KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:52
KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.465.041 -5.258.348
Dönem Karı (Zararı)
-15.241.005 -8.916.154
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.241.005 -8.916.154
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.399.616 15.781.405
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 6.366.998 5.165.573
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.803 301.658
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -10.803 301.658
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.992.808 1.329.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
247.793 225.002
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.745.015 1.104.546
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-391.590 -320.876
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.527.026 7.867.311
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 -187.396 -454.825
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 10.714.422 8.322.136
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.374.351 1.700.012
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -454.671 -202.838
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.503 -58.983
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.503 -58.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
798.375 -11.480.493
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.282.455 -6.468.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.995.706 -1.032.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.286.749 -5.435.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.646.257 -1.188.581
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-391.568 -320.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.254.689 -867.705
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.648.109 -2.548.934
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
199.378 1.640.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.293.975 -1.231.270
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
469.618 134.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
824.357 -1.366.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
309.484 204.753
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.229.374 -2.205.839
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.229.374 -2.205.839
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.355.957 294.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.972 22.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.972 22.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.956.986 -4.615.242
Ödenen Faiz
0 -46.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-491.945 -596.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-500.541 -1.377.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.176 395.021
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.176 395.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.160.703 -2.548.550
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.037.088 -2.296.980
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.615 -251.570
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
391.590 320.876
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
391.590 320.876
Alınan Faiz
187.396 454.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.144.102 10.329.434
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.517.651 38.314.393
Kredilerden Nakit Girişleri
59.517.651 38.314.393
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.627.550 -12.641.896
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.627.550 -12.641.896
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-10.193.127 -5.579.865
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.126.654 -1.487.364
Ödenen Faiz
-10.714.422 -8.275.834
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.602 3.693.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.602 3.693.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.298.440 1.381.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.118.838 5.074.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.331 -58.359.255 64.497.725 64.497.725
Transferler
0 0 0 -772.871 0 -772.871 0 -772.871 0 -21.304.460 22.077.331 772.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -494.821 -494.821 -56.862 -551.683 0 0 -8.916.154 -8.916.154 -9.467.837 -9.467.837
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.916.154 -8.916.154 -8.916.154 -8.916.154
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -494.821 -494.821 -56.862 -551.683 0 0 0 0 -551.683 -551.683
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 61.962.763 -2.706.198 59.256.565 1.531.391 60.787.956 4.180.008 -57.586.384 -8.916.154 -66.502.538 55.029.888 55.029.888
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 74.756.564 4.209.875 78.966.439 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 -88.020.242 51.690.667 51.690.667
Transferler
0 0 0 -927.298 0 -927.298 0 -927.298 0 -31.824.547 32.751.845 927.298 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -126.065 -126.065 1.188.407 1.062.342 0 0 -15.241.005 -15.241.005 -14.178.663 -14.178.663
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.241.005 -15.241.005 -15.241.005 -15.241.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -126.065 -126.065 1.188.407 1.062.342 0 0 0 0 1.062.342 1.062.342
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 76.800.703 -3.097.502 73.703.201 5.398.282 79.101.483 4.180.008 -87.092.944 -15.241.005 -102.333.949 37.512.004 37.512.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.118.838 3.298.440
Ticari Alacaklar
45.962.371 34.046.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 12.270.334 9.652.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 33.692.037 24.394.485
Diğer Alacaklar
6.068.016 5.188.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 391.590 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.676.426 5.188.953
Stoklar
19.205.487 17.557.378
Peşin Ödenmiş Giderler
829.501 1.197.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
829.501 1.197.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.608 0
Diğer Dönen Varlıklar
17.572.652 16.825.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.572.652 16.825.051
ARA TOPLAM
92.776.473 78.114.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.776.473 78.114.234
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 9.029.709 7.544.201
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
6-a 218.859.215 222.196.645
Arazi ve Arsalar
17.240.000 17.100.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.642.522 11.980.000
Binalar
59.355.280 59.770.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
113.384.061 115.449.342
Mobilya ve Demirbaşlar
17.068.006 17.756.397
Yapılmakta Olan Yatırımlar
169.346 140.906
Kullanım Hakkı Varlıkları
6-b 29.467.369 12.968.236
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.451.281 4.459.117
Bilgisayar Yazılımları
4.451.281 4.459.117
Peşin Ödenmiş Giderler
169.046 407
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
169.046 407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
261.978.420 247.170.406
TOPLAM VARLIKLAR
354.754.893 325.284.640
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.951.095 53.940.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.951.095 53.940.502
Banka Kredileri
7 104.951.095 53.940.502
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.576.840 45.085.027
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
425.282 633.429
Banka Kredileri
7 425.282 633.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.151.558 44.451.598
Banka Kredileri
7 31.828.616 41.790.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.322.942 2.660.806
Ticari Borçlar
53.694.446 47.743.771
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.089.247 2.602.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 50.605.199 45.141.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.205.346 895.862
Diğer Borçlar
12.614.899 22.370.168
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 391.918 10.585.045
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.222.981 11.785.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.749.466 393.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.749.466 393.509
Kısa Vadeli Karşılıklar
341.085 354.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
341.085 354.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 3.551.331 806.316
ARA TOPLAM
218.684.508 171.589.212
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.684.508 171.589.212
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.670.596 88.181.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 29.701.000
Banka Kredileri
7 0 29.701.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.670.596 58.480.079
Banka Kredileri
7 64.005.737 49.254.779
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 23.664.859 9.225.300
Ticari Borçlar
0 2.660.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 0 2.660.237
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.057.077 3.143.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.057.077 3.143.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 7.830.708 8.019.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.558.381 102.004.761
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
317.242.889 273.593.973
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.512.004 51.690.667
Ödenmiş Sermaye
10 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
10 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
79.101.483 78.966.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
79.101.483 78.966.439
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 76.800.703 77.728.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.097.502 -2.971.437
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 5.398.282 4.209.875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-87.092.944 -55.268.397
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.241.005 -32.751.845
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.512.004 51.690.667
TOPLAM KAYNAKLAR
354.754.893 325.284.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 47.043.379 47.757.249
Satışların Maliyeti
11 -25.531.880 -26.291.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.511.499 21.465.584
BRÜT KAR (ZARAR)
21.511.499 21.465.584
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.979.122 -5.240.583
Pazarlama Giderleri
12 -17.105.896 -16.256.999
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-176.590 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.513.580 2.148.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.099.560 -2.232.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.336.089 -115.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 442.939 379.859
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -46.846 -45.925
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.939.996 217.962
Finansman Gelirleri
15 131.110 170.439
Finansman Giderleri
15 -12.886.790 -9.507.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.695.676 -9.118.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
454.671 202.838
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 454.671 202.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.241.005 -8.916.154
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.241.005 -8.916.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.241.005 -8.916.154
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Zarar Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 16 -0,34050000 -0,19920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.062.342 -551.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-157.581 -618.526
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5 1.485.508 -71.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-265.585 137.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8 31.516 123.705
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
8 -297.101 14.215
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.062.342 -551.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.178.663 -9.467.837
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.178.663 -9.467.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847826


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.