KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:46
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 80.018.991 39.832.473 42.994.886 21.264.038
Satışların Maliyeti
17 -75.087.763 -37.516.312 -40.033.293 -21.061.692
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.931.228 2.316.161 2.961.593 202.346
BRÜT KAR (ZARAR)
4.931.228 2.316.161 2.961.593 202.346
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.598.422 -878.344 -1.817.912 -1.020.171
Pazarlama Giderleri
19 -189.294 -94.473 -140.955 -82.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.684.630 1.559.609 1.288.657 429.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.082.149 -1.422.083 -1.017.503 -332.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.745.993 1.480.870 1.273.880 -802.681
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.200 0 23.061 23.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -6.715 -496 -187
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.740.478 1.480.870 1.296.445 -779.807
Finansman Giderleri
25 -285.423 -25.197 -35.573 -19.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.455.055 1.455.673 1.260.872 -799.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-610.438 -309.941 -281.301 157.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -335.434 -145.454 -211.553 263.837
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -275.004 -164.487 -69.748 -106.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.844.617 1.145.732 979.571 -642.313
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.844.617 1.145.732 979.571 -642.313
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.844.617 1.145.732 979.571 -642.313
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / ( kayıp ) (kr) 27 0,08100000 0,05000000 0,04300000 -0,02800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -571.589 748.892 555.556 8.149.475 3.589.696 11.739.171 37.525.726 37.525.726
Transferler
170.033 3.419.663 -3.589.696 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.105 979.571 853.466 853.466
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -697.694 622.787 725.589 11.569.138 979.571 38.379.192 38.379.192
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -631.989 688.492 725.589 11.569.138 3.807.107 41.272.433 41.272.433
Transferler
233.900 3.573.207 -3.807.107 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.674 -90.674 1.844.617 1.753.943 1.753.943
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 1.320.481 -722.663 597.818 959.489 15.142.345 1.844.617 43.026.376 43.026.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.725.388 -12.156.626
Dönem Karı (Zararı)
1.844.617 979.571
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.844.617 979.571
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-511.450 1.123.963
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 753.034 916.191
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-239.341 281.779
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-678.940 -401.599
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-678.940 -401.599
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-962.156 69.352
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 610.438 281.301
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22-23 5.515 -23.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.997.758 -13.734.720
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.886.995 -2.935.866
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -228.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.886.995 -2.707.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.091.666 -1.291.603
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.275.790 -5.992.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.072.114 -1.879.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.603.010 -1.887.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.530.896 7.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.593.895 -1.635.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.330.925 -11.631.186
Alınan Faiz
583.675 408.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -303.897 -319.578
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-885.315 -614.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-564.588 -310.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.300 214.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -565.888 -524.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.855.866 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.450.000 0
Ödenen Faiz
-405.866 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-695.066 -12.466.966
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
693.491 94.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.575 -12.372.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.475.833 17.751.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.474.258 5.378.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.844.617 1.145.732 979.571 -642.313
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-90.674 -43.405 -126.105 -112.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -116.250 -55.647 -157.631 -140.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.576 12.242 31.526 28.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 25.576 12.242 31.526 28.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.674 -43.405 -126.105 -112.487
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.753.943 1.102.327 853.466 -754.800
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.753.943 1.102.327 853.466 -754.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.474.258 9.475.833
Ticari Alacaklar
18.457.386 42.004.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.457.386 42.004.500
Diğer Alacaklar
41.581 23.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 41.581 23.602
Stoklar
7 24.818.171 14.542.381
Peşin Ödenmiş Giderler
6.304.642 2.136.551
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.304.642 2.136.551
Diğer Dönen Varlıklar
938.958 30.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 938.958 30.954
ARA TOPLAM
60.034.996 68.213.821
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.034.996 68.213.821
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 9.052.577 9.115.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 743.931 874.625
Peşin Ödenmiş Giderler
1.269 3.677
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.269 3.677
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 266.951 516.379
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.064.728 10.510.525
TOPLAM VARLIKLAR
70.099.724 78.724.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 0 9.612.266
Ticari Borçlar
21.014.374 17.209.909
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 18.372.491 14.411.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.641.883 2.798.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 233.468 249.012
Diğer Borçlar
89.658 66.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 89.658 66.255
Ertelenmiş Gelirler
8 3.699.041 5.249.218
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 111.884 661.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
979.666 1.669.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 753.666 594.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 226.000 1.075.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 196.310 1.869.468
ARA TOPLAM
26.324.401 36.586.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.324.401 36.586.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 669.147 755.707
Ertelenmiş Gelirler
8 79.800 109.219
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
748.947 864.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.073.348 37.451.913
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.026.376 41.272.433
Ödenmiş Sermaye
16 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
597.818 688.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
597.818 688.492
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 1.320.481 1.320.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-722.663 -631.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 959.489 725.589
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.142.345 11.569.138
Net Dönem Karı veya Zararı
1.844.617 3.807.107
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.026.376 41.272.433
TOPLAM KAYNAKLAR
70.099.724 78.724.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701590


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 0,00% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4686 Değişim: -0,28%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2424 Değişim: -0,38%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
796,08 Değişim: -0,55%
Düşük 795,76 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.