KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 21:32
KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304 0 21.844.304
Transferler
18.976.627 -18.976.627
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-598 -3.541.105 -3.541.703 0 -3.541.703
Dönem Karı (Zararı)
24 -3.541.105 -3.541.105 0 -3.541.105
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -598 -598 0 -598
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -129 17.843.835 -3.541.105 18.302.601 0 18.302.601
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 10.131 17.843.835 -4.043.029 17.810.937 0 17.810.937
Transferler
-4.043.029 4.043.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.445 -77.736 -81.181 0 -81.181
Dönem Karı (Zararı)
24 -77.736 -77.736 0 -77.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -3.445 -3.445 0 -3.445
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 6.686 13.800.806 -77.736 17.729.756 0 17.729.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
770.327 36.133
Dönem Karı (Zararı)
-77.736 -3.541.105
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 -77.736 -3.541.105
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
260.097 -966.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 108.903 30.214
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.474 -496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 12.474 -496
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
461 275
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -4.379 -1.205
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 4.840 1.480
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 138.259 -996.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
588.998 4.544.025
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
869.801 4.443.965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 927.184 4.443.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -57.383 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.098 -80.755
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,7 -43.433 121.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.665 -202.156
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -78.618 59.572
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -48.625 -11.854
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.625 -11.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -85.332 124.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.005 -1.381
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.005 -1.381
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -27.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.202 9.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 12.202 9.619
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
771.359 36.839
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.032 -706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.470 -93.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 46.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.470 -139.929
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -17.470 -139.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-126.096 -11.289
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-126.096 -11.289
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 -126.096 -11.289
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
626.761 -68.585
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
626.761 -68.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.472 163.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 667.233 94.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 667.233 40.472
Ticari Alacaklar
6 20.555.931 21.430.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 20.494.624 21.426.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 61.307 3.924
Diğer Alacaklar
7 960.856 906.758
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 950.191 906.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.665
Peşin Ödenmiş Giderler
170.607 91.989
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 170.607 91.989
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 6.837 5.805
ARA TOPLAM
22.361.464 22.475.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.361.464 22.475.596
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
128.109 133.969
Mobilya ve Demirbaşlar
11 128.109 133.969
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 324.082 404.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.057 48.012
Diğer Haklar
12 43.057 48.012
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
495.248 586.681
TOPLAM VARLIKLAR
22.856.712 23.062.277
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
338.140 464.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
338.140 464.236
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 338.140 464.236
Ticari Borçlar
6 336.228 389.232
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 336.228 389.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 19.627 104.959
Diğer Borçlar
101.128 100.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 101.128 100.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.972 11.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.972 11.921
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 27.344 15.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 27.344 15.142
ARA TOPLAM
825.439 1.085.613
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
825.439 1.085.613
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.337 45.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.337 45.337
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 45.337 45.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 18.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 18.388
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 75.807 59.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 75.807 59.027
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 4.180.373 4.042.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.301.517 4.165.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.126.956 5.251.340
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.729.756 17.810.937
Ödenmiş Sermaye
15,1 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.686 10.131
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.686 10.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15,4 6.686 10.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15,3 13.800.806 17.843.835
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -77.736 -4.043.029
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.729.756 17.810.937
TOPLAM KAYNAKLAR
22.856.712 23.062.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.565.038 1.236.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.565.038 1.236.313
BRÜT KAR (ZARAR)
2.565.038 1.236.313
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.167.183 -920.300
Pazarlama Giderleri
19 -361.404 -330.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 31.866 1.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -967.546 -4.479.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.771 -4.492.665
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -7.180
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.771 -4.499.845
Finansman Gelirleri
22 11.516 4.584
Finansman Giderleri
22 -51.764 -41.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.523 -4.537.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -138.259 996.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -138.259 996.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.736 -3.541.105
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 -77.736 -3.541.105
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-77.736 -3.541.105
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.445 -598
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14 -4.306 -748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
861 150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 861 150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.445 -598
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.181 -3.541.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.181 -3.541.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848366


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,00% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5770 Değişim: 0,11%
Düşük 32,4792 25.04.2024 Yüksek 32,5961
Açılış: 32,54
34,9815 Değişim: 0,44%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 35,0087
Açılış: 34,8286
2.429,92 Değişim: 0,28%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.431,59
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.