" />

KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:42
KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 4.209.875 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 51.690.667 51.690.667
Transferler
-2.667.832 -30.084.013 32.751.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.250.169 3.105.954 -23.051.388 -21.195.603 -21.195.603
Dönem Karı (Zararı)
-23.051.388 -23.051.388 -23.051.388
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.250.169 3.105.954 1.855.785 1.855.785
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 75.060.169 -4.221.606 7.315.829 4.180.008 -85.352.410 -23.051.388 30.495.064 30.495.064
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 141.204.973 -4.609.847 10.830.079 4.180.008 -84.476.808 -39.857.307 83.835.560 83.835.560
Transferler
-5.914.564 -33.942.744 39.857.307
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.011.517 -1.809.619 -36.381.215 -39.202.352 -39.202.352
Dönem Karı (Zararı)
-36.381.215 -36.381.215 -36.381.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.011.517 -1.809.619 -2.821.137 -2.821.137
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 135.290.409 -5.621.364 9.020.460 4.180.008 -118.419.552 -36.381.215 44.633.208 44.633.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.022.104 26.352.336
Dönem Karı (Zararı)
-36.381.215 -23.051.388
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.668.738 55.575.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 22.492.384 20.757.618
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
40.331 467.563
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 40.331 467.563
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.246.228 3.965.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
590.670 633.865
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.655.558 3.331.178
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
17 -461.241 -391.590
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.944.334 27.731.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -889.615 -469.033
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 31.833.949 28.200.254
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
66.505 3.544.816
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.081.188 -459.219
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 421.385 -40.200
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
421.385 -40.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.579.575 -4.225.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.174.600 -22.859.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.692.583 -5.616.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.867.183 -17.242.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.988.364 1.116.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.988.364 1.116.182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.158.282 -4.098.825
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.656.310 -272.770
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.859.745 15.944.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.665.501 -89.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
63.194.244 16.034.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
471.976 385.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.360.164 1.659.235
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.360.164 1.659.235
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.136.598 3.884.693
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.844 14.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.844 14.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.867.098 28.298.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-844.994 -1.946.254
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.350.592 -4.440.629
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6 607.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.346.437 855.462
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.346.437 855.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.047.885 -6.763.857
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -17.624.840 -6.441.123
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-423.045 -322.734
Alınan Temettüler
17 461.241 391.590
Alınan Faiz
16,18 889.615 469.033
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.613.901 -14.317.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.525.992 147.262.131
Kredilerden Nakit Girişleri
143.525.992 147.262.131
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-121.414.112 -121.932.843
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-121.414.112 -121.932.843
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 9.518.422 -3.148.205
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.317.968 -12.032.485
Ödenen Faiz
-26.926.235 -24.466.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.057.611 7.593.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.057.611 7.593.756
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.166.993 3.298.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.224.604 10.892.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.224.604 6.166.993
Ticari Alacaklar
70.099.871 31.580.330
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.593.170 7.900.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 63.506.701 23.679.848
Diğer Alacaklar
5.826.597 1.885.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.826.597 1.885.511
Stoklar
9 31.003.572 19.845.290
Peşin Ödenmiş Giderler
3.261.508 1.890.883
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.261.508 1.890.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38.414
Diğer Dönen Varlıklar
23.437.955 18.429.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 23.437.955 18.429.091
ARA TOPLAM
143.892.521 79.798.098
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7-b 5.933.551 5.933.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.826.072 85.731.649
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 12.962.990 14.867.852
Ticari Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7-a 290.288.621 289.645.289
Arazi ve Arsalar
18.795.000 18.795.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.411.641 11.465.000
Binalar
61.488.378 63.100.017
Tesis, Makine ve Cihazlar
174.653.911 179.048.106
Mobilya ve Demirbaşlar
22.782.478 16.803.033
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.157.213 434.133
Kullanım Hakkı Varlıkları
7-c 23.006.651 30.283.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.592.383 4.578.720
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.592.383 4.578.720
Peşin Ödenmiş Giderler
1.456.809 171.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.456.809 171.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
332.309.254 339.548.330
TOPLAM VARLIKLAR
482.135.326 425.279.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.399.968 125.797.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.399.968 125.797.515
Banka Kredileri
11 145.399.968 125.797.515
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.046.444 50.925.976
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.046.444 50.925.976
Banka Kredileri
11 40.297.491 43.173.454
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 4.748.953 7.752.522
Ticari Borçlar
117.732.956 53.690.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.751.303 2.085.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 113.981.653 51.604.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.794.040 1.322.064
Diğer Borçlar
35.650.225 21.771.639
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 15.162.877 5.644.455
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 20.487.348 16.127.184
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
592.159 2.728.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
592.159 2.728.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.721.179 1.063.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
364.090 362.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 3.357.089 701.531
ARA TOPLAM
349.936.971 257.300.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.936.971 257.300.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.344.166 55.504.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.344.166 55.504.043
Banka Kredileri
11 39.833.860 31.743.518
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 19.510.306 23.760.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.871.742 3.861.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.871.742 3.861.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 23.349.239 24.778.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.565.147 84.144.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
437.502.118 341.444.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.633.208 83.835.560
Ödenmiş Sermaye
13 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
13 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
138.689.505 147.425.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
129.669.045 136.595.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 135.290.409 141.204.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.621.364 -4.609.847
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6 9.020.460 10.830.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-118.419.552 -84.476.808
Net Dönem Karı veya Zararı
-36.381.215 -39.857.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.633.208 83.835.560
TOPLAM KAYNAKLAR
482.135.326 425.279.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 240.253.548 171.002.947 120.866.513 73.337.226
Satışların Maliyeti
14 -146.465.640 -89.304.409 -75.408.215 -36.069.832
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.787.908 81.698.538 45.458.298 37.267.394
BRÜT KAR (ZARAR)
93.787.908 81.698.538 45.458.298 37.267.394
Genel Yönetim Giderleri
15 -19.597.894 -17.581.998 -6.773.250 -5.915.929
Pazarlama Giderleri
15 -75.900.964 -55.773.278 -33.394.977 -20.770.714
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-516.310 -484.195 -145.276 -159.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.242.332 6.856.672 905.786 3.896.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -4.357.272 -6.400.481 -437.511 -3.045.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.342.200 8.315.258 5.613.070 11.271.857
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 734.175 525.726 51.345 4.769
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -694.319 -93.936 -377.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.302.344 8.747.048 5.287.188 11.276.626
Finansman Gelirleri
18 1.054.467 341.058 375.692 112.560
Finansman Giderleri
18 -37.214.526 -32.598.713 -11.903.646 -9.912.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-37.462.403 -23.510.607 -6.240.766 1.476.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.081.188 459.219 295.508 -49.564
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.081.188 459.219 295.508 -49.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.381.215 -23.051.388 -5.945.258 1.426.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.381.215 -23.051.388 -5.945.258 1.426.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.381.215 -23.051.388 -5.945.258 1.426.930
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 19 -0,81280000 -0,51500000 -0,13280000 0,03190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.821.137 1.855.785 1.000.748 680.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.264.398 -1.562.711 153.685 -257.712
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6 -1.904.862 3.826.495 924.000 1.108.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
348.123 -407.999 -76.937 -170.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
252.880 312.542 -30.737 51.542
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
6 95.243 -720.541 -46.200 -221.761
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.821.137 1.855.785 1.000.748 680.871
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.202.352 -21.195.603 -4.944.510 2.107.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-39.202.352 -21.195.603 -4.944.510 2.107.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973024


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.871 Değişim: -1,09% Hacim : 97.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.838 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0383 Değişim: 0,71%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9872 Değişim: 1,08%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0468
Açılış: 35,6018
2.513,84 Değişim: -0,61%
Düşük 2.501,49 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.