KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:16
KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.329 -58.359.253 64.497.727 64.497.727
Transferler
0 0 0 -2.318.207 0 -2.318.207 0 -2.318.207 0 -19.759.122 22.077.329 2.318.207 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -639.261 -639.261 -68.233 -707.494 0 0 -19.209.805 -19.209.805 -19.917.299 -19.917.299
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.209.805 -19.209.805 -19.209.805 -19.209.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -639.261 -639.261 -68.233 -707.494 0 0 0 0 -707.494 -707.494
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 60.417.427 -2.850.638 57.566.789 1.520.020 59.086.809 4.180.008 -56.041.046 -19.209.805 -75.250.851 44.580.428 44.580.428
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 74.756.564 4.209.875 78.966.439 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 -88.020.242 51.690.667 51.690.667
Transferler
0 0 0 -2.667.832 0 -2.667.832 0 -2.667.832 0 -30.084.013 32.751.845 2.667.832 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.250.169 -1.250.169 3.105.954 1.855.785 0 0 -23.051.388 -23.051.388 -21.195.603 -21.195.603
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.051.388 -23.051.388 -23.051.388 -23.051.388
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.250.169 -1.250.169 3.105.954 1.855.785 0 0 0 0 1.855.785 1.855.785
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 75.060.169 -4.221.606 70.838.563 7.315.829 78.154.392 4.180.008 -85.352.410 -23.051.388 -108.403.798 30.495.064 30.495.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.352.336 12.677.637
Dönem Karı (Zararı)
-23.051.388 -19.209.805
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.051.388 -19.209.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.575.252 44.713.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 20.757.618 15.293.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
467.563 207.673
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 467.563 207.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.965.043 2.217.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
633.865 646.909
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.331.178 1.570.671
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
17 -391.590 -320.876
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.731.221 25.863.575
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-469.033 -1.406.760
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 28.200.254 27.270.335
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.544.816 1.587.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -459.219 -69.993
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -40.200 -66.078
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-40.200 -66.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.225.274 -11.677.469
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.859.158 -14.334.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.616.397 -3.666.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.242.761 -10.668.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.116.182 -2.637.456
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -19.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.116.182 -2.617.728
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.098.825 -2.268.269
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-272.770 1.340.493
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.944.914 4.455.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.826 638.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.034.740 3.817.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
385.797 337.754
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.659.235 1.436.241
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.659.235 1.436.241
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.884.693 -45.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.658 37.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.658 37.969
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.298.590 13.825.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.946.254 -1.148.280
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.440.629 -3.733.532
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6 607.143 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.462 1.110.321
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.462 1.110.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.763.857 -6.571.489
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -6.441.123 -5.931.131
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-322.734 -640.358
Alınan Temettüler
17 391.590 320.876
Alınan Faiz
469.033 1.406.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.317.951 -539.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.262.131 44.150.756
Kredilerden Nakit Girişleri
147.262.131 44.150.756
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-121.932.843 -35.675.299
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-121.932.843 -35.675.299
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -3.148.205 23.062.064
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.032.485 -4.807.369
Ödenen Faiz
-24.466.549 -27.270.109
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.593.756 8.404.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.593.756 8.404.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.298.440 1.381.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.892.196 9.785.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.892.196 3.298.440
Ticari Alacaklar
59.251.700 34.046.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 18.096.492 9.652.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 41.155.208 24.394.485
Diğer Alacaklar
2.461.144 5.188.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.461.144 5.188.953
Stoklar
9 21.656.203 17.557.378
Peşin Ödenmiş Giderler
1.042.070 1.197.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.042.070 1.197.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
51.101 0
Diğer Dönen Varlıklar
18.385.570 16.825.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 18.385.570 16.825.051
ARA TOPLAM
113.739.984 78.114.234
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7-a 5.933.551 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.673.535 78.114.234
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.763.552 7.544.201
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7-a 209.571.384 222.196.645
Arazi ve Arsalar
16.855.000 17.100.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.263.591 11.980.000
Binalar
56.598.317 59.770.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
108.150.636 115.449.342
Mobilya ve Demirbaşlar
17.287.347 17.756.397
Yapılmakta Olan Yatırımlar
416.493 140.906
Kullanım Hakkı Varlıkları
7-b 31.986.139 12.968.236
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.382.005 4.459.117
Bilgisayar Yazılımları
4.382.005 4.459.117
Peşin Ödenmiş Giderler
1.542.214 407
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.542.214 407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
258.247.094 247.170.406
TOPLAM VARLIKLAR
377.920.629 325.284.640
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.339.084 53.940.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 117.339.084 53.940.502
Banka Kredileri
117.339.084 53.940.502
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.273.519 45.085.027
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 633.429
Banka Kredileri
11 0 633.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.273.519 44.451.598
Banka Kredileri
11 33.657.980 41.790.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 7.615.539 2.660.806
Ticari Borçlar
72.660.173 47.743.771
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.574.682 2.602.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 70.085.491 45.141.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.281.659 895.862
Diğer Borçlar
20.881.197 22.370.168
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.436.839 10.585.045
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.444.358 11.785.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.278.193 393.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.278.193 393.509
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.506.206 1.160.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
368.712 354.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.137.494 806.316
ARA TOPLAM
262.220.031 171.589.212
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.220.031 171.589.212
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.842.987 88.181.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 29.701.000
Banka Kredileri
3-11 0 29.701.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.842.987 58.480.079
Banka Kredileri
11 48.269.571 49.254.779
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 25.573.416 9.225.300
Ticari Borçlar
0 2.660.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 2.660.237
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.393.974 3.143.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.393.974 3.143.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 7.968.573 8.019.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.205.534 102.004.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
347.425.565 273.593.973
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.495.064 51.690.667
Ödenmiş Sermaye
13 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
13 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.154.392 78.966.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.838.563 74.756.564
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 75.060.169 77.728.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.221.606 -2.971.437
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6 7.315.829 4.209.875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-85.352.410 -55.268.397
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.051.388 -32.751.845
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.495.064 51.690.667
TOPLAM KAYNAKLAR
377.920.629 325.284.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 171.002.947 181.682.942 73.337.226 67.836.344
Satışların Maliyeti
14 -89.304.409 -99.504.113 -36.069.832 -34.601.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.698.538 82.178.829 37.267.394 33.234.636
BRÜT KAR (ZARAR)
81.698.538 82.178.829 37.267.394 33.234.636
Genel Yönetim Giderleri
15 -17.581.998 -16.040.829 -5.915.929 -5.378.251
Pazarlama Giderleri
15 -55.773.278 -56.984.989 -20.770.714 -21.182.887
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-484.195 -157.640 -159.545 -78.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 6.856.672 3.326.947 3.896.469 765.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.400.481 -3.019.555 -3.045.818 -241.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.315.258 9.302.763 11.271.857 7.118.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 525.726 449.459 4.769 1.340
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -93.936 -62.505 0 48.450
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.747.048 9.689.717 11.276.626 7.168.431
Finansman Gelirleri
18 341.058 1.029.831 112.560 609.680
Finansman Giderleri
18 -32.598.713 -29.999.346 -9.912.692 -9.664.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.510.607 -19.279.798 1.476.494 -1.886.105
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
459.219 69.993 -49.564 137.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 459.219 69.993 -49.564 137.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.051.388 -19.209.805 1.426.930 -1.748.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.051.388 -19.209.805 1.426.930 -1.748.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.051.388 -19.209.805 1.426.930 -1.748.537
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp)/Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına (Kayıp)/Kazanç 19 -0,51500000 -0,42910000 0,03190000 -0,03910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.855.785 -707.494 680.871 -144.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.562.711 -799.079 -257.712 -45.494
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6 3.826.495 -85.291 1.108.802 -135.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-407.999 176.876 -170.219 36.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 312.542 159.818 51.542 9.101
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
6 -720.541 17.058 -221.761 27.009
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.855.785 -707.494 680.871 -144.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.195.603 -19.917.299 2.107.801 -1.892.966
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.195.603 -19.917.299 2.107.801 -1.892.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884422


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.878 Değişim: 1,09% Hacim : 23.675 Mio.TL Son veri saati : 16:47
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4253 Değişim: 0,89%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,2805 Değişim: 1,44%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
769,12 Değişim: 1,02%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.