KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 20:00
KAP ***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -122.961 20.311.426 1.732.301 973.170 2.316.227 57.259.833 57.259.833
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
234.772 2.081.455 -2.316.227 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.014 22.321.100 1.371.033 23.624.119 23.624.119
Dönem Karı (Zararı)
1.371.033 1.371.033 1.371.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.014 22.321.100 22.253.086 22.253.086
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
126.492 1.244.541 -1.371.033 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.273 2.695.863 2.600.590 2.600.590
Dönem Karı (Zararı)
2.695.863 2.695.863 2.695.863
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.273 -95.273 -95.273
Sermaye Arttırımı
18.770.330 18.770.330 18.770.330
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 50.820.000 -286.248 42.632.526 2.093.565 3.899.166 2.695.863 101.854.872 101.854.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.929.364 -15.531.789
Dönem Karı (Zararı)
2.695.863 1.371.033
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.968.325 1.073.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.952.919 880.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
309.114 28.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
309.114 28.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-3.559.753
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.829.839
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.829.839
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.589.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.295
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.295
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-170.457 67.635
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.558 98.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.428.432 -17.776.610
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-532.589 -364.735
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.673.804 -7.071.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.640.992 -1.156.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.032.812 -5.915.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.731.949 -18.318.414
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.274 -7.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.735.223 -18.310.993
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-65.000 -240.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-737.182 -64.902
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.485.992 3.469.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.855.417 981.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.630.575 2.488.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
398.817 11.793
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.960 902.436
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
89.960 902.436
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.899.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-126.575
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.764.244 -15.331.789
Ödenen Temettüler
-200.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-150.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.675.900 -1.467.183
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.300.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.104
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.935.653 -1.472.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.326.736 -1.245.006
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-608.917 -227.281
Alınan Temettüler
3.559.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.042.980 13.620.476
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.770.330
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.770.330
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.098.414.687 13.620.476
Kredilerden Nakit Girişleri
1.074.540.000 13.620.476
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
23.874.687
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.075.540.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.075.540.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-572.198
Ödenen Temettüler
-200.000
Ödenen Faiz
-2.829.839
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.437.716 -3.378.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.437.716 -3.378.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.904.556 9.283.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.342.272 5.904.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 84.747.752 41.809.342
Finansal Yatırımlar
8 991.979 457.095
Ticari Alacaklar
11 74.579.823 27.906.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 4.266.050 1.625.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 70.313.773 26.280.961
Diğer Alacaklar
6.12 1.013.494 937.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 11.166 7.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.002.328 930.019
Türev Araçlar
13 545.000 480.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.015.452 278.270
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 134.682 119.621
ARA TOPLAM
163.028.182 71.988.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.028.182 71.988.258
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 64 62.947.854
Diğer Alacaklar
12 1.622.178 779.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.622.178 779.106
Maddi Duran Varlıklar
19 21.571.480 2.196.012
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.610.736 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 726.128 364.766
Diğer Haklar
20 726.128 364.766
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.778.376 66.287.738
TOPLAM VARLIKLAR
253.806.558 138.275.996
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 30.102.431 6.904.636
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 13.068.440
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 13.068.440
Ticari Borçlar
11 94.985.817 22.687.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 6.949.791 1.945.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 88.036.026 20.741.960
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 557.275 158.458
Diğer Borçlar
12 1.363.306 1.273.346
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.363.306 1.273.346
Türev Araçlar
13 0 6.602.312
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.090
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 191.036 260.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 191.036 232.447
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 28.000
ARA TOPLAM
140.269.395 37.886.649
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.269.395 37.886.649
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 11.163.718 19.245.961
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 8.776.804 19.245.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.386.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 508.822 252.356
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 9.751 207.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.682.291 19.705.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
151.951.686 57.592.044
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 101.854.872 80.683.952
Ödenmiş Sermaye
29 50.820.000 32.049.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -286.248 -190.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -286.248 -190.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -286.248 -190.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 42.632.526 42.632.526
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 42.632.526 42.632.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.093.565 1.967.073
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 3.899.166 2.854.625
Net Dönem Karı veya Zararı
29 2.695.863 1.371.033
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.854.872 80.683.952
TOPLAM KAYNAKLAR
253.806.558 138.275.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 73.007.951 76.847.326
Satışların Maliyeti
30 -48.813.141 -57.475.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.194.810 19.372.154
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
24.194.810 19.372.154
Genel Yönetim Giderleri
31 -19.751.908 -14.840.536
Pazarlama Giderleri
31 -4.354.165 -2.374.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 49.945 64.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.682 2.193.956
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.165.381 2.221.855
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-91.628 -514.797
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 7.212.435 3.901.014
Finansman Gelirleri
3.057.424
Finansman Giderleri
35 -7.744.453 -2.462.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 2.525.406 1.438.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
170.457 -67.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 170.457 -67.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.695.863 1.371.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.695.863 1.371.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.695.863 1.371.033
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-95.273 -68.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 -122.144 -91.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 26.871 23.124
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 26.871 23.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 22.321.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 22.321.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.273 22.253.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.600.590 23.624.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.600.590 23.624.119http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826565


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: 0,67% Hacim : 5.533 Mio.TL Son veri saati : 12:57
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.405
8,6660 Değişim: 0,30%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,6810
Açılış: 8,64
10,3639 Değişim: 0,52%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3754
Açılış: 10,3104
496,43 Değişim: 0,44%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 496,87
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.