1.829.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.601.251 1.002.820
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 1.937 -64.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.554.564 7.724.651
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.733.784 1.794.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
583.102 -4.246.552
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.958.827 -6.627.460
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.578.539 15.477.770
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.663.725 11.725.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.085.186 3.752.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.382.034 1.326.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.978.955 10.384.484
Alınan Faiz
687.411 655.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -104.539 -314.542
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.019.333 -1.007.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.942.118 -2.012.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.018 115.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -4.948.136 -2.127.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-623.611 -9.855.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-600.294 -9.450.000
Ödenen Faiz
-23.317 -405.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.976.765 -2.149.940
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
632.381 -2.152.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.609.146 -4.302.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.457.888 9.475.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.067.034 5.173.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.067.034 20.457.888
Ticari Alacaklar
11.021.485 24.764.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.021.485 24.764.376
Diğer Alacaklar
59.382 59.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 59.382 59.211
Stoklar
7 22.968.968 14.010.141
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.211.330 4.627.459
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 493.512
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.312.302 6.812
ARA TOPLAM
65.640.501 64.419.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.640.501 64.419.399
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 17.361.557 13.583.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 467.928 652.809
Peşin Ödenmiş Giderler
8 21.292 414
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 70.686 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.921.463 14.236.730
TOPLAM VARLIKLAR
83.561.964 78.656.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 1.613.769 0
Ticari Borçlar
17.464.566 14.473.777
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 16.046.118 12.382.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.418.448 2.091.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 274.007 239.481
Diğer Borçlar
147.256 4.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 147.256 4.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.628.663 9.575.959
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
8 3.628.663 9.575.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 641.303 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.133.596 1.555.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 935.843 789.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.197.753 766.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 236.047 2.375.974
ARA TOPLAM
26.139.207 28.226.114
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.139.207 28.226.114
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.354.128 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.526 49.896
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
8 5.526 49.896
Uzun Vadeli Karşılıklar
851.467 644.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 851.467 644.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 23.908
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.211.121 718.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.350.328 28.944.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.211.636 49.711.492
Ödenmiş Sermaye
16 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.820.534 3.945.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.820.534 3.945.367
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 4.577.126 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-756.592 -631.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.187.299 959.489
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.096.719 15.142.345
Net Dönem Karı veya Zararı
5.624.977 5.182.184
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.211.636 49.711.492
TOPLAM KAYNAKLAR
83.561.964 78.656.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -631.989 725.589 11.569.138 3.807.107 15.376.245 41.272.433 41.272.433
Transferler
233.900 3.573.207 -3.807.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.610 3.230.883 3.230.883 3.106.273 3.106.273
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -756.599 959.489 15.142.345 3.230.883 18.607.128 44.378.706 44.378.706
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -631.759 959.489 15.142.345 5.182.184 20.324.529 49.711.492 49.711.492
Transferler
227.810 4.954.374 -5.182.184
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.833 5.624.977 5.624.977 5.500.144 5.500.144
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -756.592 1.187.299 20.096.719 5.624.977 25.949.506 55.211.636 55.211.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.624.977 3.230.883 2.137.447 1.386.266
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-124.833 -124.610 -14.742 -33.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -160.042 -159.757 -18.900 -43.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.209 35.147 4.158 9.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 35.209 35.147 4.158 9.571
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.833 -124.610 -14.742 -33.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.500.144 3.106.273 2.122.705 1.352.330
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.500.144 3.106.273 2.122.705 1.352.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795004


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5047 Değişim: 0,03%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2781 Değişim: 0,08%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
499,33 Değişim: 0,00%
Düşük 499,14 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.