KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:53
KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
126.492 1.244.541 -1.371.033 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.991 3.698.148 3.647.157 3.647.157
Dönem Karı (Zararı)
3.698.148 3.698.148 3.698.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.991 -50.991 -50.991
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -241.966 42.632.526 2.093.565 3.899.166 3.698.148 84.131.109 84.131.109
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872
Transferler
134.003 2.561.860 -2.695.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.614 15.243.347 15.298.961 15.298.961
Dönem Karı (Zararı)
15.243.347 15.243.347 15.243.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.614 55.614 55.614
Kar Payları
-265.199 -265.199 -265.199
Dönem Sonu Bakiyeler
29 50.820.000 -230.634 42.632.526 2.227.568 6.195.827 15.243.347 116.888.634 116.888.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.503.812 9.734.976
Dönem Karı (Zararı)
15.243.347 3.698.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.402.772 -3.229.385
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.167.868 542.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
412.090 25.393
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-13.590.283 -3.559.753
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.426.747 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
204.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.147 -475
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.147 -475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-16.218 -221.546
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.084 -15.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-79.314.816 9.201.454
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.334.724 -859.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.303.274 -7.244.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.884.672 -1.437.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-85.418.602 -5.806.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.024.329 4.846.537
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.229 3.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.027.558 4.843.094
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
545.000 130.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-100.215 -114.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.306.840 6.236.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.305.356 4.345.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.001.484 1.891.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
222.765 58.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-608.324 -130.087
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-608.324 -130.087
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 6.240.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.018.555 37.365
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-72.474.241 9.670.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.960 64.759
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.589.222 1.842.067
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.707.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.293.898 -1.717.686
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.081.372 -1.286.313
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-212.526 -431.373
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
13.590.283 3.559.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.113.216 -3.411.440
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
531.343.143 0
Kredilerden Nakit Girişleri
462.750.000 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
68.593.143
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-464.349.217 -3.211.440
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-429.850.000 -3.211.440
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-34.499.217
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-188.764
Ödenen Temettüler
-265.199 -200.000
Ödenen Faiz
-3.426.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.801.374 8.165.603
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.801.374 8.165.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.342.272 5.904.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.540.898 14.070.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 137.006.048 84.747.752
Finansal Yatırımlar
8 3.341.850 991.979
Ticari Alacaklar
11 165.883.097 74.579.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 10.150.722 4.266.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 155.732.375 70.313.773
Diğer Alacaklar
6.12 18.252 1.013.494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.937 11.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 10.315 1.002.328
Türev Araçlar
13 0 545.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.115.667 1.015.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 155.642 134.682
ARA TOPLAM
307.520.556 163.028.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
307.520.556 163.028.182
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 69.955.017 64.247.854
Diğer Alacaklar
12 5.008.927 1.622.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.008.927 1.622.178
Maddi Duran Varlıklar
19 23.999.940 21.571.480
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 3.219.410 2.610.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 799.503 726.128
Diğer Haklar
20 799.503 726.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 -4.457 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.978.340 90.778.376
TOPLAM VARLIKLAR
410.498.896 253.806.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 97.798.996 30.102.431
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 24.860.191 13.068.440
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 24.860.191 13.068.440
Ticari Borçlar
11 165.257.213 94.985.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 11.043.296 6.949.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 154.213.917 88.036.026
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 780.040 557.275
Diğer Borçlar
12 754.982 1.363.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 754.982 1.363.306
Türev Araçlar
13 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 2.040 1.090
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 472.178 191.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 472.178 191.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0
ARA TOPLAM
289.925.640 140.269.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
289.925.640 140.269.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.048.702 11.163.718
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 8.776.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.048.702 2.386.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 631.159 508.822
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.761 9.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.684.622 11.682.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
293.610.262 151.951.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 116.888.634 101.854.872
Ödenmiş Sermaye
29 50.820.000 50.820.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -230.634 -286.248
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -230.634 -286.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -230.634 -286.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 42.632.526 42.632.526
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 42.632.526 42.632.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.227.568 2.093.565
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 6.195.827 3.899.166
Net Dönem Karı veya Zararı
29 15.243.347 2.695.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
116.888.634 101.854.872
TOPLAM KAYNAKLAR
410.498.896 253.806.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 73.881.480 40.648.907 39.473.768 15.858.675
Satışların Maliyeti
30 -48.616.570 -30.169.969 -25.372.418 -10.887.177
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.264.910 10.478.938 14.101.350 4.971.498
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
25.264.910 10.478.938 14.101.350 4.971.498
Genel Yönetim Giderleri
31 -15.165.497 -8.849.539 -8.101.759 -4.433.038
Pazarlama Giderleri
31 -5.239.119 -1.406.437 -3.019.082 -845.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 19.104 8.287 16.364 -3.973
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.879.398 231.249 2.996.873 -311.032
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 17.166.992 8.098.386 14.697.874 6.449.788
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -686.726 -88.230 -505 -19.540
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 21.359.664 8.241.405 17.694.242 6.119.216
Finansman Gelirleri
934.435 876.175
Finansman Giderleri
35 -7.066.970 -4.764.803 -3.882.415 -2.705.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 15.227.129 3.476.602 14.688.002 3.413.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.218 221.546 68.209 112.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 16.218 221.546 68.209 112.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.243.347 3.698.148 14.756.211 3.525.573
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.243.347 3.698.148 14.756.211 3.525.573
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.243.347 3.698.148 14.756.211 3.525.573
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
55.614 -50.991 -32.558 -50.510
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 71.299 -65.372 -41.742 -64.755
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -15.685 14.381 9.184 14.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -15.685 14.381 9.184 14.245
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.614 -50.991 -32.558 -50.510
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.298.961 3.647.157 14.723.653 3.475.063
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.298.961 3.647.157 14.723.653 3.475.063http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870155


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: -0,12% Hacim : 1.103 Mio.TL Son veri saati : 10:10
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.409
8,5471 Değişim: 0,86%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1480 Değişim: 1,07%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
497,42 Değişim: 0,69%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.