KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 12:36
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158
Transferler
-1.221.664 -1.221.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.820 2.470.268 2.479.088 2.479.088
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -39.103 1.072.783 6.265.298 2.470.268 20.269.246 20.269.246
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486
Transferler
132.606 13.070.129 13.202.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.271 -2.668.239 -2.732.510
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -128.601 1.205.389 19.335.427 -2.668.239 28.243.976 28.243.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.002.211 1.675.940
Dönem Karı (Zararı)
-2.668.239 2.470.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-171.642 872.782
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 88.964 254.440
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23 -17.730
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 39.673 93.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 39.673 93.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.147
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.147
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -318.426 553.452
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.183.031 -1.536.697
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 4.859.108 -3.323.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.751.980 447.743
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
447.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 1.778.670 -703.810
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.298.384 1.945.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.939.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 -1.151 97.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.343.150 1.806.353
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -340.939 -130.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.221 -35.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -79.221 -35.099
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -79.221 -35.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.920.136 482.929
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 482.929
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -4.898.908
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -21.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.854 2.123.770
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.854 2.123.770
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 318.171 449.149
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 321.025 2.572.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 321.025 318.171
Finansal Yatırımlar
6 25.336.799 30.382.042
Ticari Alacaklar
7 43.196.746 35.444.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 43.196.746 35.444.766
Diğer Alacaklar
8 875.224 646.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 88.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 786.875 646.050
Türev Araçlar
10 512.981 326.846
Peşin Ödenmiş Giderler
11 251.440 71.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 8.089 340.939
ARA TOPLAM
70.502.304 67.530.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.502.304 67.530.217
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 294.711 294.711
Diğer Alacaklar
8 1.636.342 3.490.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.636.342 3.490.335
Maddi Duran Varlıklar
14 4.767.883 4.777.626
Binalar
14 3.586.669 3.608.504
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 364.970 312.545
Taşıtlar
14 158.146 173.450
Mobilya ve Demirbaşlar
14 42.522 45.845
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
14 567.952 584.179
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 47.624 53.103
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.698.936 8.563.710
TOPLAM VARLIKLAR
77.201.240 76.093.927
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 8.308.000 13.035.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 8.308.000 13.035.000
Banka Kredileri
16 8.308.000 13.035.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 71.358 243.905
Ticari Borçlar
7 36.177.628 26.879.244
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 395.793 304.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 35.781.835 26.574.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 285.365
Diğer Borçlar
8 570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 285.978 340.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
105.892 110.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 91.747 74.172
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 14.145 36.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 82.196 345.697
ARA TOPLAM
45.316.417 40.956.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.316.417 40.956.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 570.156 572.598
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
570.156 572.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 570.156 572.598
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 362.437 257.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 362.437 257.940
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.708.254 3.330.786
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.640.847 4.161.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.957.264 45.117.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.243.976 30.976.486
Ödenmiş Sermaye
20 10.500.000 10.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-128.601 -64.330
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128.601 -64.330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.205.389 1.072.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 19.335.427 6.265.298
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -2.668.239 13.202.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.243.976 30.976.486
TOPLAM KAYNAKLAR
77.201.240 76.093.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.177.757.016 978.400.865
Satışların Maliyeti
21 -1.174.111.273 -976.406.227
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.645.743 1.994.638
BRÜT KAR (ZARAR)
3.645.743 1.994.638
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.810.172 -1.734.569
Pazarlama Giderleri
22 -674.321 -416.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 7.727 27.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.168.977 -129.419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.168.977 -129.419
Finansman Gelirleri
25 471.916 3.476.282
Finansman Giderleri
25 -4.627.558 -323.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.986.665 3.023.720
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
318.426 -553.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -285.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 604.404 -553.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26 -2.668.239 2.470.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.668.239 2.470.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.668.239 2.470.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64.271 8.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.399 11.308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.128 -2.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.128 -2.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.271 8.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.732.510 2.479.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.732.510 2.479.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845329


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4416 Değişim: 0,26%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,2001 Değişim: 0,25%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2152
Açılış: 10,1746
493,44 Değişim: 0,39%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.