KAP ***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:23
KAP ***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -125.645 20.135.744 1.700.026 213.432 792.012 54.765.239 54.765.239
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
792.012 792.012 792.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.584 -303.291 -283.707 -283.707
Dönem Karı (Zararı)
-303.291 -303.291 -303.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.584 19.584 19.584
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -106.060 20.135.744 1.700.026 1.005.444 488.721 55.273.545 55.273.545
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -122.961 20.311.426 1.732.301 973.170 2.316.227 57.259.832 57.259.832
Transferler
2.316.227 -2.316.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.555 242.250 243.805 243.805
Dönem Karı (Zararı)
242.250 242.250 242.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.555 1.555 1.555
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -121.406 20.311.426 1.732.301 3.289.397 247.250 57.503.638 57.503.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.025.995 313.348
Dönem Karı (Zararı)
242.250 -303.291
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
258.500 140.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
211.741 142.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-20.394 -15.469
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
67.153 12.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.526.745 476.503
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.182 -601.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.065.285 1.678.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.092.729 1.235.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.972.556 443.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.566.503 -3.457.064
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.044 -3.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.561.459 -3.453.808
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.000 -125.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
33.367 -73.941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.695.863 1.976.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.861 272.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.611.002 1.704.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.686 -2.358
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.089 1.016.139
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
68.089 1.016.139
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.310.220 64.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.025.995 313.348
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-499.110 -27.764
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.460
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-499.110 -30.224
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-486.786 -15.223
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.324 -15.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.965.672 -532.919
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.965.672
Kredilerden Nakit Girişleri
19.965.672
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -532.919
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-532.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.440.567 -247.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.440.567 -247.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.283.052 917.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.723.619 670.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 35.884.121 27.946.605
Finansal Yatırımlar
8 95.542 92.360
Ticari Alacaklar
11 35.899.893 20.834.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 1.561.398 468.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 34.338.495 20.365.939
Diğer Alacaklar
6.12 190.110 138.787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.515 471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 184.595 138.316
Türev Araçlar
13 260.000 240.000
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 260.000 240.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 180.000 213.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 5.098 4.734
ARA TOPLAM
72.514.764 49.470.463
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.514.764 49.470.463
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 40.626.754 40.626.754
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 40.626.754 40.626.754
Diğer Alacaklar
12 633.803 615.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 633.803 615.936
Maddi Duran Varlıklar
19 1.969.884 1.644.258
Mobilya ve Demirbaşlar
19 1.543.420 1.405.216
Özel Maliyetler
19 426.464 239.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
291.213 329.469
Diğer Haklar
20 291.213 329.469
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.521.654 43.216.417
TOPLAM VARLIKLAR
116.036.418 92.686.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 17.812.028 4.204.865
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 17.812.028 4.204.865
Banka Kredileri
9 17.812.028 4.204.865
Ticari Borçlar
11 20.918.428 19.222.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 1.049.051 964.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 19.869.377 18.258.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 167.350 146.664
Diğer Borçlar
12 438.998 370.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 438.998 370.909
Türev Araçlar
13 4.013.432 2.703.213
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 4.013.432 2.703.213
Kısa Vadeli Karşılıklar
196.446 184.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 196.446 184.447
ARA TOPLAM
43.546.682 26.832.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.546.682 26.832.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.679.127 8.320.618
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.679.127 8.320.618
Banka Kredileri
9 14.679.127 8.320.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.25 164.408 111.198
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 142.563 162.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.986.098 8.594.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.532.780 35.427.047
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 57.503.638 57.259.833
Ödenmiş Sermaye
29 32.049.670 32.049.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -121.406 -122.961
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -121.406 -122.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -121.406 -122.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.311.426 20.311.426
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 20.311.426 20.311.426
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 20.311.426 20.311.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 1.732.301 1.732.301
Yasal Yedekler
29 1.732.301 1.732.301
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 3.289.397 973.170
Net Dönem Karı veya Zararı
29 242.250 2.316.227
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.503.638 57.259.833
TOPLAM KAYNAKLAR
116.036.418 92.686.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 15.537.614 18.825.213
Satışların Maliyeti
30 -11.222.433 -16.397.012
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.315.181 2.428.201
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.315.181 2.428.201
Genel Yönetim Giderleri
31 -3.477.521 -2.518.442
Pazarlama Giderleri
31 -430.089 -242.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 3.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
410.571 -332.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
114.977 75.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 525.548 -257.648
Finansman Gelirleri
169.425
Finansman Giderleri
35 -473.117 -61.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 221.856 -318.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.394 15.469
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 20.394 15.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
242.250 -303.291
DÖNEM KARI (ZARARI)
242.250 -303.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
242.250 -303.291
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.554 19.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 1.943 24.480
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -389 -4.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -389 -4.896
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.554 19.584
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
243.804 -283.707
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
243.804 -283.707http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682815


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 1,03% Hacim : 10.931 Mio.TL Son veri saati : 15:49
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3228 Değişim: -0,09%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8628 Değişim: 0,11%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
533,67 Değişim: 0,73%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.