KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 17:26
KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 250.000 1.979 -1.782.812 650.020 2.869.187
Transferler
14.2 250.000 -250.000 650.020 -650.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-451 6.960.327 6.959.876
Dönem Karı (Zararı)
23 6.960.327 6.960.327
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.4 -451 -451
Kar Payları
-470.588 -470.588
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.528 -1.603.380 6.960.327 9.358.475 0 9.358.475
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 469 -1.132.792 18.976.627 21.844.304
Transferler
18.976.627 -18.976.627
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.406 -7.757.635 -7.764.041
Dönem Karı (Zararı)
23 -7.757.635 -7.757.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.4 -6.406 -6.406
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -5.937 17.843.835 -7.757.635 14.080.263 0 14.080.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-185.884 243.142
Dönem Karı (Zararı)
-7.757.635 6.960.327
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 -7.757.635 6.960.327
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.085.234 2.510.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 82.047 96.260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.302 16.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.302 16.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.019 -547
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -3.016 -2.914
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 1.997 2.367
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -2.181.564 2.397.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.659.078 -9.224.434
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.547.507 -8.371.915
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 9.547.507 -8.371.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
91.002 -423.673
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 101.975 -423.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.973 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -82.303 -609.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 14.184 8.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.184 8.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 46.624 85.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.155 61.319
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.155 61.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 33.313 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.596 25.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 4.596 25.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-183.791 246.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.093 -3.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
75.596 -86.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.558 76.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 244.558 76.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-168.962 -162.573
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -152.133 -162.573
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -16.829 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.997 -468.106
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-22.997 2.482
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 -22.997 2.482
Ödenen Temettüler
14 0 -470.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-133.285 -311.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-133.285 -311.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 163.181 369.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.896 58.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.896 163.181
Ticari Alacaklar
6 16.239.741 25.789.245
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.6 16.239.741 25.789.245
Diğer Alacaklar
7 865.087 956.089
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.7 854.114 956.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.973 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 278.038 110.735
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 5.465 3.372
ARA TOPLAM
17.418.227 27.022.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.418.227 27.022.622
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 152.724 311.007
Taşıtlar
0 121.000
Mobilya ve Demirbaşlar
94.336 102.737
Özel Maliyetler
58.388 87.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 37.848 37.208
Diğer Haklar
11 37.848 37.208
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 85.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 85.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.572 433.215
TOPLAM VARLIKLAR
17.608.799 27.455.837
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 55.086 78.083
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.086 78.083
Banka Kredileri
55.086 78.083
Ticari Borçlar
6 180.032 168.864
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
180.032 168.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 116.003 69.379
Diğer Borçlar
7 79.292 75.137
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
79.292 75.137
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.921 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.921 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.914 3.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.914 3.318
ARA TOPLAM
450.248 394.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
450.248 394.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 21.392 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.392 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 66.167 42.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 66.167 42.857
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.990.729 5.173.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.078.288 5.216.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.528.536 5.611.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.080.263 21.844.304
Ödenmiş Sermaye
14 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.937 469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.937 469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -5.937 469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 17.843.835 -1.132.792
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -7.757.635 18.976.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.080.263 21.844.304
TOPLAM KAYNAKLAR
17.608.799 27.455.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.914.965 12.166.891 1.376.995 -1.591.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.914.965 12.166.891 1.376.995 -1.591.001
BRÜT KAR (ZARAR)
3.914.965 12.166.891 1.376.995 -1.591.001
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.251.010 -2.177.308 -1.087.022 -859.402
Pazarlama Giderleri
18 -937.093 -391.580 -300.122 -102.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.487 6.079 3.300 1.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.606.983 -2.367 -4.124.405 -26
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.873.634 9.601.715 -4.131.254 -2.550.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 72.793 18.800 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -33.505 -150 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.834.346 9.620.365 -4.131.254 -2.550.947
Finansman Gelirleri
21 17.348 24.862 8.062 7.693
Finansman Giderleri
21 -122.201 -287.093 -34.465 -133.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.939.199 9.358.134 -4.157.657 -2.677.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.181.564 -2.397.807 909.722 404.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 2.181.564 -2.397.807 909.722 404.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.757.635 6.960.327 -3.247.935 -2.272.696
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.757.635 6.960.327 -3.247.935 -2.272.696
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.757.635 6.960.327 -3.247.935 -2.272.696
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.406 -451 -2.545 -985
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.406 -451 -2.545 -985
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.602 113 637 247
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
13 -8.008 -564 -3.182 -1.232
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.406 -451 -2.545 -985
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.764.041 6.959.876 -3.250.480 -2.273.681
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.764.041 6.959.876 -3.250.480 -2.273.681http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795408


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,28% Hacim : 4.009 Mio.TL Son veri saati : 10:38
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.423
8,3247 Değişim: 0,13%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0274 Değişim: 0,32%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0502
Açılış: 9,9955
480,16 Değişim: 0,52%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.