KAP ***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:21
KAP ***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 0 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 1.571.956 -21.421.595 -19.849.639 63.985.630 0 63.985.630
Transferler
0 0 0 -1.256.616 0 0 -1.256.616 -1.256.616 0 0 0 0 -20.164.979 21.421.595 1.256.616 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -649.007 -649.007 -649.007 -25.048 -25.048 -25.048 0 0 -8.888.942 -8.888.942 -9.562.997 0 -9.562.997
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.888.942 -8.888.942 -8.888.942 0 -8.888.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -649.007 -649.007 -649.007 -25.048 -25.048 -25.048 0 0 0 0 -674.055 0 -674.055
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 22.015.847 -1.699.266 20.316.581 20.316.581 843.547 843.547 843.547 4.180.008 -18.593.023 -8.888.942 -27.481.965 54.422.633 0 54.422.633
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 40.482.677 40.482.677 1.075.488 1.075.488 1.075.488 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 0 63.987.849
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 1.075.488 1.075.488 1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 1.075.488 1.075.488 1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 -1.668.538 0 0 -1.668.538 -1.668.538 0 0 0 0 -18.047.336 19.715.874 1.668.538 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -328.814 95.207 -233.607 -233.607 0 0 0 0 0 -9.869.437 -9.869.437 -10.103.044 0 -10.103.044
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.869.437 -9.869.437 -9.869.437 0 -9.869.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -328.814 95.207 -233.607 -233.607 0 0 0 0 0 0 0 -233.607 0 -233.607
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 40.708.471 -2.223.146 1.170.695 39.656.020 39.656.020 0 0 0 4.180.008 -36.646.248 -9.869.437 -46.515.685 53.884.805 0 53.884.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.155.509 -2.716.953
Dönem Karı (Zararı)
-9.869.437 -10.097.989
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.869.437 -10.097.989
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.767.431 25.271.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 10.711.831 10.338.152
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
342.968 501.695
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 342.968 501.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.492.175 3.715.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
497.938 425.629
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 275.773 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.718.464 3.290.146
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 -164.421 -285.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.130.360 9.940.165
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-353.067 -359.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,17 16.483.427 10.299.189
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.683.869 1.678.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 -401.227 -772.954
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -28.124 155.705
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-28.124 155.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.231.978 -16.690.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.846.303 -27.463.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.828.678 -198.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.017.625 -27.265.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.992.408 -1.954.315
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.358 13.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.006.766 -1.967.960
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.742.149 -3.829.683
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.745.109 -352.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.681.773 13.920.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
264.995 420.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.416.778 13.499.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
440.324 1.019.088
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.227.067 2.249.360
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.227.067 2.249.360
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-256.958 -311.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.785 31.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.785 31.617
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.666.016 -1.517.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-510.507 -1.199.306
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.204.279 -14.656.102
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -353.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.226 875.558
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.226 875.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.086.993 -15.879.340
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -13.795.601 -15.105.177
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.291.392 -774.163
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 56.550
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 56.550
Alınan Temettüler
16 164.421 285.800
Alınan Faiz
353.067 359.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.832.397 18.665.443
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.035.162 51.808.361
Kredilerden Nakit Girişleri
57.035.162 51.808.361
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.174.731 -20.077.674
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.174.731 -20.077.674
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 -2.172.806 -7.028
Ödenen Faiz
-16.855.228 -13.058.216
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.783.627 1.292.388
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.783.627 1.292.388
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.562 3.275.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.400.189 4.568.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.400.189 1.616.562
Ticari Alacaklar
54.995.298 28.136.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.875.292 3.707.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 48.120.006 24.428.712
Diğer Alacaklar
5.649.180 1.824.808
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 14.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.649.180 1.810.450
Stoklar
9 21.835.877 10.093.728
Peşin Ödenmiş Giderler
2.605.657 1.503.414
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.605.657 1.503.414
Diğer Dönen Varlıklar
16.000.200 13.832.162
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.000.200 13.832.162
ARA TOPLAM
109.486.401 57.007.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.486.401 57.007.192
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 4.175.107 4.047.190
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7 184.047.825 181.010.588
Arazi ve Arsalar
12.425.000 12.425.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.730.124 9.840.500
Binalar
46.896.845 47.769.500
Tesis, Makine ve Cihazlar
95.034.596 92.126.628
Taşıtlar
36.732 69.635
Mobilya ve Demirbaşlar
19.924.528 18.614.325
Özel Maliyetler
0 0
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 165.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.936.490 2.935.668
Bilgisayar Yazılımları
3.936.490 2.935.668
Peşin Ödenmiş Giderler
642.866 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
642.866 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 2.410.242 1.959.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.214.330 189.954.767
TOPLAM VARLIKLAR
304.700.731 246.961.959
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.000.896 20.043.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 24.000.896 20.043.521
Banka Kredileri
24.000.896 20.043.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.815.033 25.606.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 34.815.033 25.606.934
Banka Kredileri
34.815.033 25.606.934
Ticari Borçlar
82.505.692 44.014.871
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.740.782 1.409.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 80.764.910 42.605.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.226.187 785.863
Diğer Borçlar
10.388.152 11.333.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 484.769 2.657.575
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.903.383 8.676.316
Ertelenmiş Gelirler
785.133 1.042.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
785.133 1.042.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.248.982 1.252.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
329.644 327.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.919.338 925.100
ARA TOPLAM
156.970.075 104.080.130
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.970.075 104.080.130
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.909.307 67.665.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 82.909.307 67.665.751
Banka Kredileri
82.909.307 67.665.751
Ticari Borçlar
8.340.607 9.030.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.340.607 9.030.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.595.937 2.197.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.595.937 2.197.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.845.851 78.893.980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.815.926 182.974.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.884.805 63.987.849
Ödenmiş Sermaye
12 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
12 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.656.020 40.482.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.485.325 40.482.677
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 40.708.471 42.377.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.223.146 -1.894.332
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.170.695 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.075.488
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.075.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 1.075.488
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-36.646.248 -18.598.912
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.869.437 -19.715.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.884.805 63.987.849
TOPLAM KAYNAKLAR
304.700.731 246.961.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 190.241.857 162.228.483 78.933.250 64.847.639
Satışların Maliyeti
13 -108.636.078 -93.424.229 -45.588.914 -35.976.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.605.779 68.804.254 33.344.336 28.871.264
BRÜT KAR (ZARAR)
81.605.779 68.804.254 33.344.336 28.871.264
Genel Yönetim Giderleri
14 -15.160.162 -15.473.802 -4.585.034 -5.186.072
Pazarlama Giderleri
14 -57.002.425 -50.568.089 -20.182.657 -19.894.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 6.414.357 1.930.810 3.070.422 821.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.750.491 -2.893.550 -714.541 -522.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.107.058 1.799.623 10.932.526 4.090.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 312.273 474.615 66.555 63.327
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -11.871 -296.350 -8.653 -155.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.407.460 1.977.888 10.990.428 3.998.723
Finansman Gelirleri
17 211.677 422.429 69.205 77.233
Finansman Giderleri
17 -23.889.801 -13.271.260 -10.336.611 -4.836.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.270.664 -10.870.943 723.022 -760.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
401.227 772.954 121.037 -14.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 401.227 772.954 121.037 -14.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.869.437 -10.097.989 844.059 -774.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.869.437 -10.097.989 844.059 -774.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.869.437 -10.097.989 844.059 -774.377
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kayıp Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 18 -0,22050000 -0,22560000 0,01890000 -0,01730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-233.607 -649.007 -72.053 -166.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-411.018 -811.259 16.547 -208.183
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
127.917 0 -106.615 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.494 162.252 18.015 41.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
82.204 162.252 -3.309 41.637
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-32.710 0 21.324 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -25.048 0 -73.786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6 0 -31.310 0 -92.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 -31.310 0 -92.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6 0 6.262 0 18.447
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 6.262 0 18.447
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-233.607 -674.055 -72.053 -240.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.103.044 -10.772.044 772.006 -1.014.709
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.103.044 -10.772.044 772.006 -1.014.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716401


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: 0,00% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3505 Değişim: 0,09%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3525
Açılış: 7,3439
8,9466 Değişim: 0,09%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9487
Açılış: 8,9383
436,73 Değişim: -0,09%
Düşük 436,17 27.01.2021 Yüksek 437,79
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.