KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:11
KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.329 -58.359.253 64.497.727 64.497.727
Transferler
0 0 0 -1.545.564 0 -1.545.564 0 -1.545.564 0 -20.531.765 22.077.329 1.545.564 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -602.868 -602.868 39.803 -563.065 0 0 -17.461.268 -17.461.268 -18.024.333 -18.024.333
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.461.268 -17.461.268 -17.461.268 -17.461.268
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -602.868 -602.868 39.803 -563.065 0 0 0 0 -563.065 -563.065
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 61.190.070 -2.814.245 58.375.825 1.628.056 60.003.881 4.180.008 -56.813.689 -17.461.268 -74.274.957 46.473.394 46.473.394
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 74.756.564 4.209.875 78.966.439 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 -88.020.242 51.690.667 51.690.667
Transferler
0 0 0 -1.792.227 0 -1.792.227 0 -1.792.227 0 -30.959.618 32.751.845 1.792.227 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.043.999 -1.043.999 2.218.913 1.174.914 0 0 -24.478.318 -24.478.318 -23.303.404 -23.303.404
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.478.318 -24.478.318 -24.478.318 -24.478.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.043.999 -1.043.999 2.218.913 1.174.914 0 0 0 0 1.174.914 1.174.914
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 75.935.774 -4.015.436 71.920.338 6.428.788 78.349.126 4.180.008 -86.228.015 -24.478.318 -110.706.333 28.387.263 28.387.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.244.228 8.347.112
Dönem Karı (Zararı)
-24.478.318 -17.461.268
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.478.318 -17.461.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.959.373 31.347.344
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 14.052.865 10.291.765
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.296 304.227
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -8.296 304.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.241.523 1.213.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
461.346 438.490
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.780.177 775.225
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
17 -391.590 -320.876
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.295.062 17.248.259
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16,18 -331.561 -811.374
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 19.626.623 18.059.633
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.314.023 2.607.417
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -508.783 67.575
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -35.431 -64.738
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-35.431 -64.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.248.148 -4.582.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.588.092 -17.582.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.357.958 -4.145.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.230.134 -13.437.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.412.215 -2.154.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.412.215 -2.154.972
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.329.340 -2.743.518
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
868.419 1.067.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.858.435 13.682.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.333.910 259.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.524.525 13.423.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
165.035 240.408
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
959.913 2.375.129
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
959.913 2.375.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.902.663 503.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100 29.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.100 29.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.729.203 9.303.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.484.975 -956.237
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.952.263 -5.137.126
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6 607.143 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.134 752.713
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.134 752.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.647.691 -5.207.221
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.399.052 -4.847.316
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-248.639 -359.905
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.814.868
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.814.868
Alınan Temettüler
17 391.590 320.876
Alınan Faiz
16,18 331.561 811.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.086.911 -796.697
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
138.842.935 42.612.286
Kredilerden Nakit Girişleri
11 138.842.935 42.612.286
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-111.306.938 -19.742.189
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -111.306.938 -19.742.189
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -10.082.794 -5.540.532
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -7.276.041 -3.395.697
Ödenen Faiz
-17.264.073 -14.730.565
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.205.054 2.413.289
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.205.054 2.413.289
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.298.440 1.381.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.503.494 3.794.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.503.494 3.298.440
Ticari Alacaklar
47.723.979 34.046.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 13.098.055 9.652.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 34.625.924 24.394.485
Diğer Alacaklar
1.797.715 5.188.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.797.715 5.188.953
Stoklar
9 18.886.718 17.557.378
Peşin Ödenmiş Giderler
1.253.338 1.197.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.253.338 1.197.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34.217 0
Diğer Dönen Varlıklar
17.769.850 16.825.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 17.769.850 16.825.051
ARA TOPLAM
95.969.311 78.114.234
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7-a 5.933.551 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.902.862 78.114.234
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.654.751 7.544.201
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7-a 212.031.613 222.196.645
Arazi ve Arsalar
16.855.000 17.100.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.547.284 11.980.000
Binalar
57.079.338 59.770.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
109.533.470 115.449.342
Mobilya ve Demirbaşlar
17.841.255 17.756.397
Yapılmakta Olan Yatırımlar
175.266 140.906
Kullanım Hakkı Varlıkları
7-b 30.704.120 12.968.236
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.442.747 4.459.117
Bilgisayar Yazılımları
4.442.747 4.459.117
Peşin Ödenmiş Giderler
480 407
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
480 407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
256.835.511 247.170.406
TOPLAM VARLIKLAR
358.738.373 325.284.640
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.287.108 53.940.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 110.287.108 53.940.502
Banka Kredileri
110.287.108 53.940.502
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.992.313 45.085.027
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 633.429
Banka Kredileri
11 0 633.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.992.313 44.451.598
Banka Kredileri
11 34.270.350 41.790.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 7.721.963 2.660.806
Ticari Borçlar
61.636.130 47.743.771
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.966.852 2.602.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 57.669.278 45.141.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.060.897 895.862
Diğer Borçlar
13.247.288 22.370.168
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 502.252 10.585.045
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.745.036 11.785.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.296.172 393.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.296.172 393.509
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.939.447 1.160.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
352.954 354.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 3.586.493 806.316
ARA TOPLAM
237.459.355 171.589.212
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
237.459.355 171.589.212
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.717.940 88.181.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 29.701.000
Banka Kredileri
0 29.701.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.717.940 58.480.079
Banka Kredileri
11 57.134.296 49.254.779
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 24.583.644 9.225.300
Ticari Borçlar
0 2.660.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 2.660.237
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.425.022 3.143.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.425.022 3.143.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 7.748.793 8.019.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.891.755 102.004.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
330.351.110 273.593.973
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.387.263 51.690.667
Ödenmiş Sermaye
13 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
13 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.349.126 78.966.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.920.338 74.756.564
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 75.935.774 77.728.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.015.436 -2.971.437
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6.428.788 4.209.875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-86.228.015 -55.268.397
Net Dönem Karı veya Zararı
-24.478.318 -32.751.845
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.387.263 51.690.667
TOPLAM KAYNAKLAR
358.738.373 325.284.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 97.665.721 113.846.598 50.622.342 66.089.349
Satışların Maliyeti
14 -53.234.577 -64.902.405 -27.702.697 -38.610.740
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.431.144 48.944.193 22.919.645 27.478.609
BRÜT KAR (ZARAR)
44.431.144 48.944.193 22.919.645 27.478.609
Genel Yönetim Giderleri
15 -11.666.069 -10.662.578 -4.686.947 -5.421.995
Pazarlama Giderleri
15 -35.002.564 -35.802.102 -17.896.668 -19.545.103
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-324.650 -78.889 -148.060 -78.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.960.203 2.561.186 1.446.623 412.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.354.663 -2.777.688 -1.255.103 -545.455
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.956.599 2.184.122 379.490 2.300.094
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 520.957 448.119 78.018 68.260
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -93.936 -110.955 -47.090 -65.030
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.529.578 2.521.286 410.418 2.303.324
Finansman Gelirleri
18 228.498 420.151 97.388 249.712
Finansman Giderleri
18 -22.686.021 -20.335.130 -9.799.231 -10.827.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.987.101 -17.393.693 -9.291.425 -8.274.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
508.783 -67.575 54.112 -270.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 508.783 -67.575 54.112 -270.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.478.318 -17.461.268 -9.237.313 -8.545.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.478.318 -17.461.268 -9.237.313 -8.545.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-24.478.318 -17.461.268 -9.237.313 -8.545.114
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kayıp Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 19 -0,54680000 -0,39010000 -0,20640000 -0,19090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.174.914 -563.065 112.572 -11.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.304.999 -753.585 -1.147.418 -135.059
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.717.693 49.754 1.232.185 120.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-237.780 140.766 27.805 2.846
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
261.000 150.717 229.484 27.012
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-498.780 -9.951 -201.679 -24.166
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.174.914 -563.065 112.572 -11.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.303.404 -18.024.333 -9.124.741 -8.556.496
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0

BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,94% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6685 Değişim: 0,25%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1774 Değişim: 0,37%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
491,55 Değişim: 0,72%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.