KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 20:01
KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-524.936.440 1.289.452.540
Dönem Karı (Zararı)
-1.328.596.135 109.130.445
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.328.596.135 109.130.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.255.211.552 679.362.468
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 909.198.976 742.249.525
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-610.118 3.083.322
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-610.118 3.083.322
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.064.822 -276.383.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.551.717 29.152.913
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-569.202 -823.197
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-17.047.337 -304.713.699
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 236.257.705 219.951.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -8.322.246 -6.377.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-35.145.814 -1.542.802
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
162.897.871 -1.616.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-341.704.724 565.222.237
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
259.172.577 -589.514.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-631.990.337 -8.483.291
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.394.607 -17.311.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.506.121 248.573.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.013.764 931.958.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-415.089.307 1.353.715.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-109.820.399 -64.027.551
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-26.734 -235.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-518.560.250 -362.089.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
290.198 1.384.918
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
290.198 1.384.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.457.371 -109.554.157
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-495.393.077 -253.920.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
439.936.956 -914.801.155
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.277.016.246 226.713.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -307.226.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -307.226.950
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-670.291.194 -677.562.074
Ödenen Faiz
-207.527.992 -199.033.449
Alınan Faiz
40.739.896 42.308.318
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-603.559.734 12.562.085
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
553.207.801 233.775.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.351.933 246.338.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 4.187.316.581 2.741.044.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 4.136.964.648 2.987.383.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.438.970 -330.438.970 -330.438.970
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.743.971 507.378.625 3.422.619.285 -37.610.607 3.385.008.678
Transferler
98.679 507.279.946 -507.378.625 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 340.834.155 -19.996.260 140.486.166 110.518.545 571.842.606 -4.916.852 566.925.754
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.472.651.722 -109.756.809 -80.673.790 5.114.985 1.009.023.917 110.518.545 3.994.461.891 -42.527.459 3.951.934.432
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 1.917.654 1.331.451.464 -1.333.369.118 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 893.477.915 0 -176.090.625 -1.328.596.135 -611.208.845 0 -611.208.845
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 0 0 0 0 0 0 455.687.025 0 0 0 0 0 0 -3.904.009 0 0 0 0 0 3.467.904.924 0 0 0 -218.253.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.459.941 0 0 0 2.235.362.715 -1.328.596.135 0 4.730.960.362 0 4.730.960.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 4.136.964.648 4.187.316.581
Ticari Alacaklar
6 186.474.416 446.978.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 186.474.416 446.978.360
Diğer Alacaklar
6 514.026.252 88.182.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 314.649 102.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
513.711.603 88.079.717
Türev Araçlar
21 3.675.239 61.239
Stoklar
81.847.633 75.453.026
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.628.582.453 1.276.409.834
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.404.257 13.721.092
Diğer Dönen Varlıklar
41.897.667 829.576
ARA TOPLAM
6.595.872.565 6.088.952.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.595.872.565 6.088.952.277
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
211.314.283 150.906.344
Diğer Alacaklar
6 142.698.230 144.500.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
142.698.230 144.500.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 67.523.031 57.154.173
Maddi Duran Varlıklar
8 1.864.320.973 1.675.901.667
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 15.522.247.769 11.906.754.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 94.333.075 79.791.006
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.359.550.980 955.359.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.261.988.341 14.970.368.921
TOPLAM VARLIKLAR
25.857.860.906 21.059.321.198
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 1.740.301.589 758.293.604
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 2.037.692.986 1.536.570.246
Ticari Borçlar
6 715.282.504 722.788.625
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 16.668.420 1.543.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 698.614.084 721.244.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
59.576.239 38.411.053
Diğer Borçlar
101.047.664 33.397.989
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 826.778.463 963.908.296
Türev Araçlar
21 406.678.974 53.134.363
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 307.101.719 196.521.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
719.579.602 460.143.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24.454.010 182.949.999
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
695.125.592 277.193.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.843.830 2.056.687
ARA TOPLAM
6.915.883.570 4.765.226.708
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.915.883.570 4.765.226.708
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 11.747.685.810 8.460.811.498
Türev Araçlar
21 86.898.223 1.505.350
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
308.754.626 318.913.475
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.577.929.280 1.675.179.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
132.115.565 69.675.789
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.445.813.715 1.605.503.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
489.749.035 495.515.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.211.016.974 10.951.925.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.126.900.544 15.717.151.991
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.730.960.362 5.342.169.207
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.464.000.915 2.570.523.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.904.009 -3.904.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.904.009 -3.904.009
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.467.904.924 2.574.427.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-218.253.806 -42.163.181
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-218.253.806 -42.163.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 18.542.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.235.362.715 903.911.251
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.328.596.135 1.333.369.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.730.960.362 5.342.169.207
TOPLAM KAYNAKLAR
25.857.860.906 21.059.321.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.029.616.662 4.396.346.375 151.299.768 2.630.441.893
Satışların Maliyeti
15 -2.644.116.314 -3.813.768.359 -684.839.765 -2.073.543.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-614.499.652 582.578.016 -533.539.997 556.898.732
BRÜT KAR (ZARAR)
-614.499.652 582.578.016 -533.539.997 556.898.732
Genel Yönetim Giderleri
16 -116.302.329 -128.637.008 -50.215.523 -56.237.313
Pazarlama Giderleri
16 -87.678.507 -156.057.915 -16.479.607 -91.353.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 210.052.516 58.200.741 58.710.989 40.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -415.729.482 -6.708.439 -295.578.491 -4.377.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.024.157.454 349.375.395 -837.102.629 404.971.144
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 151.441 831.930 509 372.057
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 8.322.246 6.377.780 3.725.192 3.246.676
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.015.683.767 356.585.105 -833.376.928 408.589.877
Finansman Gelirleri
19 44.685.953 44.209.236 18.385.431 12.988.227
Finansman Giderleri
19 -392.744.135 -293.206.698 -54.954.823 -76.374.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.363.741.949 107.587.643 -869.946.320 345.203.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35.145.814 1.542.802 -57.144.783 -21.559.747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35.145.814 1.542.802 -57.144.783 -21.559.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.328.596.135 109.130.445 -927.091.103 323.644.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.328.596.135 109.130.445 -927.091.103 323.644.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.388.100 0 -727.694
Ana Ortaklık Payları
-1.328.596.135 110.518.545 -927.091.103 324.371.823
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 -12,98729169 1,08034077 -9,06250008 3,17165815
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
893.477.915 340.834.155 385.055.012 205.808.603
Yabancı Para Çevrim Farkları
893.477.915 340.834.155 385.055.012 205.808.603
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-176.090.625 116.961.154 327.363.145 -47.692.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -23.525.012 0 -5.992.839
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.757.208 181.672.501 419.696.344 -53.924.399
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-225.757.208 181.672.501 419.696.344 -53.924.399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.666.583 -41.186.335 -92.333.199 12.225.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
49.666.583 -41.186.335 -92.333.199 12.225.012
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
717.387.290 457.795.309 712.418.157 158.116.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-611.208.845 566.925.754 -214.672.946 481.760.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -4.916.852 0 -1.626.620
Ana Ortaklık Payları
-611.208.845 571.842.606 -214.672.946 483.387.126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868453


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,3970 Değişim: -0,98%
Düşük 13,3510 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,2085 Değişim: -0,71%
Düşük 15,1584 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
793,35 Değişim: 0,49%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.