KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 21:51
KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-25.626.678 -25.626.678 -25.626.678
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 329.935.124 502.247.817 2.480.243.036 -21.231.508 2.459.011.528
Transferler
502.247.817 -502.247.817 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.172.815 1.052.766.584 -45.833.326 -244.921.235 507.378.625 1.270.563.463 -14.155.050 1.256.408.413
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
27.707 2.224.049 2.251.756 -2.224.049 27.707
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.923.657 -330.923.657 -330.923.657
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.259.284 507.378.625 3.422.134.598 -37.610.607 3.384.523.991
Transferler
-31.729.006 -115.977.386 115.977.386 13.525.981 525.581.650 -507.378.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.771.592 457.503.847 -26.216.837 178.996.775 0 0 1.333.369.118 1.941.881.311 -1.609.113 1.940.272.198
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
101.082.981 -122.929.683 -21.846.702 39.219.720 17.373.018
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.565.566.089 1.047.831.767
Dönem Karı (Zararı)
1.334.567.915 502.117.015
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.334.567.915 502.117.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.038.713.316 884.761.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 1.547.967.792 538.129.032
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.094.780 988.606
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 12.094.780 988.606
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-59.419.903 207.748.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 206.807.707 78.069.745
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.105.440 81.410
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -265.122.170 129.597.667
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 470.630.839 120.664.991
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -16.241.182 -8.445.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 59.696.815 40.148.831
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 29.045.073 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-33 -5.060.898 -14.473.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
331.695.911 -271.944.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-278.275.883 -54.276.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.460.712 -723.433.149
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.655.430 -27.379.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
220.884.682 202.152.829
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
378.281.830 330.990.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.704.977.142 1.114.933.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -64.961.476 -36.377.882
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -227.481 -190.079
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -74.222.096 -30.533.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-539.472.224 -550.689.926
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
24 623.183 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.344.475 103.013.498
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.509.095 -228.382.610
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-395.930.787 -425.320.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.826.234.920 -535.817.690
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
720.798.400 788.002.450
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-830.070.250 -729.414.500
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-830.070.250 -729.414.500
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.375.775.278 -478.111.094
Ödenen Faiz
-432.731.037 -239.646.948
Alınan Faiz
91.543.245 123.352.402
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.199.858.945 -38.675.849
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
246.412.665 791.610.573
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.446.271.610 752.934.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 2.741.044.971 1.988.110.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 4.187.316.581 2.741.044.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 4.187.316.581 2.741.044.971
Ticari Alacaklar
6 446.978.360 235.514.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 446.978.360 235.514.142
Diğer Alacaklar
7 88.182.569 479.758.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 102.852 1.580.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
88.079.717 478.178.259
Türev Araçlar
30 61.239 3.134.337
Stoklar
8 75.453.026 58.182.322
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.276.409.834 847.933.762
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 13.721.092 5.954.024
Diğer Dönen Varlıklar
19 829.576 40.558.563
ARA TOPLAM
6.088.952.277 4.412.080.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.088.952.277 4.412.080.391
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31 150.906.344 0
Diğer Alacaklar
7 144.500.892 72.613.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 144.500.892 72.613.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 57.154.173 39.797.114
Maddi Duran Varlıklar
10 1.675.901.667 8.248.203.635
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 11.906.754.965 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 79.791.006 46.859.897
Peşin Ödenmiş Giderler
9 955.359.874 845.333.090
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.970.368.921 9.252.807.145
TOPLAM VARLIKLAR
21.059.321.198 13.664.887.536
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 758.293.604 797.815.861
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 1.536.570.246 659.409.925
Ticari Borçlar
6 789.729.487 583.526.242
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.543.950 1.158.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
788.185.537 582.367.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 38.411.053 25.641.632
Diğer Borçlar
7 33.397.989 24.170.136
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 963.908.296 677.753.986
Türev Araçlar
30 53.134.363 189.722.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 129.581.075 62.772.691
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
460.143.908 508.251.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 182.949.999 79.419.630
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 277.193.909 428.831.945
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.056.687 25.307.054
ARA TOPLAM
4.765.226.708 3.554.371.119
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.765.226.708 3.554.371.119
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 8.460.811.498 5.064.858.596
Türev Araçlar
30 1.505.350 104.993.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 318.913.475 121.994.007
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.675.179.511 624.090.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 69.675.789 25.019.690
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.605.503.722 599.070.536
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 495.515.449 479.132.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.951.925.283 6.395.068.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.717.151.991 9.949.439.888
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.342.169.207 3.753.058.255
Ödenmiş Sermaye
20 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 31.729.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.570.523.000 2.129.685.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.904.009 -2.132.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -3.904.009 -2.132.417
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 2.574.427.009 2.131.817.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.163.181 -310.920.505
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -89.760.549
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -42.163.181 -221.159.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.542.287 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
903.911.251 832.182.941
Net Dönem Karı veya Zararı
1.333.369.118 507.378.625
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -37.610.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.342.169.207 3.715.447.648
TOPLAM KAYNAKLAR
21.059.321.198 13.664.887.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 11.025.224.523 8.276.743.365
Satışların Maliyeti
21 -8.326.180.393 -7.013.565.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.699.044.130 1.263.178.156
BRÜT KAR (ZARAR)
2.699.044.130 1.263.178.156
Genel Yönetim Giderleri
22 -302.553.091 -220.112.714
Pazarlama Giderleri
22 -311.965.775 -225.652.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.080.503 39.751.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -27.622.759 -65.442.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.061.983.008 791.721.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 925.185 23.047.488
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -29.314.778 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 16.241.182 8.445.804
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.049.834.597 823.214.866
Finansman Gelirleri
25 99.535.989 123.684.898
Finansman Giderleri
25 -755.105.856 -404.633.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.394.264.730 542.265.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.696.815 -40.148.831
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -60.501.004 -24.579.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 804.189 -15.569.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.334.567.915 502.117.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.334.567.915 502.117.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.198.797 -5.261.610
Ana Ortaklık Payları
1.333.369.118 507.378.625
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

28 13,03394855 4,96107072
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
455.732.255 1.053.939.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -2.214.490 1.466.019
Yabancı Para Çevrim Farkları
457.503.847 1.052.766.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
442.898 -293.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 442.898 -293.204
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
149.972.028 -299.648.001
Yabancı Para Çevrim Farkları
-29.024.747 -54.726.766
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
231.942.068 -315.699.027
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 231.942.068 -315.699.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.945.293 70.777.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -52.945.293 70.777.792
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
605.704.283 754.291.398
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.940.272.198 1.256.408.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.609.113 -14.155.050
Ana Ortaklık Payları
1.941.881.311 1.270.563.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824068


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8816 Değişim: 0,03%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4806 Değişim: -0,04%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.923,74 Değişim: 1,81%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.