KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 - 11:08
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide l Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520
Transferler
20 91.754.930 -91.754.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -126.254 677.041 550.787 550.787
Sermaye Arttırımı
20 2.551.260 2.551.260 2.551.260
Dönem Sonu Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -230.594 1.205.389 105.865.928 677.041 132.226.567 132.226.567
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 139.529.172 139.529.172
Transferler
20 7.894.968 -7.894.968
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -77.999 6.052.046 5.974.047 5.974.047
Sermaye Arttırımı
20 7.648.740 7.648.740 7.648.740
Dönem Sonu Bakiyeler
31.000.000 1.357.543 -473.915 2.435.339 108.780.946 6.052.046 149.151.959 149.151.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.514.672 65.616.811
Dönem Karı (Zararı)
6.052.046 677.041
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.138.395 1.217.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 171.559 132.902
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
126.411 77.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 126.411 77.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 61.257 24.452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 61.257 24.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -248.261 -174.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 2.027.429 1.157.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.779.981 69.018.438
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -11.670.055 77.423.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -37.059.450 -6.425.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 5.085.630 2.290.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.218.556 -4.523.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 23.082.450 254.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.589.540 70.913.256
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -27.925.132 -5.296.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.281 -227.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -43.281 -227.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.549.059 -12.931.656
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 7.648.740 2.551.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 26.980.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -15.455.395
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -79.681 -27.521
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.008.894 52.457.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.008.894 52.457.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 30.992.678 761.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.983.784 53.218.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.983.784 30.992.678
Finansal Yatırımlar
6 75.946.711 63.233.216
Ticari Alacaklar
7 126.621.999 89.562.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 2.744.191 2.443.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 123.877.808 87.119.163
Diğer Alacaklar
8 386.892 467.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 386.892 467.557
Türev Araçlar
10 3.981.391 5.024.831
Peşin Ödenmiş Giderler
11 788.675 188.706
Diğer Dönen Varlıklar
12 16.552 16.552
ARA TOPLAM
223.726.004 189.486.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.726.004 189.486.089
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.652.254 1.652.254
Diğer Alacaklar
8 6.063.824 11.668.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.063.824 11.668.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.749.292 1.501.031
Maddi Duran Varlıklar
15 7.479.068 7.607.346
Binalar
15 5.382.223 5.413.334
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 1.053.206 1.079.864
Taşıtlar
15 35.710 51.014
Mobilya ve Demirbaşlar
15 66.557 72.870
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 880.033 923.875
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 61.339 66.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.944.438 22.429.389
TOPLAM VARLIKLAR
240.670.442 211.915.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 29.710.000 2.730.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 29.710.000 2.730.000
Banka Kredileri
16 29.710.000 2.730.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 249.066 255.490
Ticari Borçlar
7 45.847.021 55.065.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 48.460 360.335
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.798.561 54.705.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 105.531 187.322
Diğer Borçlar
8 3.471 219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.471 219
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 30.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 4.229.218 3.539.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.498.521 6.459.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 368.760 306.043
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.129.761 6.153.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 158.380 1.283.497
ARA TOPLAM
86.801.208 69.550.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.801.208 69.550.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 934.790 946.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 934.790 946.790
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 934.790 946.790
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.077.371 909.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.077.371 909.678
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.705.114 4.979.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.717.275 6.836.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.518.483 76.386.306
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.151.959 135.529.172
Ödenmiş Sermaye
20 31.000.000
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9706 Değişim: 0,20%
Düşük 15,9129 19.05.2022 Yüksek 15,9784
Açılış: 15,9384
16,7940 Değişim: 0,64%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8231
Açılış: 16,6872
935,69 Değişim: 0,59%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 936,15
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.