;

KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 23:21
KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 4.209.875 4.180.008 -55.268.397 32.751.845 51.690.667 51.690.667
Transferler
-3.543.434 -29.208.411 32.751.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.020.406 -1.638.410 6.620.204 -39.857.307 32.144.893 32.144.893
Dönem Karı (Zararı)
-39.857.307 -39.857.307 -39.857.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.020.406 -1.638.410 6.620.204 72.002.200 72.002.200
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 141.204.973 -4.609.847 10.830.079 4.180.008 -84.476.808 -39.857.307 83.835.560 83.835.560
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 141.204.973 -4.609.847 10.830.079 4.180.008 -84.476.808 -39.857.307 83.835.560 83.835.560
Transferler
-7.885.433 -31.971.874 39.857.307
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
153.070.424 -501.319 4.222.259 -63.782.890 93.008.474 93.008.474
Dönem Karı (Zararı)
-63.782.890 -63.782.890 -63.782.890
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
153.070.424 -501.319 4.222.259 156.791.364 156.791.364
Sermaye Arttırımı
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
154.546 154.546 154.546
Dönem Sonu Bakiyeler
94.762.708 11.713.515 242.785 286.389.964 -5.111.166 15.052.338 4.180.008 -116.448.682 -63.782.890 226.998.580 226.998.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.436.454 33.674.350
Dönem Karı (Zararı)
-63.782.890 -39.857.307
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-63.782.890 -39.857.307
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.590.217 62.898.241
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 31.338.975 27.121.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
857.778 483.629
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 857.778 483.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.643.522 766.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.686.880 871.429
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.956.642 -104.785
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-461.241 -391.590
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.319.230 36.538.480
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.228.459 -676.249
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
41.547.689 37.214.729
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.541.377 -878.570
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.133.587 -654.833
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 484.163 -86.699
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
484.163 -86.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.889.577 12.834.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.630.708 1.486.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-410.436 1.255.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.220.272 231.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.947.514 1.699.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.947.514 1.699.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.170.080 -2.287.912
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.130.667 249.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.561.062 4.575.980
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
947.378 -516.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.613.684 5.092.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
327.793 426.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.765.242 4.342.061
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.765.242 4.342.061
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.110.569 2.335.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.316 8.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-36.316 8.198
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.696.904 35.875.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.260.450 -2.201.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.991.572 -5.022.994
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
27 607.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.582.051 1.173.802
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.582.051 1.173.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.263.323 -7.871.778
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -22.795.123 -7.214.438
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -468.200 -657.340
Alınan Temettüler
23 461.241 391.590
Alınan Faiz
22,24 1.228.459 676.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
960.228 -25.782.803
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.154.546
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.154.546
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.662.412 185.107.043
Kredilerden Nakit Girişleri
206.662.412 185.107.043
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-200.276.733 -158.155.245
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-200.276.733 -158.155.245
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-5.207.534 -4.940.590
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.489.972 -15.164.523
Ödenen Faiz
-35.882.491 -32.629.488
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.405.110 2.868.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.405.110 2.868.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.166.993 3.298.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.572.103 6.166.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 24.572.103 6.166.993
Ticari Alacaklar
45.489.103 31.580.330
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.446.760 7.900.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.042.343 23.679.848
Diğer Alacaklar
5.667.570 1.885.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.667.570 1.885.511
Stoklar
9 34.015.370 19.845.290
Peşin Ödenmiş Giderler
931.351 1.890.883
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 931.351 1.890.883
Diğer Dönen Varlıklar
24.594.529 18.429.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 24.594.529 18.429.091
ARA TOPLAM
135.270.026 79.798.098
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11-a 5.933.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.270.026 85.731.649
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 18.602.836 14.867.852
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
11-a 485.218.763 289.645.289
Arazi ve Arsalar
30.249.000 18.795.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
21.868.000 11.465.000
Binalar
101.768.000 63.100.017
Tesis, Makine ve Cihazlar
308.687.558 179.048.106
Mobilya ve Demirbaşlar
22.295.316 16.803.033
Yapılmakta Olan Yatırımlar
350.889 434.133
Kullanım Hakkı Varlıkları
11-b 23.324.294 30.283.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.512.493 4.578.720
Bilgisayar Yazılımları
12 4.512.493 4.578.720
Peşin Ödenmiş Giderler
171.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
171.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
531.660.186 339.548.330
TOPLAM VARLIKLAR
666.930.212 425.279.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.677.616 125.797.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.677.616 125.797.515
Banka Kredileri
14 160.677.616 125.797.515
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.160.433 50.925.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.160.433 50.925.976
Banka Kredileri
14 29.576.933 43.173.454
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 7.583.500 7.752.522
Ticari Borçlar
101.923.079 53.690.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.033.180 2.085.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 98.889.899 51.604.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.649.857 1.322.064
Diğer Borçlar
20.329.347 21.771.639
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 436.921 5.644.455
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.892.426 16.127.184
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
618.188 2.728.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 618.188 2.728.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.984.116 1.063.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 325.943 362.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.658.173 701.531
ARA TOPLAM
325.342.636 257.300.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.342.636 257.300.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.757.909 55.504.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.757.909 55.504.043
Banka Kredileri
14 33.164.199 31.743.518
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 17.593.710 23.760.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.914.748 3.861.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.914.748 3.861.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 58.916.339 24.778.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.588.996 84.144.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
439.931.632 341.444.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
226.998.580 83.835.560
Ödenmiş Sermaye
19 94.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
19 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
242.785 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
296.331.136 147.425.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
281.278.798 136.595.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 286.389.964 141.204.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.111.166 -4.609.847
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 15.052.338 10.830.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-116.448.682 -84.476.808
Net Dönem Karı veya Zararı
-63.782.890 -39.857.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
226.998.580 83.835.560
TOPLAM KAYNAKLAR
666.930.212 425.279.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 323.176.965 219.816.626
Satışların Maliyeti
20 -199.484.201 -115.113.506
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.692.764 104.703.120
BRÜT KAR (ZARAR)
123.692.764 104.703.120
Genel Yönetim Giderleri
21 -26.507.158 -23.721.846
Pazarlama Giderleri
21 -101.859.408 -73.866.435
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-655.579 -639.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 13.157.482 6.240.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.011.235 -11.910.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.183.134 805.026
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.286.946 572.225
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.309.868 -93.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.206.056 1.283.315
Finansman Gelirleri
24 1.361.844 724.514
Finansman Giderleri
24 -65.072.265 -42.519.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-65.916.477 -40.512.140
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.133.587 654.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.133.587 654.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.782.890 -39.857.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.782.890 -39.857.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-63.782.890 -39.857.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Zarar Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 26 -1,11390000 -0,89040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
156.791.364 72.002.200
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
189.954.405 83.533.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-626.649 -2.048.013
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 3.734.985 7.930.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.271.377 -17.413.590
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -36.883.981 -16.512.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 125.330 409.602
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25 487.274 -1.310.591
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.791.364 72.002.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.008.474 32.144.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
93.008.474 32.144.893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006302


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.