KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:13
KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
134.003 2.561.860 -2.695.863 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.555 34.086.044 19.724.057 53.853.656 53.853.656
Dönem Karı (Zararı)
19.724.057 19.724.057 19.724.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
43.555 34.086.044 34.129.599 34.129.599
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-265.199 -265.199 -265.199
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 50.820.000 -242.693 76.718.570 2.227.568 6.195.827 19.724.057 155.443.329 155.443.329
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 86.536.000 -246.032 83.926.690 2.227.568 6.195.827 30.301.461 208.941.514 208.941.514
Transferler
3.821.009 26.480.452 -30.301.461
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.016 17.590.440 36.081.021 53.705.477 53.705.477
Dönem Karı (Zararı)
36.081.021 36.081.021 36.081.021
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.016 17.590.440 17.624.456 17.624.456
Kar Payları
-2.953.690 -2.953.690 -2.953.690
Dönem Sonu Bakiyeler
29 86.536.000 -212.016 101.517.130 6.048.577 29.722.589 36.081.021 259.693.301 259.693.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.155.960 -108.944.652
Dönem Karı (Zararı)
36.081.021 19.724.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.829.228 819.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.888.967 2.266.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
792.037 500.127
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-10.999.639 -13.590.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.309.449 7.543.086
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.462.774 6.162.379
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.452.029 -3.326.703
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.807.698 1.262.589
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.971 1.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.216.723 -129.407.847
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.330.535 -3.118.957
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.152.121 -160.139.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.852.856 -10.306.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.299.265 -149.832.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.708.885 -23.418.187
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.916 -332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.729.801 -23.417.855
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-300.000 545.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
332.011 75.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.958.312 47.126.617
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.261.542 1.734.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.696.770 45.392.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-429.149 435.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.234.114 6.795.842
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.234.114 6.795.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.364 2.289.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.126.972 -108.864.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-279.072 -44.548
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.691.940 -35.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
236.716 3.011.932
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -5.707.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.762.923 -4.871.188
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.866.395 -4.519.487
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.896.528 -351.701
Alınan Temettüler
10.999.639 13.590.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.232.464 109.853.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.237.194.805 1.108.229.030
Kredilerden Nakit Girişleri
2.755.922.364 939.288.178
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
481.272.441 168.940.852
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.262.388.866 -990.168.665
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.651.338.567 -897.757.754
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-611.050.299 -92.410.911
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-775.264 -398.505
Ödenen Temettüler
-2.953.690 -265.199
Ödenen Faiz
-39.309.449 -7.543.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-839.788 3.920.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-839.788 3.920.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.944.691 12.342.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.104.903 16.263.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 180.376.497 166.738.255
Finansal Yatırımlar
8 10.220.725 21.087.281
Ticari Alacaklar
11 421.816.750 356.664.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 32.196.435 13.343.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 389.620.315 343.321.050
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.12 1.287.191 8.205.317
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 22.466 1.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.264.725 8.203.767
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
13 300.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.066.736 2.398.747
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 16.728 12.616
ARA TOPLAM
616.084.627 555.106.845
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
616.084.627 555.106.845
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 151.627.654 129.639.604
Diğer Alacaklar
12 10.002.773 12.047.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 10.002.773 12.047.991
Maddi Duran Varlıklar
19 51.275.932 45.680.160
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 7.582.139 5.503.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.717.237 1.427.644
Diğer Haklar
20 3.717.237 1.427.644
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
224.205.735 194.298.567
TOPLAM VARLIKLAR
840.290.362 749.405.412
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 246.463.223 256.349.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 36.879 11.010.369
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 36.879 11.010.369
Ticari Borçlar
11 277.575.548 217.617.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 19.018.002 9.756.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 258.557.546 207.860.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.291.577 1.720.726
Diğer Borçlar
12 2.815.941 10.050.055
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.815.941 10.050.055
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 2.364 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.945.490 2.922.819
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 980.448 626.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 980.448 626.142
ARA TOPLAM
531.111.470 500.296.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
531.111.470 500.296.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 25.518.418 20.929.845
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 19.455.260 16.149.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 6.063.158 4.780.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 763.989 605.330
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 23.203.184 18.632.166
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.485.591 40.167.341
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
580.597.061 540.463.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 259.693.301 208.941.514
Ödenmiş Sermaye
29 86.536.000 86.536.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -212.016 -246.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -212.016 -246.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -212.016 -246.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 101.517.130 83.926.690
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 101.517.130 83.926.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
29 101.517.130 83.926.690
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 6.048.577 2.227.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 29.722.589 6.195.827
Net Dönem Karı veya Zararı
29 36.081.021 30.301.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.693.301 208.941.514
TOPLAM KAYNAKLAR
840.290.362 749.405.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 2.439.879.815 424.297.097 102.216.115 350.415.617
Satışların Maliyeti
30 -2.297.787.525 -375.073.695 -60.456.627 -326.457.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.092.290 49.223.402 41.759.488 23.958.492
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
142.092.290 49.223.402 41.759.488 23.958.492
Genel Yönetim Giderleri
31 -52.581.509 -26.269.676 -17.085.136 -11.104.179
Pazarlama Giderleri
31 -20.293.173 -9.616.014 -5.125.349 -4.376.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 866.164 71.066 483.471 51.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.083.772 13.408.778 20.032.474 8.529.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 19.569.547 22.738.986 1.047.843 5.571.994
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -741.923 -686.726 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 88.911.396 35.461.038 21.080.317 14.101.374
Finansman Gelirleri
867.852 1.096.078 -112 161.643
Finansman Giderleri
35 -44.890.529 -15.570.470 -12.961.361 -8.503.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 44.888.719 20.986.646 8.118.844 5.759.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.807.698 -1.262.589 -2.164.812 -1.278.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -8.642.794 -1.285.565 -1.955.929 -1.285.565
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -164.904 22.976 -208.883 6.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.081.021 19.724.057 5.954.032 4.480.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.081.021 19.724.057 5.954.032 4.480.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.081.021 19.724.057 5.954.032 4.480.710
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.016 43.555 6.259 -12.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 42.520 55.840 7.823 -15.459
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -8.504 -12.285 -1.564 3.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -8.504 -12.285 -1.564 3.400
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29 17.590.440 34.086.044 9.014.680 34.086.044
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 21.988.050 50.674.437 11.268.350 50.674.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
21.988.050 50.674.437 11.268.350 50.674.437
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.397.610 -16.588.393 -2.253.670 -16.588.393
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.624.456 34.129.599 9.020.939 34.073.985
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.705.477 53.853.656 14.974.971 38.554.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.705.477 53.853.656 14.974.971 38.554.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976359


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.