KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2021 - 14:37
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486
Transferler
20 132.606 13.070.129 -13.202.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -64.271 -2.668.239 -2.732.510
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -128.601 1.205.389 19.335.427 -2.668.239 28.243.976 28.243.976
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520
Transferler
20 91.754.930 -91.754.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -126.254 677.041 550.787
Sermaye Arttırımı
20 2.551.260 2.551.260
Dönem Sonu Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -230.594 1.205.389 105.865.928 677.041 132.226.567 132.226.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.616.811 5.002.211
Dönem Karı (Zararı)
677.041 -2.668.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.217.777 -171.642
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 132.902 88.964
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 77.742 39.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 77.742 39.673
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 24.452 18.147
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 24.452 18.147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-174.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.157.676 -318.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.018.438 8.183.031
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 77.423.524 4.859.108
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.425.895 -7.751.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 2.290.378 1.778.670
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.523.758 9.298.384
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 254.189 -1.151
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.913.256 5.343.150
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -5.296.445 -340.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-227.479 -79.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -227.479 -79.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.931.656 -4.920.136
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 2.551.260
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -15.455.395 -4.898.908
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -27.521 -21.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.457.676 2.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.457.676 2.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 761.286 318.171
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 53.218.962 321.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 53.218.962 761.286
Finansal Yatırımlar
6 48.198.095 127.446.936
Ticari Alacaklar
7 106.626.925 100.201.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 2.104.402 2.160.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 104.522.523 98.040.864
Diğer Alacaklar
8 326.913 495.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 326.913 495.727
Türev Araçlar
10 3.764.364 1.939.047
Peşin Ödenmiş Giderler
11 404.630 129.663
ARA TOPLAM
212.539.889 230.973.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
212.539.889 230.973.689
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.652.254 1.652.254
Diğer Alacaklar
8 7.647.032 10.043.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.647.032 10.043.563
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 885.628 710.633
Maddi Duran Varlıklar
15 7.441.025 7.346.448
Binalar
15 5.506.667 5.537.778
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 1.153.223 1.029.386
Taşıtlar
15 96.928 112.232
Mobilya ve Demirbaşlar
15 74.143 38.861
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 578.615 597.001
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 31.449 31.190
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.625.939 19.752.898
TOPLAM VARLIKLAR
230.165.828 250.726.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 6.730.000 20.780.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 6.730.000 20.780.000
Banka Kredileri
16 6.730.000 20.780.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 2.011.088 3.411.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 2.011.088 3.411.932
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 80.567 76.016
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.930.521 3.335.916
Ticari Borçlar
7 64.213.990 68.737.748
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 242.533 226.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 63.971.457 68.511.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 112.971 250.399
Diğer Borçlar
8 5.629 5.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.629 5.003
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 527.874 1.025.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 18.364.056 3.646.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
224.924 212.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 172.953 129.274
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 51.971 83.203
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 237.455 895.695
ARA TOPLAM
92.427.987 98.965.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.427.987 98.965.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 644.802 652.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 644.802 652.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 644.802 652.422
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 592.481 400.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 592.481 400.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 4.273.991 21.583.446
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.511.274 22.636.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.939.261 121.602.067
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
132.226.567 129.124.520
Ödenmiş Sermaye
20 23.351.260 20.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.126.949 1.253.203
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.126.949 1.253.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.205.389 1.205.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 105.865.928 14.110.998
Net Dönem Karı veya Zararı
677.041 91.754.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
132.226.567 129.124.520
TOPLAM KAYNAKLAR
230.165.828 250.726.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.850.579.145 1.177.757.016
Satışların Maliyeti
21 -1.841.647.570 -1.174.111.273
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.931.575 3.645.743
BRÜT KAR (ZARAR)
8.931.575 3.645.743
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.994.235 -1.810.172
Pazarlama Giderleri
22 -788.029 -674.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 7.972 7.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.157.283 1.168.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 497.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 174.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.830.152 1.168.977
Finansman Gelirleri
25 2.169.115 471.916
Finansman Giderleri
25 -6.164.550 -4.627.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.834.717 -2.986.665
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.157.676 318.426
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -18.435.567 -285.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 17.277.891 604.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
677.041 -2.668.239
DÖNEM KARI (ZARARI)
677.041 -2.668.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
677.041 -2.668.239
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-126.254 -64.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-157.818 -82.399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.564 18.128
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-126.254 -64.271
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
550.787 -2.732.510
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
550.787 -2.732.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938662


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.