KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 10:52
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158
Transferler
20 -1.221.664 -1.221.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 21.788 5.672.005 5.693.793 5.693.793
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -26.135 1.072.783 6.265.298 5.672.005 23.483.951 23.483.951
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486
Transferler
20 132.606 13.070.129 13.202.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -79.529 18.095.392 18.015.863
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -143.859 1.205.389 19.335.427 18.095.392 48.992.349 48.992.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.643.493 5.421.246
Dönem Karı (Zararı)
18.095.392 5.672.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.814.055 2.095.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 177.657 499.631
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 94.547 43.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 94.547 43.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.206 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36.206
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 5.505.645 1.524.343
-5.504.720
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -42.456
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
197.378 -131.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
197.378 -131.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 318.171 287.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 515.549 155.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 515.549 318.171
Finansal Yatırımlar
6 49.481.969 30.382.042
Ticari Alacaklar
7 46.569.226 35.444.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 46.569.226 35.444.766
Diğer Alacaklar
8 648.849 646.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 648.849 646.050
Türev Araçlar
10 627.982 326.846
Peşin Ödenmiş Giderler
11 415.155 71.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 293.174 340.939
ARA TOPLAM
98.551.904 67.530.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.551.904 67.530.217
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 744.711 294.711
Diğer Alacaklar
8 8.996.307 3.490.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.996.307 3.490.335
Maddi Duran Varlıklar
14 4.759.735 4.777.626
Binalar
14 3.566.669 3.608.504
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 417.468 312.545
Taşıtlar
14 142.841 173.450
Mobilya ve Demirbaşlar
14 38.887 45.845
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
14 551.725 584.179
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 42.145 53.103
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.500.753 8.563.710
TOPLAM VARLIKLAR
113.052.657 76.093.927
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 15.700.000 13.035.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 15.700.000 13.035.000
Banka Kredileri
16 15.700.000 13.035.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
70.738 243.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 70.738 243.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 70.738 243.905
Ticari Borçlar
7 38.101.154 26.879.244
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 478.200 304.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 37.622.954 26.574.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 98.261
Diğer Borçlar
8 437 570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 437 570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 941.240 340.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.043 110.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 115.936 74.172
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 32.107 36.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 147.385 345.697
ARA TOPLAM
55.207.258 40.956.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.207.258 40.956.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 567.607 572.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 567.607 572.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 567.607 572.598
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 412.683 257.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 412.683 257.940
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 7.872.760 3.330.786
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.853.050 4.161.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.060.308 45.117.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.992.349 30.976.486
Ödenmiş Sermaye
20 10.500.000 10.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-143.859 -64.330
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-143.859 -64.330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.205.389 1.072.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 19.335.427 6.265.298
Net Dönem Karı veya Zararı
18.095.392 13.202.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.992.349 30.976.486
TOPLAM KAYNAKLAR
113.052.657 76.093.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.490.623.288 1.455.070.978 1.312.866.272 476.670.091
Satışların Maliyeti
21 -2.481.953.104 -1.451.457.705 -1.307.841.831 -475.051.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.670.184 3.613.273 5.024.441 1.618.635
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.670.184 3.613.273 5.024.441 1.618.635
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.237.984 -3.309.487 -1.427.812 -1.574.918
Pazarlama Giderleri
22 -1.234.004 -824.695 -559.683 -408.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 10.827 68.783 3.100 41.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.209.023 -452.126 3.040.046 -322.707
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.209.023 -452.126 3.040.046 -322.707
Finansman Gelirleri
25 20.029.374 8.852.745 19.557.458 5.376.463
Finansman Giderleri
25 -637.360 -1.204.271 3.990.198 -881.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.601.037 7.196.348 26.587.702 4.172.628
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.505.645 -1.524.343 -5.824.071 -970.891
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -941.240 -655.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.564.405 -1.524.343 -5.168.809 -970.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26 18.095.392 5.672.005 20.763.631 3.201.737
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.095.392 5.672.005 20.763.631 3.201.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.095.392 5.672.005 20.763.631 3.201.737
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.529 -21.788 -15.258 -30.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.960 -27.933 -19.561 -39.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.431 6.145 4.303 8.633
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.431 6.145 4.303 8.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.529 -21.788 -15.258 -30.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.015.863 5.650.217 20.748.373 3.171.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.015.863 5.650.217 20.748.373 3.171.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867136


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.032 Değişim: 1,37% Hacim : 10.363 Mio.TL Son veri saati : 11:02
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.033
Açılış: 2.010
13,7637 Değişim: 0,56%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7809
Açılış: 13,6873
15,6130 Değişim: 0,41%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6252
Açılış: 15,5498
789,69 Değişim: 0,62%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 790,62
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.