KAP ***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 21:30
KAP ***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 -766.366 -19.484.210 -20.250.576 63.584.693 63.584.693
Transferler
0 0 0 -821.585 0 -821.585 -821.585 0 0 0 0 -18.662.625 19.484.210 821.585 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -482.461 -482.461 -482.461 48.737 48.737 48.737 0 0 -9.160.849 -9.160.849 -9.594.573 -9.594.573
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.160.849 -9.160.849 -9.160.849 -9.160.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -482.461 -482.461 -482.461 48.737 48.737 48.737 0 0 0 0 -433.724 -433.724
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 22.450.878 -1.532.720 20.918.158 20.918.158 917.332 917.332 917.332 4.180.008 -19.428.991 -9.160.849 -28.589.840 53.990.120 53.990.120
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 40.482.677 40.482.677 1.075.488 1.075.488 1.075.488 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 63.987.849
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.075.488 1.075.488 1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.075.488 1.075.488 1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 0 0
Transferler
0 0 0 -1.092.016 0 -1.092.016 -1.092.016 0 0 0 0 -18.623.858 19.715.874 1.092.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -342.052 180.498 -161.554 -161.554 0 0 0 0 -10.713.496 -10.713.496 -10.875.050 -10.875.050
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.713.496 -10.713.496 -10.713.496 -10.713.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -342.052 180.498 -161.554 -161.554 0 0 0 0 0 0 -161.554 -161.554
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 41.284.993 -2.236.384 1.255.986 40.304.595 40.304.595 0 4.180.008 -37.222.770 -10.713.496 -47.936.266 53.112.799 53.112.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.757.521 -1.135.549
Dönem Karı (Zararı)
-10.713.496 -9.160.849
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.713.496 -9.160.849
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.378.761 16.462.404
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 6.948.526 6.828.398
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
293.761 398.138
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 293.761 398.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.582.343 2.923.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
321.526 313.549
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 275.773 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.985.044 2.610.145
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 -164.421 -285.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.031.769 6.209.369
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -194.402 -213.989
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16,17 10.226.171 6.423.358
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.975.518 1.116.361
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 -280.190 -787.170
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -8.545 59.414
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.545 59.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.453.888 -7.824.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.753.517 -24.644.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.498.300 -736.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.255.217 -23.907.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.683.544 -819.160
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.358 10.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.697.902 -829.216
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.896.071 -6.290.114
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-160.683 40.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.567.649 21.414.270
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
640.850 126.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.926.799 21.287.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
290.474 365.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
698.707 1.839.297
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
698.707 1.839.297
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
473.652 248.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.445 20.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.445 20.936
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.211.377 -522.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-453.856 -612.555
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.741.379 -11.291.054
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
339.781 598.250
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
339.781 598.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.439.983 -12.445.645
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -11.371.028 -11.922.052
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.068.955 -523.593
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 56.552
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 56.552
Alınan Temettüler
16 164.421 285.800
Alınan Faiz
17 194.402 213.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.005.809 10.206.515
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.149.996 15.508.345
Kredilerden Nakit Girişleri
36.149.996 15.508.345
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.146.220 -10.897.483
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.146.220 -10.897.483
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-2.653.539 12.118.424
Ödenen Faiz
-9.344.428 -6.522.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-978.049 -2.220.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-978.049 -2.220.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.562 3.275.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
638.513 1.055.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
638.513 1.616.562
Ticari Alacaklar
47.063.040 28.136.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.666.956 3.707.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 41.396.084 24.428.712
Diğer Alacaklar
4.498.362 1.824.808
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 14.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.498.362 1.810.450
Stoklar
9 20.989.799 10.093.728
Peşin Ödenmiş Giderler
970.640 1.503.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
970.640 1.503.414
Diğer Dönen Varlıklar
15.842.152 13.832.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.842.152 13.832.162
ARA TOPLAM
90.002.506 57.007.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.002.506 57.007.192
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 4.281.722 4.047.190
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7 185.282.228 181.010.588
Arazi ve Arsalar
12.425.000 12.425.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.462.270 9.840.500
Binalar
47.262.467 47.769.500
Tesis, Makine ve Cihazlar
96.310.204 92.126.628
Taşıtlar
47.700 69.635
Mobilya ve Demirbaşlar
19.774.587 18.614.325
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 165.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.824.248 2.935.668
Bilgisayar Yazılımları
3.824.248 2.935.668
Peşin Ödenmiş Giderler
693.457 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
693.457 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 2.271.190 1.959.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
196.354.645 189.954.767
TOPLAM VARLIKLAR
286.357.151 246.961.959
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.712.100 20.043.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 9.712.100 20.043.521
Banka Kredileri
9.712.100 20.043.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.332.148 25.606.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 34.332.148 25.606.934
Banka Kredileri
34.332.148 25.606.934
Ticari Borçlar
72.586.912 44.014.871
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.071.998 1.409.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 70.514.914 42.605.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.076.337 785.863
Diğer Borçlar
9.379.059 11.333.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.036 2.657.575
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.375.023 8.676.316
Ertelenmiş Gelirler
1.515.743 1.042.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.515.743 1.042.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.523.221 1.252.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
337.304 327.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 3.185.917 925.100
ARA TOPLAM
132.125.520 104.080.130
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.125.520 104.080.130
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
90.131.529 67.665.751
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 90.131.529 67.665.751
Banka Kredileri
90.131.529 67.665.751
Ticari Borçlar
8.494.580 9.030.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.494.580 9.030.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.492.723 2.197.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.492.723 2.197.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.118.832 78.893.980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
233.244.352 182.974.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.112.799 63.987.849
Ödenmiş Sermaye
12 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
12 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.304.595 40.482.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.304.595 40.482.677
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 41.284.993 42.377.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.236.384 -1.894.332
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.255.986 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.075.488
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.075.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 1.075.488
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-37.222.770 -18.598.912
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.713.496 -19.715.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.112.799 63.987.849
TOPLAM KAYNAKLAR
286.357.151 246.961.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 111.308.607 97.380.844 64.872.309 54.661.640
Satışların Maliyeti
13 -63.047.164 -57.447.854 -37.262.644 -32.528.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.261.443 39.932.990 27.609.665 22.132.985
BRÜT KAR (ZARAR)
48.261.443 39.932.990 27.609.665 22.132.985
Genel Yönetim Giderleri
14 -10.575.128 -10.287.730 -5.056.617 -5.283.575
Pazarlama Giderleri
14 -36.819.768 -30.673.696 -20.846.237 -16.676.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.343.935 1.108.859 2.607.137 439.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.035.950 -2.371.251 -854.721 -1.003.565
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.174.532 -2.290.828 3.459.227 -390.659
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 245.718 363.792 29.077 75.491
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -3.218 -137.406 -168 -137.406
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.417.032 -2.064.442 3.488.136 -452.574
Finansman Gelirleri
17 142.472 892.928 616 445.503
Finansman Giderleri
17 -13.553.190 -8.776.505 -7.015.125 -4.973.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.993.686 -9.948.019 -3.526.373 -4.980.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
280.190 787.170 175.635 238.251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 280.190 787.170 175.635 238.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.713.496 -9.160.849 -3.350.738 -4.741.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.713.496 -9.160.849 -3.350.738 -4.741.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.713.496 -9.160.849 -3.350.738 -4.741.943
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kayıp Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 18 -0,23930000 -0,20470000 -0,07490000 -0,10590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-161.554 -482.461 13.708 -175.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-427.565 -603.076 -108.981 -219.551
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
234.532 0 135.026 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.479 120.615 -12.337 43.910
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
85.513 120.615 21.796 43.910
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-54.034 0 -34.133 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 48.737 0 12.184
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6 0 60.923 0 15.232
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 60.923 0 15.232
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6 0 -12.186 0 -3.048
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -12.186 0 -3.048
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-161.554 -433.724 13.708 -163.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.875.050 -9.594.573 -3.337.030 -4.905.400
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.875.050 -9.594.573 -3.337.030 -4.905.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701696


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,5163 Değişim: 0,07%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2571 Değişim: -0,29%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
800,37 Değişim: -0,01%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,32
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.