KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 21:31
KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 469 469 -1.132.792 18.976.627 17.843.835 21.844.304 21.844.304
Transferler
18.976.627 -18.976.627 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -3.861 -3.861 -4.509.700 -4.509.700 -4.513.561 -4.513.561
Dönem Karı (Zararı)
24 -4.509.700 -4.509.700 -4.509.700 -4.509.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -3.861 -3.861 -3.861 -3.861
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.000.000 -3.392 -3.392 17.843.835 -4.509.700 13.334.135 17.330.743 17.330.743
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 10.131 10.131 17.843.835 -4.043.029 13.800.806 17.810.937 17.810.937
Transferler
-4.043.029 4.043.029 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 4.255 4.255 0 140.923 140.923 145.178 0 145.178
Dönem Karı (Zararı)
24 0 140.923 140.923 140.923 0 140.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 4.255 4.255 4.255 0 4.255
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 14.386 14.386 13.800.806 140.923 13.941.729 17.956.115 0 17.956.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.515.739 -134.499
Dönem Karı (Zararı)
140.923 -4.509.700
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 140.923 -4.509.700
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
196.109 -1.210.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 215.008 57.670
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.925 5.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.925 5.031
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.197 -1.241
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -3.721 -3.187
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 4.918 1.946
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -31.021 -1.271.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.180.239 5.586.920
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.497.009 5.444.029
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 2.493.085 5.444.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.924 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 -93.080 64.270
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -82.703 77.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.377 -13.501
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -135.293 41.745
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -102.129 19.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -102.129 19.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -77.125 10.136
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 116.428 6.519
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 116.428 6.519
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -24.364 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.207 662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.207 662
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.517.271 -133.162
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.532 -1.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.269 94.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 244.558
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 244.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.269 -149.737
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -30.269 -149.737
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-242.503 -27.132
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-242.503 -27.132
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 -242.503 -27.132
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.242.967 -66.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.242.967 -66.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.472 163.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.283.439 96.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.283.439 40.472
Ticari Alacaklar
6 18.928.645 21.430.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 18.928.645 21.426.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.924
Diğer Alacaklar
7 999.838 906.758
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 989.461 906.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.377
Peşin Ödenmiş Giderler
227.282 91.989
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 227.282 91.989
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 7.337 5.805
ARA TOPLAM
22.446.541 22.475.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.446.541 22.475.596
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
119.386 133.969
Mobilya ve Demirbaşlar
11 119.386 133.969
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 243.464 404.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.092 48.012
Diğer Haklar
12 39.092 48.012
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
401.942 586.681
TOPLAM VARLIKLAR
22.848.483 23.062.277
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
221.733 464.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
221.733 464.236
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 221.733 464.236
Ticari Borçlar
6 283.382 389.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 283.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 389.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 27.834 104.959
Diğer Borçlar
216.551 100.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 216.551 100.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 11.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.921
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.935 15.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.935 15.142
ARA TOPLAM
763.435 1.085.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
763.435 1.085.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.337 45.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.337 45.337
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 45.337 45.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.945 18.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.945 18.388
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 64.633 59.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 64.633 59.027
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 4.013.018 4.042.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.128.933 4.165.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.892.368 5.251.340
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.956.115 17.810.937
Ödenmiş Sermaye
15,1 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.386 10.131
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.386 10.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15,5 14.386 10.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15,4 13.800.806 17.843.835
Net Dönem Karı veya Zararı
24 140.923 -4.043.029
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.956.115 17.810.937
TOPLAM KAYNAKLAR
22.848.483 23.062.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.382.109 2.537.970 3.817.071 1.301.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.382.109 2.537.970 3.817.071 1.301.657
BRÜT KAR (ZARAR)
6.382.109 2.537.970 3.817.071 1.301.657
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.877.527 -2.163.988 -1.710.344 -1.243.688
Pazarlama Giderleri
19 -747.124 -636.971 -385.720 -306.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 28.022 3.187 -3.844 1.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.650.013 -5.482.578 -1.682.467 -1.002.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.467 -5.742.380 34.696 -1.249.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 43.804 72.793 43.804 72.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -33.505 -26.325
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
179.271 -5.703.092 78.500 -1.203.247
Finansman Gelirleri
22 31.523 9.286 20.007 4.702
Finansman Giderleri
22 -100.892 -87.736 -49.128 -45.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
109.902 -5.781.542 49.379 -1.244.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31.021 1.271.842 169.280 275.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 31.021 1.271.842 169.280 275.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
140.923 -4.509.700 218.659 -968.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
140.923 -4.509.700 218.659 -968.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
140.923 -4.509.700 218.659 -968.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.255 -3.861 7.700 -3.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.255 -3.861 7.700 -3.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.064 965 -1.925 815
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
14 5.319 -4.826 9.625 -4.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.255 -3.861 7.700 -3.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.178 -4.513.561 226.359 -971.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
145.178 -4.513.561 226.359 -971.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869238


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4787 Değişim: -0,21%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2635 Değişim: -0,25%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
796,90 Değişim: -0,45%
Düşük 796,07 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.