KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:16
KAP ***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 40.482.677 1.075.488 41.558.165 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 63.987.849
Transferler
0 0 0 -1.668.538 0 -1.668.538 0 -1.668.538 0 -18.047.336 19.715.874 1.668.538 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -328.814 -328.814 95.207 -233.607 0 0 -9.869.437 -9.869.437 -10.103.044 -10.103.044
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.869.437 -9.869.437 -9.869.437 -9.869.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -328.814 -328.814 95.207 -233.607 0 0 0 0 -233.607 -233.607
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 40.708.471 -2.223.146 38.485.325 1.170.695 39.656.020 4.180.008 -36.646.248 -9.869.437 -46.515.685 53.884.805 53.884.805
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.329 -58.359.253 64.497.727 64.497.727
Transferler
0 0 0 -2.318.207 0 -2.318.207 0 -2.318.207 0 -19.759.122 22.077.329 2.318.207 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -639.261 -639.261 -68.233 -707.494 0 0 -19.209.805 -19.209.805 -19.917.299 -19.917.299
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.209.805 -19.209.805 -19.209.805 -19.209.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -639.261 -639.261 -68.233 -707.494 0 0 0 0 -707.494 -707.494
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 60.417.427 -2.850.638 57.566.789 1.520.020 59.086.809 4.180.008 -56.041.046 -19.209.805 -75.250.851 44.580.428 44.580.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.677.637 11.155.509
Dönem Karı (Zararı)
-19.209.805 -9.869.437
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.209.805 -9.869.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.713.191 36.767.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 15.293.559 10.711.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
207.673 342.968
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 207.673 342.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.217.580 2.492.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
646.909 497.938
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 275.773
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.570.671 1.718.464
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 -320.876 -164.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.863.575 16.130.360
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.406.760 -353.067
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 27.270.335 16.483.427
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.587.750 7.683.869
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 -69.993 -401.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -66.077 -28.124
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-66.077 -28.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.677.469 -15.231.978
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.334.636 -25.846.303
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.666.479 -1.828.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.668.157 -24.017.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.637.456 -5.992.408
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.728 14.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.617.728 -6.006.766
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.268.269 -11.742.149
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.340.493 -1.745.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.455.665 28.681.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
638.345 264.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.817.320 28.416.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
337.754 440.324
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.436.241 1.227.067
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.436.241 1.227.067
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-45.230 -256.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.969 1.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
37.969 1.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.825.917 11.666.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.148.280 -510.507
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.733.532 -14.204.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.110.321 365.226
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.110.321 365.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.571.489 -15.086.993
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -5.931.131 -13.795.601
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-640.358 -1.291.392
Alınan Temettüler
16 320.876 164.421
Alınan Faiz
1.406.760 353.067
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-539.957 9.832.397
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.150.756 57.035.162
Kredilerden Nakit Girişleri
44.150.756 57.035.162
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.675.299 -28.174.731
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.675.299 -28.174.731
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
23.062.064 -2.172.806
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.807.369 0
Ödenen Faiz
-27.270.109 -16.855.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.404.148 6.783.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.404.148 6.783.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.381.537 1.616.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.785.685 8.400.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.785.685 1.381.537
Ticari Alacaklar
48.380.446 34.100.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 9.153.590 5.336.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 39.226.856 28.763.385
Diğer Alacaklar
6.094.877 3.924.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 19.728 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.075.149 3.924.569
Stoklar
9 19.432.351 17.164.082
Peşin Ödenmiş Giderler
440.389 1.841.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
440.389 1.841.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
134.231 0
Diğer Dönen Varlıklar
16.696.196 16.363.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.696.196 16.363.279
ARA TOPLAM
100.964.175 74.775.008
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.964.175 74.775.008
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 4.578.653 4.663.944
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7-a 203.359.427 210.137.811
Arazi ve Arsalar
12.425.000 12.425.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.952.679 9.546.143
Binalar
46.079.117 46.566.900
Tesis, Makine ve Cihazlar
116.892.536 122.201.135
Taşıtlar
0 33.288
Mobilya ve Demirbaşlar
18.919.835 18.982.295
Yapılmakta Olan Yatırımlar
90.260 383.050
Kullanım Hakkı Varlıkları
7-b 12.735.137 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.319.063 4.043.586
Bilgisayar Yazılımları
4.319.063 4.043.586
Peşin Ödenmiş Giderler
63.969 3.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
63.969 3.621
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
225.058.049 218.850.762
TOPLAM VARLIKLAR
326.022.224 293.625.770
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.574.357 38.018.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 56.574.357 38.018.139
Banka Kredileri
56.574.357 38.018.139
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.110.867 45.678.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.110.867 45.678.841
Banka Kredileri
10 63.363.179 45.678.841
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.747.688 0
Ticari Borçlar
67.428.206 56.471.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.244.673 1.601.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 65.183.533 54.869.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.247.983 910.229
Diğer Borçlar
12.380.450 16.534.081
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 675.680 5.909.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.704.770 10.624.965
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
718.674 763.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
718.674 763.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.249.217 1.640.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
326.605 288.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.922.612 1.351.941
ARA TOPLAM
207.709.754 160.017.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.709.754 160.017.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.592.323 56.557.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.592.323 56.557.499
Banka Kredileri
10 28.792.408 56.557.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 8.799.915 0
Ticari Borçlar
2.473.437 7.233.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.473.437 7.233.552
Diğer Borçlar
28.295.500 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28.295.500 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.894.303 2.596.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.894.303 2.596.372
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 2.476.479 2.723.348
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.732.042 69.110.771
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
281.441.796 229.128.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.580.428 64.497.727
Ödenmiş Sermaye
12 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
12 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.086.809 62.112.510
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.086.809 62.112.510
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.417.427 62.735.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.850.638 -2.211.377
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.520.020 1.588.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-56.041.046 -36.281.924
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.209.805 -22.077.329
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.580.428 64.497.727
TOPLAM KAYNAKLAR
326.022.224 293.625.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 181.682.942 190.241.857 67.836.344 78.933.250
Satışların Maliyeti
13 -99.504.113 -108.636.078 -34.601.707 -45.588.914
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.178.829 81.605.779 33.234.637 33.344.336
BRÜT KAR (ZARAR)
82.178.829 81.605.779 33.234.637 33.344.336
Genel Yönetim Giderleri
14 -16.040.829 -15.160.162 -5.378.251 -4.585.034
Pazarlama Giderleri
14 -56.984.989 -57.002.425 -21.182.886 -20.182.657
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-157.640 0 -78.749 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.326.947 6.414.357 765.761 3.070.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.019.555 -2.750.491 -241.866 -714.541
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.302.763 13.107.058 7.118.646 10.932.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 449.459 312.273 1.340 66.555
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -62.505 -11.871 48.450 -8.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.689.717 13.407.460 7.168.436 10.990.428
Finansman Gelirleri
17 1.029.831 211.677 609.681 69.205
Finansman Giderleri
17 -29.999.346 -23.889.801 -9.664.216 -10.336.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.279.798 -10.270.664 -1.886.099 723.022
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
69.993 401.227 137.568 121.037
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 69.993 401.227 137.568 121.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.209.805 -9.869.437 -1.748.531 844.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.209.805 -9.869.437 -1.748.531 844.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.209.805 -9.869.437 -1.748.531 844.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 18 -0,42910000 -0,22050000 -0,03910000 0,01890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-707.494 -233.607 -144.430 -72.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-799.079 -411.018 -45.494 16.547
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-85.291 127.917 -135.045 -106.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
176.876 49.494 36.109 18.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
159.818 82.204 9.100 -3.309
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17.058 -32.710 27.009 21.324
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-707.494 -233.607 -144.430 -72.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.917.299 -10.103.044 -1.892.961 772.006
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.917.299 -10.103.044 -1.892.961 772.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794931


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,3225 Değişim: -2,55%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1361 Değişim: -2,51%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
766,40 Değişim: -1,59%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.